Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Z   Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Z  Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Zaaf   ⇒     güçsüzlük, düşkünlük

Zabıt   ⇒     tutanak

Zabıta   ⇒     tutanakçı

Zabit   ⇒     subay

Zafer   ⇒     utku

Zahir   ⇒     açık, belli

Zahire   ⇒     aşlık, tahıl

Zahiren   ⇒     görünüşçe, görünüşe göre

Zahmet   ⇒     güçlük, sıkıntı

Zahmetsiz   ⇒     emeksiz

Zalim   ⇒     acımasız

Zam   ⇒     artırma, katma

Zaman   ⇒     vakit, süre

Zamane   ⇒    çağ

Zamanlama   ⇒     sürevleme

Zamanlı   ⇒     sürevli

Zamansız   ⇒     sürevsiz

Zamir   ⇒     adıl

Zamk  ⇒     tutkal

Zamlı   ⇒     artırımlı

Zamme   ⇒     ötre

Zamsız   ⇒     artırımsız

Zan   ⇒     sanı

Zanlı   ⇒     sanık

Zann  ⇒     sanı

Zannetmek   ⇒     sanmak

Zarafet   ⇒     incelik

Zarar   ⇒     yitem, ziyan

Zararlı   ⇒     muzır, titemli

Zararsız  ⇒    yitemsiz

Zarf   ⇒     belirteç

Zarf fiil   ⇒     ulaç, belirteç eylem

Zarfında   ⇒     içinde

Zarif   ⇒     nazik, ince

Zariflik   ⇒     incelik

Zaruret   ⇒     zorunluluk, sıkıntı, ihtiyaç

Zaruri   ⇒     zorunlu

Zat  ⇒     öz, kişi, kimse

Zaten   ⇒     esasen

Zavallı   ⇒     biçare

Zaviye   ⇒     açı

Zayıf   ⇒     sıska, cılız, enez

Zayıflık   ⇒     enezlik

Zayi   ⇒     kayıp, yitik

Zebun   ⇒     düşkün, güçsüz

Zedelemek   ⇒     berelemek, zarar vermek

Zehir   ⇒     ağı

Zehirlemek   ⇒     ağılamak

Zehirli   ⇒     ağılı

Zehirsiz   ⇒     ağışız

Zeka   ⇒     akıl

Zeki   ⇒     akıllı

Zelzele   ⇒     deprem

Zemberek   ⇒         yay

Zemheri   ⇒     karakış

Zemin   ⇒     taban, toprak, yer, düzlem

Zenci   ⇒     siyahi, karal

Zengin   ⇒     varlıklı, vasıl

Zer   ⇒     altın

Zerre   ⇒     molekül, tozak

Zerzevat   ⇒     sebze, yeşillik

Zevahir   ⇒     görünüş

Zevc   ⇒    koca

Zevce   ⇒     eş, karı

Zevceyn   ⇒     karı koca

Zevk   ⇒     beğeni

Zevkli   ⇒     beğenili

Zevksiz   ⇒     beğenisiz, tatsız, sıkıcı

Zeybek  ⇒     efe

Zıkkım   ⇒     ağı

Zındık   ⇒     dinsiz

Zındıklık   ⇒     dinsizlik

Zıpzıp   ⇒     bilye

Zırh  ⇒     savut

Zırhlı   ⇒     savutlu

Zırhsız   ⇒     savutsuz

Zırnık   ⇒     metelik

Zırva   ⇒     saçma

Zıt   ⇒     karşıt, ters

Zıtlık   ⇒     karşıtlık

Zifaf   ⇒     gerdek

Zihin  ⇒     anlak, bellek

Zihniyet   ⇒     anlayış

Zikir   ⇒     anma

Zillet   ⇒     alçalma, aşağılık

Zinde   ⇒     dinç, canlı

Zindelik   ⇒      dinçlik

Zinet   ⇒     bezek

Zinhar   ⇒     asla, sakın

Zira   ⇒     çünkü

Ziraat   ⇒     tarım

Ziraatçi   ⇒     tarımcı

Zirai   ⇒     tarımsal

Zirve  ⇒     doruk

Ziya  ⇒     ışık, aydınlık

Ziyade   ⇒     daha çok

Ziyafet  ⇒     şölen

Ziyan   ⇒     zarar

Ziynet   ⇒     süs

Zooloji   ⇒     yılkıbilim

Zor  ⇒     güç

Zoraki   ⇒     istemeyerek, zorla

Zorlu   ⇒     şiddetli, güçlü

Zorluk   ⇒     güçlük

Zorunlu   ⇒     mecburi

Zorunluk   ⇒     mecburiyet

Zuhur  ⇒     görünme, ortaya çıkma, belirme

Zulmet   ⇒     karanlık

Zulüm   ⇒     eziyet, kıyıcılık

Züğürt   ⇒     parasız

Zühre   ⇒     çolpan

Zülüf   ⇒     perçem

Zümre   ⇒     bölük, takım, grup

Zümrüt   ⇒     yeşim

Zürriyet   ⇒     döl, kuşak, soy

Z – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu