Türkçe Konularıİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Zamirler Konu Anlatımı

Zamirler Konu Anlatımı

Bu yazımızda sizler için zamirler konusunu ele alacağız.

Zamirler (Adıllar) Nedir?

Ad olmadıkları halde cümlede ad yerine kullanılan, adların yerini tutan sözcük ve eklere zamir denir. Zamirler, ad soylu sözcüklerdir. Kullanımları bakımından adlarla en çok benzerlik gösteren sözcük türüdür. Zamirlerin başlıca özellikleri şunlardır:
Zamirler, adlar gibi ad durum eklerini alabilir.

» Senden haber alamayınca telaşlanmış.
» Ötekini ben taşımak istemiştim.
» Sabahın erken saatlerinde burada bekliyordum.
Zamirler tamlama kurmak için kullanılabilir.

» Sizin kapınız kilitliydi.
» Gelenlerin birçoğu askerdi.
» Oyuncuların hangisini daha çok beğendiniz?
Zamirler tek başlarına veya oluşturdukları tamlamaların içerisinde cümlenin çeşitli ögelerini oluşturabilir.

» Bunlar artık ilgimi çekmiyor. (özne)
» Onlara, yarın geleceğimi söyleyin. (dolaylı tümleç)
» Nereye gideceğini Ayşe de bilmiyordu. (belirtili nesne)

Zamirler, sözcük halindeki zamirler ve ek halindeki zamirler olmak üzere ikiye ayrılır.

Zamir (Adıl)

1. Sözcük Halindeki Zamirler
a) Kişi Zamirleri
b) İşaret Zamirleri
c) Belgisiz Zamirler
d) Soru Zamirleri
2. Ek Halindeki Zamirler
a) İlgi Zamiri
b) İyelik Zamirleri

1. Sözcük Halindeki Zamirler

a. Kişi (Şahıs) Zamirleri

Kişi adlarının yerini tutan sözcüklerdir. Kişi zamirleri çekim eklerini alabilir ve bu sayede çeşitli anlam ilgileri kazanabilir. Türkçede kullanılan kişi zamirleri aşağıda gösterilmiştir.
Tekil Kişi
I. Tekil → Ben
II. Tekil → Sen
III. Tekil → O
Çoğul Kişi
I. Çoğul → Biz
II. Çoğul → Siz
III. Çoğul → Onlar
“Ben” ve “Sen” kişi zamirlerinin yönelme hal ekini aldığında ses değişikliğine uğrayarak “bana” ve “sana” şeklinde kullanıldığını unutmayalım.

» Bana bu konuda bilgi verilmedi. ( “Bana” sözcüğü kişi zamiridir.)
» Sana anlattıklarımı kimseye söyleme. (“Sana” sözcüğü kişi zamiridir.)

“Kendi” sözcüğü cümlede tek başına kullanılabildiği gibi aldığı eklerle istenilen kişi zamirinin yerine de kullanılabilir. “Dönüşlülük zamiri” olarak bilinen zamir “kendi” sözcüğüdür.

» Yaptığın çalışmaları kendim görmeliyim. (kendim → ben)
» Bu mağazada kendisine yüzde elli indirim yapılırdı. (kendisine → ona)

“Kendi” dönüşlülük zamiri kişi zamiriyle beraber kullanılırsa kişi zamirinin anlamını pekiştirir, kullanımı gereksiz değildir.
» Ödevi ben yaptım. / Ödevi ben kendim yaptım.

Kişi zamirleri adlarla birlikte tamlama oluşturabilir. Tamlayanı kişi zamiri olan ad tamlamalarında tamlayan görevli kişi zamiri düşebilir.

» Sizin sorununuzla ben ilgilenirim. (ad tamlaması)
» Sorununuzla ben ilgilenirim. (tamlayan olan kişi zamiri düşmüştür.)

b. İşaret (Gösterme) Zamirleri

Adların yerini işaret yoluyla tutan sözcüklerdir. Türkçede kullanılan başlıca işaret zamirleri şunlardır: bu, şu o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, diğeri, böylesi, şöylesi, öylesi, bura, şura, ora…

» Bu hepimiz için çok faydalı olacaktır. / Bu paketleri de diğerlerinin yanına koyun.
» Çocuklar ötekini beğeniyorlarsa onu alalım. / Ben eve gecikebilirim, şunu anneme verir misiniz?
» Burada yaşadıklarını ömrü boyunca hatırlamak istiyordu. / Kır at çok güzeldi, böylesini ilk defa görüyordu.

“O” zamiri insan dışında bir varlığı karşılamak için kullanılırsa işaret, bir insan adının yerine kullanılırsa şahıs (kişi) zamiri olur.

» Onu çekmeceye koyar mısın? (işaret zamiri)
» Onu bugün hiç görmedim, okula gelmemiş. (şahıs zamiri)

 

c. Belgisiz Zamirler

Varlık adlarının yerini kesin olarak değil de yaklaşık olarak tutan, belirsizlik bildiren sözcüklerdir. Belgisiz zamirlerin hangi ismin yerini tuttuğu belli değildir. “kimse, herkes, bazısı, hepsi, tümü, çoğu, falan, birçoğu, birkaçı, hiçbiri” gibi sözcükler belgisiz zamirlere örnek verilebilir.

» Eşyanın çoğunu ben taşıdım. / Herkes onu görmek için ayakta bekliyordu.
» Bizi kimse görmedi. / Birkaçımız burada bekleyeceğiz.
» Tümünü bana verirsen kabul ederim. / Kaydettiğim fotoğrafların birçoğu silinmişti.

d. Soru Zamirleri

Varlık adlarının yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir. “kim, kaçı, hangisi, nerede, ne… ” gibi sözcükler soru zamirlerine örnek verilebilir.

» Yemekten sonra ne alırdınız? / Çocukların kaçı kızamıktı?
» Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? / Hangisine karar verdiniz?
» Bu akşam nerede toplanacağız? / Bizim onlardan neyimiz eksik?

2. Ek Halindeki Zamirler

a. İlgi Zamiri: Ad tamlamalarında tamlananın yerine kullanılan “-ki” ekidir. İlgi zamiri “ki” her zaman eklendiği kelimeye bitişik yazılır ve bir ismin yerini tutar.

» Sizin eviniz çok güzel, bizim ev ise biraz eski. → Sizinki çok güzel, bizimki (ev) ise biraz eski.
» Her canlının vardır bir derdi, karıncanınki (derdi) de buğday.

Örneklerde görüldüğü gibi tamlayanın sonundaki “-ki”yi çıkarıp yerine tamlanan görevli bir ad getirebiliyoruz.
b. İyelik Zamirleri: Ad soylu sözcüklerin sonuna getirilerek bu sözcüklere sahiplik anlamıkazandıran; o varlıkların, kavramların kime ait olduğunu bildiren eklerdir. Bu ekler “benim, senin, onun, bizim, sizin, onların” sözcüklerinin yerini tutar.
Tekil Kişi
I. Tekil → -im
II. Tekil → -in
III. Tekil → -i
Çoğul Kişi
I. Çoğul → -imiz
II. Çoğul → -iniz
III. Çoğul → -leri

» Okulumuz otogara yakındı. (bizim) / Eviniz gerçekten çok güzelmiş. (sizin)
» Üç gün önce kardeşi geldi. (onun) / Çocukları hastalanınca buraya taşınmışlar. (onların)
2021 LGS Konuları ve Soru Dağılımları (MEB)

» LGS Puan Hesaplama

Test Soruları

⇒ 6. Sınıf Zamirler Testi Çözmek İçin 6. Sınıf Zamirler Test Soruları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 5. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 5. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

⇒ 6. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 6. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 7. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 7. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 8. sınıf Türkçe testleri çözmek için 8. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ Tüm sınıfların Türkçe testlerini görmek için Türkçe Testi Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Türkçe Konuları

Zamirler Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

Türkçe Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

⇒ 5. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 5. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 6. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 6. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 7. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 7. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 8. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 8. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

Sözel Mantık Soruları çözmek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ LGS Türkçe deneme soruları çözmek için LGS Türkçe Deneme çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu