The news is by your side.

- Advertisement -

Y Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

Y Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 

Yabancı     ⇔    yerli

Yabani     ⇔    evcil, medeni

Yabansı     ⇔    normal, olağan

Yabansılık     ⇔    tuhaflık, aykırılık

Yad     ⇔    tanıdık

Yadsımak     ⇔    kabul etmek

Yağı     ⇔    dost

Yakalamak     ⇔    kaçırmak

Yakalanmak     ⇔    kaçmak

Yakın      ⇔    uzak

Yakınlık     ⇔    yabancılık

Yakınma     ⇔    beğenme

Yakışıklı     ⇔    çirkin, biçimsiz

Yaklaşık     ⇔    tam olarak

Yaklaşmak     ⇔    uzaklaşmak, kopmak

Yakmak     ⇔    söndürmek

Yalan     ⇔    gerçek

Yalanlamak     ⇔    doğrulamak

Yanaşmak     ⇔    uzaklaşmak

Yandaş     ⇔    tarafsız, yansız

Yanık     ⇔    sönük

Yanıt     ⇔    soru

Yanlı     ⇔    tarafsız, bitaraf

Yanlış     ⇔    doğru

Yanlışlık     ⇔    doğruluk

Yanlışlıkla     ⇔    kasten, bilerek, bile bile

Yanmak     ⇔    sönmek

Yansız     ⇔    yandaş, taraflı

Yapay     ⇔    doğal

Yapıcı     ⇔    yıkıcı, kırıcı

Yapım     ⇔    yıkım

Yapma     ⇔    yıkma, bozma, hakiki, içten

Yapmacık     ⇔    samimi, içten

Yapmak     ⇔    bozmak

Yaramaz     ⇔    uslu

Yarar     ⇔    cereme

Yarar     ⇔    zarar

Yas     ⇔    neşe, sevinç

Yasadışı     ⇔    legal

Yaslı     ⇔    şen

Yaş     ⇔    kuru

Yaşam     ⇔    ölüm

Yaşasın     ⇔    kahrolsun

Yaşatmak     ⇔    öldürmek

Yaşlı     ⇔    genç

Yatay     ⇔    dik

Yatılı     ⇔    gündüzlü

Yatıştırmak     ⇔    kışkırtmak     

Yavaş     ⇔    acele

Yayla     ⇔    kışla

Yaz     ⇔    kış

Yazılı     ⇔    sözlü

Yazmak    ⇔    silmek

Yedek     ⇔    asil

Yekta     ⇔    çok

Yeni     ⇔    eski

Yenik     ⇔    galip

Yenilgi     ⇔    galibiyet

Yer     ⇔     gök

Yergi     ⇔    övgü

Yerinde     ⇔    uygunsuz, yakışıksız

Yerinmek     ⇔    sevinmek

Yerleşik     ⇔    göçebe

Yerleşmek     ⇔    göçmek

Yerli     ⇔    yabancı

Yermek     ⇔    övmek

Yersiz     ⇔    uygun, münasip

Yeterli     ⇔    kifayetsiz

Yetersizlik     ⇔    ehliyet

Yetiştirici     ⇔    tüketici, yiyici

Yetkin     ⇔    eksik, kusurlu

Yıkıcı     ⇔    yapıcı

Yıkık     ⇔    sağlam

Yıkım     ⇔    yapım, onarım

Yılgın     ⇔    korkusuz, cesur, yürekli

Yılışık     ⇔    ciddi, ağırbaşlı

Yılmak     ⇔    yüreklenmek, cesaretlenmek

Yırtıcı     ⇔    evcil

Yiğit     ⇔    korkak, cesaretsiz

Yiğitlik     ⇔    korkaklık

Yitik     ⇔    buluntu

Yitirmek     ⇔    bulmak, elde etmek

Yoğun     ⇔    seyrek

Yok    ⇔    var

Yok olma     ⇔    var olma

Yokluk     ⇔    varlık

Yoksul     ⇔    zengin, varsıl

Yokuş     ⇔    iniş

Yolsuz     ⇔    uygun, yasal, kanuni

Yom     ⇔    uğursuzluk

Yorgun     ⇔    dinç, zinde

Yorulmak     ⇔    dinlenmek

Yozlaşma     ⇔    ehlileşme

Yukarı     ⇔    aşağı

Yumuşak     ⇔    sert

Yüce     ⇔    alçak

Yüceltilmiş     ⇔    alçaltılmış

Yüceltmek     ⇔   aşağılamak

Yüksek     ⇔    alçak

Yükseltme     ⇔    alçalma

Yürekli     ⇔    korkak, ödlek

Yüreksiz     ⇔    cesur

Yüz akı     ⇔    yüz karası

Yüz karası     ⇔    yüz akı

Yüzsüz     ⇔    mahcup, çekingen

Yüzükoyun    ⇔    sırtüstü

Yüzüstü     ⇔    arkaüstü

Y – Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

Yoruma kapalı.