Türk Dili ve Edebiyatı

Yazılı Edebiyat Dönemi Eserleri

Yazılı Edebiyat Dönemi Eserleri

Yazılı Edebiyat

Yazının bulunmasından 11. yüzyıla kadar süren edebiyat dönemidir. Bu dönemde Göktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır. Yazılı edebiyat döneminin en önemli eseri Orhun Yazıtları’dır. Bunun yanında Uygurlardan kalma edebiyat metinleri de bulunmaktadır. Ayrıca sözlü edebiyat dönemine ait bazı ürünlerin bu dönemde yazıya geçirildiği anlaşılmaktadır.

Bu döneme ait eserler şunlardır:

Göktürk (Orhun) Yazıtları

Türk edebiyatının bilinen ilk yazılı eseridir. 8. yüzyılda ortaya konmuştur. 38 harfli olan Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Göktürk Yazıtları’nda Çinlilere karşı bağımsızlık savaşı veren, Türk bütünlüğünü yeniden kurmak için içte ve dışta savaşan Göktürklerin hikayesi anlatılır. “Türk” adının geçtiği ilk yazılı belge ve Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri olan Göktürk Abideleri’ndeki yazılar Prof. Thomsen ve Radloff tarafından okunmuştur.

Yazıtlardan en önemlileri, Bilge Kağan, Vezir Tonyukuk ve Kül Tigin adına dikilenlerdir.

Bilge Kağan Yazıtı

Göktürk hakanı Bilge Kağan’ın iyi dileklerinden, dönemin olaylarından, törelerden söz eder. Bilge Kağan’ın yiğitlikleri ve Türk milletine iletmek istediği mesajlar anıtın içeriğini oluşturur. 735 tarihini taşıyan bu anıt Yolluğ Tigin tarafından yazılmıştır.

Vezir Tonyukuk Yazıtı

Bu yazıt, Göktürk devleti veziri olan Tonyukuk adına dikilmiştir. Bu yazıtta daha çok, Çinlilerle yapılan savaşlar anlatılmaktadır. Kitabede Tonyukuk, anılarını ve dönemin tarihini anlatmıştır. Anlatımda, atasözlerine bolca yer verilmiştir.

Kül Tigin Yazıtı

Göktürk hakanı olan Bilge Kağan, kardeşi Kül Tigin’in ölümü üzerine bu yazıtı dikmiştir. 732 yılında dikilen anıt Yolluğ Tigin tarafından yazılmıştır. Anıtta Kül Tigin’in ölümü ve yas töreni anlatılmıştır.

Türk Dili ve Edebiyatı Konularını Görmek İçin Linke Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Başa dön tuşu