Türkçe Konularıİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Zarflar Konu Anlatımı

Zarflar Konu Anlatımı

Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ya da kendileri gibi zarf olan sözcükleri türlü yönlerden (yer – yön, zaman, durum, miktar, soru) etkileyen, belirten, derecelendiren sözcüklere zarf (belirteç) denir. Zarf türündeki sözcükler cümlede genellikle öge olarak zarf tümleci görevinde kullanılır. Zarflar görev ve anlam bakımından; durum zarfı, zaman zarfı, yer – yön zarfı, miktar zarfı ve soru zarfı olmak üzere beş başlıkta incelenir.

 

Durum Zarfı

Fiile ya da fiilimsiye sorulan “nasıl” sorusunun cevabı olan zarflardır. Fiilin nasıl yapıldığını ve ne durumda olduğunu belirten durum zarfları aynı zamanda nitelik, sebep, kesinlik, olasılık, yineleme, yaklaşıklık ve tavır ifade edebilir. Durum zarfları kimi zaman da kendisi gibi zarfların durumunu belirtir.

» Düşüncelerini yazarak ifade ediyor.
(Bu cümlede “ifade etmek” fiiline (yüklemine) “nasıl” sorusunu sorduğumuzda “yazarak” cevabını almaktayız.)

» Otomobili oldukça dikkatli kullanıyordu.
(Bu cümlede “kullanıyordu” fiiline “nasıl” sorusunu sorduğumuzda “oldukça dikkatli” cevabını almaktayız.)

» Damat çekine çekine odaya girdi.
(Bu cümlede “girdi” fiiline “nasıl” sorusunu sorduğumuzda “çekine çekine” cevabını almaktayız.)

» Mavi çantasıyla herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı.
(Bu cümlede “mavi” sözcüğü “nasıl” sorusuna cevap verse de zarf değildir. Çünkü bu cümlede “nasıl” sorusunu fiile değil isme sormaktayız ve isme sorulan “nasıl” sorusunun cevabı zarf değil sıfattır.)

 

Zaman Zarfı

Fiile ya da yükleme sorulan “ne zaman” sorusunun cevabı olan zarflardır. Zaman zarfları fiilin anlamını zaman bakımından tamamlar, eylemin yapılma zamanını belirtir. “dün, bugün, yarın, akşam, kışın, geceleyin, ilkin, şimdilik, yine, demin, daha, hâlâ, henüz, derhal, bazen…” gibi kelimeler, cümlede zaman zarfı görevinde kullanılabilir.

» Seni ziyarete gelen kişi az önce çıktı.
(Bu cümlede “çıktı” fiiline (yüklemine) “ne zaman” sorusunu sorduğumuzda “az önce” cevabını almaktayız.)

» Önümüzdeki yıl askere gideceğim.
(Bu cümlede “gideceğim” fiiline “ne zaman” sorusunu sorduğumuzda “önümüzdeki yıl” cevabını almaktayız.)

» Kardeşimi karşımda görünce çok şaşırdım.
(Bu cümlede “şaşırdım” fiiline “ne zaman” sorusunu sorduğumuzda “kardeşimi karşımda görünce” cevabını
almaktayız.)

Bazı sözcükler zaman anlamı taşımalarına rağmen cümlede “zaman zarfı” görevinde kullanılmayabilir.
» Dünü bilmeyen, bugünü ve yarını anlayamaz.
» Akşamı seyredeyim gözlerinde.

 

Yer – Yön Zarfı

Fiile ya da yükleme sorulan “nereye” sorusunun cevabı olan zarflardır. Bu zarflar yalın durumda kullanılarak fiilin yönünü (öznenin yöneldiği yeri) belirtir. “İleri, geri, öte, beri, doğru, içeri, dışarı, aşağı, yukarı” gibi.

» Tüm öğrenciler içeri girsin!
(Bu cümlede “girsin” fiiline “nereye” sorusunu sorduğumuzda “içeri” cevabını almaktayız.)

» Sarsıntı bittikten sonra hepimiz dışarı çıktık.
(Bu cümlede “çıktık” fiiline “nereye” sorusunu sorduğumuzda “dışarı” cevabını almaktayız.)

» Arabayı biraz daha ileri park eder misiniz?
(Bu cümlede “park eder misiniz?” fiiline “nereye” sorusunu sorduğumuzda “ileri” cevabını almaktayız.)

»  Aşağı sokakta yangın çıkmış.
(Bu cümlede “aşağı” sözcüğü yer – yön bildirmesine rağmen zarf değil sıfattır. Çünkü bu sözcük “sokak” ismini
işaret yoluyla belirtmektedir.)

Yer – yön zarflarının her zaman yalın halde kullanıldığı unutulmamalıdır. Bu zarflar hâl eklerinden herhangi birini aldığında zarf olmaktan çıkar ve tür olarak isimleşir.

» Hep birlikte yukarı çıkalım. (“yukarı” sözcüğü yer – yön bildirir, yalın haldedir ve fiile sorulan ”nereye” sorusunun cevabıdır. Dolayısıyla bu sözcük yer – yön zarfıdır.)

» Hep birlikte yukarıya çıkalım. (“yukarıya” sözcüğü yalın halde olmadığından, hâl eklerinden birini aldığından bu sözcüğün, “nereye” sorusuna cevap verse de, yer – yön zarfı olduğu söylenemez.)

» Biraz koştuktan sonra geri döndüm. (Bu cümlede “geri” sözcüğü yer – yön bildirir, yalın haldedir ve fiile sorulan “nereye” sorusunun cevabıdır. Dolayısıyla bu sözcük yer – yön zarfıdır.)

» Biraz koştuktan sonra geriye döndüm. (“geriye” sözcüğü yönelme hal ekini aldığı için “nereye” sorusuna cevap
verse de bu sözcüğün yer – yön zarfı olduğu söylenemez.)

 

Ölçü / Miktar Zarfı

Fiillere, fiilimsilere, sıfatlara ve zarflara sorulan “ne kadar” sorusunun cevabı olan zarflardır. Bu zarflar; fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ve zarfların anlamını ölçü / miktar bakımından tamamlar. En fazla kullanılan miktar zarfları arasında “en, daha, pek, çok, hep, hiç, az, biraz, kadar, denli, gibi, fazla…” sözcükleri yer alır.

» Maç uzayınca çok yoruldum.
(Bu cümlede miktar zarfı olan “çok” sözcüğü “yorulmak” fiilinin anlamını ölçü bakımından tamamlamıştır.)

» Çok çalışkan bir insandır.
(Bu cümlede miktar zarfı olan “çok” sözcüğü fiilimsi olan “çalışkan” sözcüğünün anlamını ölçü bakımından
tamamlamıştır.)

» Çok güzel bir elbise aldım.
(Bu cümlede miktar zarfı olan “çok” sözcüğü “güzel” sıfatının anlamını ölçü bakımından tamamlamıştır.)

» Çok hızlı koşuyor.
(Bu cümlede miktar zarfı olan “çok” sözcüğü zarf olarak kullanılan “hızlı” sözcüğünün anlamını ölçü bakımından tamamlamıştır.)

» Bugünlerde hepimizin çok işi vardı.
(Bu cümlede “çok” sözcüğü “iş” ismini belirtmiştir. Dolayısıyla bu sözcük tür olarak miktar zarfı değil belgisiz sıfattır.)

 

Soru Zarfı

Eylemin anlamını soru yoluyla belirten zarflardır. Başka bir ifadeyle diğer zarfları ve cümledeki zarf tümlecini bulmaya yarayan soru sözcükleridir. Zarfları bulmak için kullandığımız “nasıl, ne zaman, nereye, niçin, ne kadar” sözcükleri cümlede fiilin anlamını soru yoluyla belirtecek şekilde kullanıldığında soru zarfı olur.

Bir soru cümlesine verilen cevap zarf ise cümledeki soru anlamı soru zarfıyla sağlanmıştır.Burada alınan cevap zarf olduğu için soru kelimesi de soru zarfıdır denilebilir.

» Toplantı ne zaman yapılacak?
» Bunları bana niçin soruyorsun?
» Buraya kadar nasıl geldin?
» Daha ne kadar bekleyeceğiz?
» Okuldan sonra nereye gidiyorsun?

Yukarıdaki soru cümlelerine verdiğimiz cevaplar zarf olduğu için bu cümlelerde yer alan soru sözcüklerinin soru zarfı olduğu söylenebilir. Yukarıdaki cümlelerde koyu renkle belirtilen soru sözcükleri fiilleri soru yoluyla belirtmektedir.
“İşte” sözcüğü fiillerle birlikte kullanıldığında işaret (gösterme) zarfı görevini üstlenir. Bu sözcük bazı durumlarda tanıtma görevi de üstlenebilir.

» İşte gidiyorum çeşm – i siyahım. (zarf)
» İşte at, işte kılıç, işte meydan. (tanıtma)
2021 LGS Konuları ve Soru Dağılımları (MEB)

» LGS Puan Hesaplama

Test Soruları

⇒ 7. Sınıf Zarflar Testi Çözmek İçin 7. Sınıf Zarflar Test Soruları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 5. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 5. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

⇒ 6. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 6. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 7. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 7. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 8. sınıf Türkçe testleri çözmek için 8. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ Tüm sınıfların Türkçe testlerini görmek için Türkçe Testi Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Türkçe Konuları

Zarflar Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

Türkçe Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

⇒ 5. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 5. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 6. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 6. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 7. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 7. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 8. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 8. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

Sözel Mantık Soruları çözmek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ LGS Türkçe deneme soruları çözmek için LGS Türkçe Deneme çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Başa dön tuşu