YKS-AYT Edebiyat Roman Özetleri

Araba Sevdası, Cezmi, Felatun Bey ve Rakım Efendi, Karabibik,Sergüzeşt, Taaşuku Talat ve Fitnat, Zehra

Aşkı Memnu, Eylül, Gülyabani, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Mai ve Siyah, Mürebbiye, Şık, Şıpsevdi

Acımak, Ankara, Ateşten Gömlek, Bugünün Saraylısı, Çalıkuşu, Damga, Dudaktan Kalbe, Efruz Bey, Handan, Hüküm Gecesi, Kiralık Konak, Nur  Baba, Sinekli Bakkal, Sodom ve Gomore, Sürgün, Vurun Kahpeye, Yaprak Dökümü, Yezid’in Kızı

Roman Nedir?

Roman nedir sorusu özellikle edebiyat severler tarafından oldukça önemlidir. Günümüz anlamıyla romanlar 500 yıllık bir kökene sahiptirler ve oldukça sevilen bir edebiyat türüdür. Romanlar karakterlerin yaşamlarına detaylı bir şekilde yer vererek okurların o karakter ile özdeşmesini sağlarlar.

Roman Tanımı Nedir?

Roman tanımı itibariyle karakterlerin başından geçenleri, yaşanmışlıkları yazar tarafından belirlenmiş olan bir kronoloji dahilinde, üslup, mantık ve duygu gibi etmenler dikkate alınarak düz yazı olarak aktarılan anlatılara denilmektedir. Romanlarda olmuş olaylardan yaşanabilecek olaylara kadar her şey konu edilebilmektedir. Romanlar için aranan mantık, gerçekçilik düzleminde kullanılmaktadır, örneğin canavarların ya da uzaylıların olduğu romanlar da yine belirli mantık kuralları çerçevesinde anlatılabilir ve okur tarafından uzaylıların ya da canavarların gerçeklikleri sorgulanmaz.

Öykülere göre çok daha uzun olan romanlarda anlatılan konunun ve karakterlerin derinlemesine tasviri yapılır ve zaman geçtikçe okur kendisini olayların bir parçası olarak görmeye başlar. Bu noktada okurun diğer sayfaları okuması ve romanı bitirebilmesi için yazarın kullandığı dil önemli olmaktadır. İyi roman yazarlarının hepsinin kendisine özgü bir üslubu vardır ve okurlar yazarın olaylara yaklaşım ve aktarım becerisine bakarak romanları tercih etmektedirler. Romanlar günümüzde edebiyatın en önemli parçasıdırlar. Romanlarda temelde dört öge bulunur. Bunlar; yer, zaman, olay ve karakter kadrosudur. Bu etmenler her romanda bulunmalıdır çünkü uzun bir olayı okura aktarmak için önemlidirler. Romanlarda genelde bir tane baş karakter bulunur ve öyküyü devam ettirecek yardımcı karakterlerin ise sayısı oldukça fazla olur.

Roman Nedir? Roman Özellikleri Neler?

Roman özellikleri günümüze değin çok fazla değişmiş olmakla birlikte genel tanım itibariyle şu özelliklere sahiptir;

 • Hikayelere göre oldukça uzundur, genelde bitirmek için uzun süreler harcamak gerekir.
 • Kahramanlar ve karakterler hakkında detaylı bilgilere sahiptir.
 • Olayların geçmiş olduğu yerler detaylı bir şekilde anlatılır.
 • Tek bir olay anlatılacağı gibi birden fazla olayın anlatımına da odaklanabilir.
 • Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi bulunmaktadır.
 • Her olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşir.
 • Gerçek zaman ve kozmik zaman olarak iki ana zaman dilimi bulunur.
 • Yazar ve okuyucu bakışı olmak üzere iki tür bakış açısına sahiptir.

Bu özellikler ile birlikte roman nedir sorusu da yanıtlanabilmektedir.

Roman Türleri

Roman türleri en çok tercih edilen edebiyat formu olan roman hakkında yazılma amaçlarına göre ayrılan alt türleri içermektedir. İçerik açısından son derece zengin olan romanlar üslup ve anlatı açısından alt türlere ayrılırlar. Temelde roman türleri üslup bakımından romanlar ve konularına göre romanlar olarak ikiye ayrılırlar.

Üslup Bakımından Roman Türleri

Üslup açısından roman türleri yazarın romanda tercih ettiği üsluba göre yapılan sınıflandırmaya denilmektedir. Yazarların kullandıkları üslup romanın anlamını doğrudan etkilemektedir. Buna göre;

 • Romantik Roman; romantik bir bakış açısıyla yazılmış, duygular ve kişisel yargıların ön planda olduğu roman türüdür. Bu romanlarda sadece aşk öyküleri değil, akla gelebilecek her şey anlatılır. Ancak romantik olması yazarın kişisel duygularını tasvirlerine ve anlatıya katması yüzündendir.
 • Realist Roman; olayları olduğu gibi aktaran, yazarın müdahale etmediği, genelde sade ifadelerden oluşan romanlar için kullanılan bir tabirdir. Buradaki amaç yazarın yargılarından ya da okuru yönlendirmesinden öte anlatılanlardan okurun kendi anlamını çıkarmasıdır.
 • Estetik Roman: dil ve teknik kaygıların ön planda olduğu, okurun sadece konudan değil aynı zamanda romanın kendisinden de büyük bir zevk alabilmesi için yazılan romanlardır.
 • İzlenimci Roman; yazarın iç dünyasının karakterlerde şekil bulduğu romanlardır. Özellikle psikolojik etmenler bu romanlarda çok fazladır.
 • Dışavurumcu Roman; Birey ve toplum arasındaki ilişkilerin, karakterin gözünden aktarıldığı romanlardır.
 • Yeni Roman: Modern romanın bir yansıması olarak okuru anlatıya bizzat dahil etmeyi amaçlar.

Konularına Göre Romanlar

Konularına göre romanlar anlattıkları öyküye göre ayrılan romanları ifade etmektedir. Buna göre;

 • Tarihi romanlar; anlatının tarihsel bir zaman diliminde geçtiği, geçmişte kalan olayların aktarıldığı romanlardır.
 • Duygusal romanlar; karakterlerin duygusal yaşamların anlatıldığı, genelde aşk öykülerinin merkezde olduğu romanlara denilmektedir.
 • Psikolojik romanlar; karakterler ile okurun bağ kurmasını ve karakterlerin dünyasını tam anlamıyla açıklamayı amaçlayan, zamanla karakterin yaptıklarının bilinçaltında yatan sebeplerinin öğrenildiği romanlardır.
 • Polisiye romanlar; genelde katil ya da bir suçtan dolayı aranan kişi ya da kişilerin dedektif ya da polis tarafından yakalanmasını anlatan romanlardır.
 • Fantastik romanlar; gerçek dışı bir zaman diliminde, gerçek dışı karakterleri içeren romanlardır.

Bazı romanlar birden fazla roman türleri içerebilmektedir. Örneğin polisiye bir romanda aşk öyküsü de işlenebilir ve böylece duygusal roman özellikleri de taşıyabilir.

Başa dön tuşu