Türkçe Konularıİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Yazım Kuralları Konu Anlatımı

Yazım Kuralları Konu Anlatımı

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

⇒  Tüm cümleler büyük harfle başlar.
Bugün erken kalktım. Çünkü yapacak çok işim vardı. Ali ile beraber önce ödevlerimizi yapıp sonra da balık tutmaya gidecektik.

⇒  Mektuplarda ve resmi yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar.
Sevgili Arkadaşım, Değerli İzleyiciler, Pek Muhterem Babacığım, Canım Annem

⇒  Özel isimler, özel isimlere bağlı unvan adları ve takma adlar büyük harfle başlar.
Sena Küçük, Doktor Ahmet Bey, Edirneli Koca Recep, Topal Adem, Deli Hasan Çavuş, Mareşal Fevzi Çakmak, Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman), Deli Ozan (Faruk Nafiz Çamlıbel)

⇒  Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar.
Karabaş, Tekir, Çomar, Boncuk, Minnoş, Pamuk, Sarıkız

⇒  Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar. Özel ada dahil olmayan “gazete, dergi, tablo” sözcükleri küçük harfle başlar.
Safahat, Sinekli Bakkal, Varlık, Resmi Gazete, Milliyet gazetesi, Kaplumbağa Terbiyecisi, Yüzüncü Yıl Marşı Halı Dokuyan Kızlar tablosu, Türk Dili dergisi

⇒  Akrabalık adı olup da lakap ve unvan adı olan kelimeler büyük harfle başlar ve bu kelimeler özel addan önce
gelir. Akrabalık bildiren kelimeler özel addan sonra geliyorsa küçük harfle başlar.

Baba Kemal, Nene Hatun, Dayı Tahir, Telli Baba, Arzu hala, Hamiyet teyze, Melek abla

⇒  Saygı bildiren sözcüklerden sonra gelen makam, mevki, unvan ifade eden sözcükler büyük harfle başlar.
Sayın Kaymakam, Sayın Rektör, Sayın Başbakan

⇒  Millet adları büyük harfle başlar.
Türk, Alman, Kazak, Özbek, Tatar, Arap

⇒  Dil ve lehçe adlarıyla din ve mezhep adları büyük harfle başlar.

Türkçe, İngilizce, Arapça, Kazakça, Tatarca; İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik, Hanefi, Katolik

⇒  Devlet adları büyük harfle başlar.
Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

⇒  Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Ancak “Dünya, Güneş, Ay” sözcükleri gezegen anlamı dışında kullanıldığında küçük harfle başlar.
Jüpiter, Güneş, Dünya, Halley
Bugün dünya kadar işim var. / Ev hiç güneş almıyor. / Yüzü ay gibi parlıyordu.

⇒  Düşünce, hayat tarzı, politika, ülkeler topluluğu anlamında kullanılan “doğu” ve “batı” sözcükleri büyük harfle başlar.
Bu mistik anlayış sadece Doğu’da var. / Yaşanan olaylardan sonra Batı ile ilişkilerimiz bozuldu.

⇒  Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, semt, köy, mahalle, cadde, sokak) büyük harfle başlar. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy sözcükleri küçük harfle başlar.

Afrika, Asya, Doğu Anadolu, İç Anadolu, İstanbul, Londra, Erdemli, Beypazarı, Üsküdar, Bayrampaşa, Cumhuriyet Mahallesi, Cemre Sokak, Ankara ili, Alaca ilçesi, Kuşsarayı köyü

⇒  Yer adlarından önce gelen yön adları büyük, yer adlarından sonra gelen yön adları ise küçük harfle başlar.
Kuzey Amerika, Batı Anadolu, Doğu Asya, Amerika’nın kuzeyi, Anadolu’nun batısı, Asya’nın doğusu

⇒  Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve tür bildiren deniz, göl, nehir, dağ, ova, kanal, geçit, boğaz gibi ikinci isimler büyük harfle başlar.
Çanakkale Boğazı, Van Gölü, Ağrı Dağı, Fırat Nehri, Konya Ovası, Ege Denizi, Süveyş Kanalı, Kalkanlı Geçidi, Ege Denizi

⇒  Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt gibi yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar.
İshakpaşa Sarayı, Malabadi Köprüsü, Alanya Kalesi, Çankaya Köşkü, Tonyukuk Anıtı

⇒  Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar ve bu sözcüklere getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz.
Türk Dil Kurumunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Bakanlar Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Lisesinin

⇒  Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar.
Medeni Kanun, Türk Bayrağı Tüzüğü, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

⇒  Resmi ve dini bayramlarla, anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar.
Cumhuriyet Bayramı, Ramazan Bayramı, Anneler Günü, Öğretmenler Günü, 14 Mart Tıp Bayramı

⇒  Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar.
Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele, Orta Çağ’da, Buzul Dönemi, Lale Devri’nin, Tanzimat Dönemi’nde

⇒  Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlarken belirli bir tarih bildirmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar.
18 Mart 1915, 8 Eylül 1986 Cuma günü, 30 Aralık 2000
Önümüzdeki ay salı günü geliyorlar. / Okullar haziran ayının ikinci haftası tatile giriyor.

⇒ Kurum, kuruluş, kurul, fakülte, üniversite, kanun, tüzük ve yönetmelik sözcükleri ile ifade edilen unsurların asılları kastedildiğinde bu sözcükler büyük harfle başlar.
Bu yıl Meclis tatile erken girdi. (TBMM)
2317 sayılı Kanun üzerinde bazı değişiklikler yapıldı.

 

İkilemelerin Yazılımı

⇒ İkilemeler ayrı yazılır ve ikilemeyi oluşturan sözcükler arasına hiçbir noktalama işareti konmaz.

yüz yüze, bata çıka, koşa koşa, eğri büğrü, doğru dürüst, aşağı yukarı, yalan yanlış

⇒ İkilemeler bir varlığın veya kavramın ismi olduğunda bitişik yazılır.

şakşak, çıtçıt, cırcır

 

Kısaltmaların Yazımı

⇒ Kurum, ülke, yön, kitap ve dergi adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılarak kısaltma yapılır.

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu), ABD (Amerika Birleşik Devletleri), G (güney), KB (kuzeybatı), TDED (Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi)

⇒ Büyük harflerle yapılan kısaltmalara ek getirileceği zaman kısaltmanın okunuşu dikkate alınır ve getirilen ek kesme işaretiyle ayrılır. Harfler arasına nokta konmaz.

TRT’nin, TRT’ye, TDK’nin, TBMM’de, THY’nin

⇒  Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında, büyük harflerle yapılan kısaltmalarda harfler arasına ve kısaltmanın sonuna nokta konmaz.

⇒  Özel isim veya unvan olan bir kelime birkaç harfle kısaltılıyorsa yalnız ilk harfi büyük olur ve kısaltmanın sonuna nokta konur.
Prof. Ali Bey, Alb. Hakan, Alm. , Kurtuluş Mah. , Gökbayrak Sok.

⇒  Özel isim olmayan kelimelerin kısaltmaları küçük harfle başlar ve sonuna nokta konur.

c. (cilt), çev. (çeviren), bkz. (bakınız), ed. (edebiyat), fiz. (fizik), sf. (sıfat)

 

⇒  Küçük harflerle yapılan ve sonunda nokta bulunan kısaltmalara ek getirileceği zaman kelimenin okunuşu esas alınır ve ek kesme işareti ile ayrılmaz. Küçük harflerle yapılan ve sonunda nokta kullanılmayan kısaltmalara ek getirileceği zaman da kelimenin okunuşu esas alınır ancak burada ek kesme işaretiyle ayrılır.

vb.leri (ve benzerleri), yy.dan (yüzyıldan), Alm.yı (Almancayı), İng.de (İngilizcede)
kg’dan (kilogramdan), cm’nin (santimetrenin)

⇒ Üs işaretli kısaltmalara ek getirileceği zaman üs işaretinin okunuşu dikkate alınır. Bu tür kısaltmalarda gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.

cm³e (santimetreküpe), m²ye (metrekareye), 6 ten (altı üssü dörtten)

Sayıların Yazımı

⇒ Sayılar rakamla yazılabileceği gibi; saat, para tutarı, istatistik verileri, ölçüm sonuçları dışındaki durumlarda yazıyla da yazılabilir. Ancak saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir.

Ayın on dördüncü günü, elli soru, iki yıl sonra
10 kilogram, 100 metre kumaş, 12.000.000 lira, 12. 35, on ikiyi otuz beş geçe

⇒ Dört ve daha fazla basamaklı sayıların içinde geçen “bin, milyon, milyar, trilyon” kısımlar yazıyla yazılabilir.
20 trilyon, 2 milyon 500 bin insan, 5 bin 600 futbol topu

⇒ Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.
Okulların açılmasına on beş gün kaldı. / Sınava hazırlanmak için üç yüz on altı günümüz var.

⇒ Çek, senet, hesap belgesi gibi ticari evraklarda sayılar bitişik yazılır.

Bankadan yetmişbeşbin lira kredi çekmişti. / Senedin üzerinde altıyüzellibinTL yazıyordu.

⇒ Sayılara getirilen ekler ünlü ve ünsüz uyumuna uyar, kesme işareti ile ayrılır.
1985’te doğmuş. / Ayın 16’sı doğum günüm.

⇒ Tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında ve maddelerin sıralanmasında romen rakamları kullanılabilir.
II. Dünya Savaşı, IV. Murad, XX. yüzyıl, I) … II)

⇒ Sıra sayıları hem yazıyla hem de rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda rakamdan sonra “-inci” anlamını yansıtan nokta kullanılır ya da kesme işareti kullanılarak derece gösteren ek (-inci) sayıya eklenir. Sıra sayıları ekle gösterildiğinde rakamdan sonra sadece kesme işareti kullanılır, ayrıca nokta kullanılmaz.

ikinci, on beşinci; 2. , 2’nci, 15. , 15’inci, 6. , 6’ncı

⇒ Üleştirme sayıları rakamla yazılmaz. Bu sayılar her zaman yazıyla yazılır.
ikişer, dokuzar, altışar, üçer

 

Hece Yapısı ve Satır Sonunda Sözcüklerin Yazımı

⇒ Batı kökenli kelimeler, Türkçenin hece yapısına göre hecelere ayrılır.
volf – ram, tund – ra, band – rol, port – re

⇒  Satıra sığmayan kelimeler hecelerine ayrılarak yazılır. Burada satırın sonunda va başında tek harf bırakılmaz. Ayrıca birleşik kelimeler de tek kelime gibi düşünülerek hecelerine ayrılır. Yani birleşik kelimelerde de “ilk heceden sonraki hecelerin ünsüz harfle başlaması” kuralına uyulur.

…………………………………baş-

öğretmen (yanlış)
…………………………………ba-
şöğretmen (doğru)

…………………………..a-
rabayla (yanlış)

…………………………….ara-
bayla (doğru)

⇒  Özel isimlere ve rakamlara getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrıldığı için kesme işareti satır sonuna geldiği zaman yalnız kesme işareti kullanılır; ayrıca kısa çizgi kullanılmaz.

…………………………….. Adana’
da (doğru)

………………………….. Adana-
da (yanlış)

……………………………….1945′
te (doğru)

…………………………….1945-
te (yanlış)

 

Pekişirmeli Sözcüklerin Yazımı

⇒  Sıfat ya da zarf görevinde kullanılan pekiştirilmiş sözcükler her zaman bitişik yazılır.
sırılsıklam, masmavi. sapsarı, yapayalnız, çarçabuk

 

Alıntı Kelimelerin Yazımı

⇒  Çift ünsüzle başlayan, içinde ya da sonunda yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konulmadan yazılır.

gram, gramafon, program; telgraf, paragraf, elektrik, orkestra, film, lüks, modern

⇒  Batı kökenli alıntıların içindeki ve sonundaki “g” sesi korunur.
biyografi, arkeolog, diyalog, magma

 

Birleşik Sözcüklerin Yazımı

⇒ İki ya da daha çok sözcüğün yeni bir kavramı karşılamak üzere birleşip kalıplaşmasıyla oluşan sözcüklere birleşik sözcük denir. Birleşik sözcükler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

a. Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler
⇒  Birleşirken ses düşmesi ya da ses türemesi olan sözcükler bitişik yazılır. (affetmek, kahrolmak, pazartesi)
⇒  Hane, name, zade gibi sözcüklerle oluşturulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. (dershane, siyasetname, amcazade…)
⇒  Ara yönleri belirten sözcükler bitişik yazılır. (güneydoğu, kuzeybatı)
⇒  İki ya da daha çok kelimeden oluşmuş yer adları bitişik yazılır. (Şebinkarahisar, Çukurova, Eskişehir)
⇒  Kanunda bitişik geçen veya tescil edilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır. (Dışişleri, yükseköğretim, ilköğ retim)
⇒  Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik sözcükler bitişik yazılır. (albeni, örtbas)
⇒  Tam olarak yer bildirmeyen “alt, üst ve üzeri” sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan sözcükler bitişik yazılır (ayakaltı, bilinçaltı, akşamüstü, akşamüzeri)
⇒  Sözcüklerden ikincisi veya her ikisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu sözcükler bitişik yazılır. (öküzgözü (üzüm), kuşburnu (içeçek))
⇒  Kurallı birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış bazı fiiller bitişik yazılır. (bakabilmek, gülüvermek,başvurmak)
⇒  Her iki kelimesi de asıl anlamını koruduğu halde gelenekleşmiş olarak “baş, başı, oğlu, kızı, ağa, bey, hanım, efendi, ev” sözcükleriyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. (aşevi, onbaşı, hanımefendi, beyefendi, aşçıbaşı)
⇒  -an, -en, -r, -ar, -er, -ir, -maz, -mez ve -mış, -miş sıfat-fiil ekleriyle kurulan kalıplaşmış birleşik sözcükler bitişik yazılır. (uçaksavar, hacıyatmaz)
⇒  Biraz, birkaç, birkaçı, birtakım, birçok, birçoğu, hiçbir, hiçbiri, herhangi belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.

 

b. Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler
⇒  Birleşme sırasında sözcüklerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik sözcükler ayrı yazılır. (bal arısı, hamam böceği, muhabbet kuşu)
⇒  Yiyecek, içecek adlarından biriyle kurulan birleşik sözcükler ayrı yazılır. (Adana kebabı, Kemalpaşa tatlısı…)
⇒  Yol ve ulaşımla ilgili birleşik sözcükler; durum, olgu ve olay bildiren sözlerden biriyle kurulan sözcükler ayrı yazılır. (keçi yolu, kara yolu, açık öğretim, dil birliği)
⇒  Tam olarak yer belirten “alt” ve “üst” sözleriyle oluşturulan birleşik sözcükler ve terimler ayrı yazılır. (yer altı, böbrek üstü bezi, göz altı kremi)
⇒  Dış, iç, öte, sıra, yuvarlak ve küre sözcükleriyle oluşturulan birleşik sözcük ve terimler ayrı yazılır. (kızıl ötesi, peşi sıra, yarım küre)
⇒  -r/-ar/-er, -maz/-mez ve -an/-en sıfat-fiil ekleriyle kurulan sıfat tam laması yapısındaki birleşik kelimeler ayrı yazılır. (bakar kör, çalar saat, döner sermaye)

⇒  Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. (alt kurul, alt yazı; üst kat, üst küme; ana dili; ön söz)

 

“Mi” Soru Edatının Yazımı

“mi” soru edatı kendinden önceki sözcüklerle hiçbir zaman birleşmez. Buna karşılık kendinden sonra gelen kişi ekleriyle birleştirilerek yazılır.
⇒  Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun?
⇒  Her akşam kitap okuyor mu?
⇒  Bize gelecek misiniz?
⇒  Sen miydin o, yalnızlığım mıydı yoksa?
⇒  Bu saatte uyuyor musunuz?

Soru edatı olan “mi” cümleye soru anlamından başka anlamlar da katabilir:
⇒  Sana güzel mi güzel bir elbise aldım. (pekiştirme)
⇒  Bu testi de çözdün konuyu daha iyi anlarsın. (koşul)
⇒  Tüm bunları ben mi söylemişim? (şaşırma)
⇒  Gel desen gelmez miyim? (gelirim)

 

“De” Bağlacı ve “-De” Ekinin Yazımı

“de / da” bağlacı bir sözcük türü olduğu için daima ayrı yazılır. Bulunma durum eki olan “-de, -da, -te,-ta” ise sözcüklerle bitişik yazılır. “de” bağlacı cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında genellikle bozulma veya daralma olmaz. Buna karşılık “-de” eki cümleden çıkarıldığında anlamda bozulma ve daralma olur.

Bağlaç olan “de”
Ahmet de seni merak etmişti.
Sen de başını alıp gitme, ne olursun!
Dün beni soran adam, okula da uğramış.

Bulunma durum eki “-de”
Habersiz gidince aklım sende kalmıştı.
Elini attığı her işte başarılı oluyor.
Tüm eşyalarım Ali’de kaldı.

Bulunma hâl eki olan “-de”, eklendiği sözcüğün son sesindeki ünsüz harfe göre sertleşip “-te, -ta” biçimine dönüşür. “de” bağlacı ise hiçbir zaman sertleşmez, daima “de” veya “da” biçiminde yazılır.
⇒ Kuşlar ağaçta yuva yapmış. (bulunma eki)
⇒ Bu ağaç da kurumaya başladı.(bağlaç)
⇒ Güneşte uzun süre kalma sakın. (bulunma eki)
⇒ Güneş de batıyor, karanlığa kalacağız. (bağlaç)

 

“Ki” Bağlacı ve “-Ki” Ekinin Yazımı

Bağlaç Olan “ki”

Sözcük ve sözcük gruplarını çeşitli anlam ilgileriyle birbirine bağlayan “ki” bağlacı daima ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında anlamda daralma ya da bozulma olmaz.
⇒ Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. (Duydum, unutmuşsun gözlerimin rengini.)
⇒ Sen ki dünyalara değersin. (Sen dünyalara değersin.)
⇒ Şimdi anlıyorum ki o yaptıklarım hataydı. (Şimdi anlıyorum o yaptıklarım hataydı.)

⇒ Bağlaç olan “ki” bazı kelimelerle kalıplaşarak bitişik yazılır. (sanki, mademki, meğerki, oysaki, çünkü, belki, halbuki)

Ek Olan “-ki”
Türkçede ek halinde olan iki çeşit “-ki” vardır. Bunlar zamir yapan “ki” ve sıfat yapan “ki” dir ve her ikisi de kendinden önceki sözcüğe bitişik yazılır.

a) Zamir Yapan “-ki” (İlgi Zamiri): İsmin yerini tutan “ki” ekidir. Her zaman kendisinden önceki sözcüğe bitişik
yazılır.
⇒ Senin gömleğin benimkinden daha kaliteli bence. (Benim gömleğim)
⇒ Her canlının bir derdi var, karıncanınki de buğday. (Karıncanın derdi)
⇒ Şiirin sınırları romanınkinden geniştir. (Romanın sınırları)

b) Sıfat Yapan “-ki” (Aitlik Eki): İsme sorulan “hangi” sorusunun cevabıdır. Cümlede sıfat görevinde kullanılır ve her zaman kendisinden önceki sözcüğe bitişik yazılır.
⇒ Sokaktaki çocukları suç örgütlerinden korumalıyız. (Hangi çocuklar?)
⇒ Sınıftaki öğrencilerin kendisini dinlemediklerini fark etmişti. (Hangi öğrenciler?)
⇒ Sabahki toplantıya geç kalmış. (Hangi toplantı?)
2021 LGS Konuları ve Soru Dağılımları (MEB)

» LGS Puan Hesaplama

Test Soruları

⇒ 5. Sınıf Yazım Kuralları Testi Çözmek İçin 5. Sınıf Yazım Kuralları Test Soruları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 6. Sınıf Yazım Kuralları Testi Çözmek İçin 6. Sınıf Yazım Kuralları Test Soruları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 7. Sınıf Yazım Kuralları Testi Çözmek İçin 7. Sınıf Yazım Kuralları Test Soruları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 8. Sınıf Yazım Kuralları Testi Çözmek İçin 8. Sınıf Yazım Kuralları Test Soruları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 5. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 5. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

⇒ 6. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 6. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 7. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 7. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 8. sınıf Türkçe testleri çözmek için 8. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ Tüm sınıfların Türkçe testlerini görmek için Türkçe Testi Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Türkçe Konuları

⇒ 5. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 5. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 6. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 6. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 7. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 7. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 8. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 8. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

Sözel Mantık Soruları çözmek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ LGS Türkçe deneme soruları çözmek için LGS Türkçe Deneme çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yazım Kuralları Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

Türkçe Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. teşekkürler yazım kuralları konusu geniş bir şekilde açıklanmış

Başa dön tuşu