Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Y Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Y Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Ya da   ⇒     yahut, veya

Yaban   ⇒     vahşi, yabancı, ıssız kır

Yabancı   ⇒     el

Yabani   ⇒     vahşi

Yabansı    ⇒     garip,  acayip

Yabansımak   ⇒     tuhaf bulmak

Yad   ⇒     yabancı

Yâd   ⇒     anma

Yad el   ⇒     gurbet

Yâd etmek   ⇒     anmak

Yadigar   ⇒     andıç

Yadsımak   ⇒     inkar etmek

Yağdanlık   ⇒     yağlık

Yağhane   ⇒     yağevi

Yağı   ⇒     düşman

Yağız   ⇒     esmer

Yağlık   ⇒     çevre, büyük mendil

Yağma   ⇒     çapul, talan

Yağmacı   ⇒     çapulcu

Yağmur  ⇒     rahmet

Yağmurkuşağı   ⇒     gökkuşağı

Yahşi   ⇒     iyi, güzel

Yahudi   ⇒     mesevi

Yahut  ⇒     ya da, veya

Yaka   ⇒     giysilerin boyun kısmı, kıyı, sahil

Yakarış   ⇒     dua, niyaz

Yakarmak   ⇒     yalvarmak, niyaz, tazarru

Yakın   ⇒     beri, yakın taraf, aralarında az mesafe olan

Yakınma   ⇒     şikayet

Yakışık   ⇒     uygunluk, yaraşma

Yakışıklı   ⇒     güzel

Yakışıksız  ⇒     münasebetsiz

Yakinen   ⇒     iyice, yakından

Yaklaşık   ⇒     takribi, aşağı yukarı

Yalabık   ⇒     parlak, parıltı

Yalan  ⇒     palavra, uydurma

Yalandan   ⇒     düzmece, üstünkörü

Yalanlamak   ⇒     tekzip etmek

Yalaz  ⇒     alev

Yalçın   ⇒     düz, çıplak, sarp

Yaldızlı   ⇒     aldatıcı

Yalın   ⇒     sade

Yallah   ⇒     haydi, yürü, git

Yalnız   ⇒     ancak, sadece

Yalvaç   ⇒     Resul, Peygamber

Yamaç   ⇒     yan, bayır

Yamukluk   ⇒     eğiklik

Yan   ⇒     taraf

Yanardağ   ⇒     volkan

Yandan   ⇒     profilden

Yandaş   ⇒     taraftar

Yandaşlık   ⇒     taraftarlık

Yanık   ⇒     dokunaklı

Yanılgı   ⇒     hata

Yanılmak   ⇒     hata etmek, kusur etmek

Yanıt   ⇒     cevap

Yani   ⇒     şu ki, demek

Yankı  ⇒     akis, aksiseda

Yanlış   ⇒     hata

Yansımak   ⇒     aksetmek

Yansız   ⇒     tarafsız, bitaraf

Yapay   ⇒     suni

Yapayalnız   ⇒     tek başına

Yapı   ⇒     bina

Yapım   ⇒     inşaat, imal

Yapımcı   ⇒     prodüktör

Yapıt   ⇒     eser

Yapmacık   ⇒     sahte, düzme

Yar   ⇒     uçurum

Yâr   ⇒     sevgili, dost

Yaradan   ⇒     Allah

Yaradılış   ⇒     mizaç, fıtrat

Yaradılıştan   ⇒     doğuştan

Yarar   ⇒     fayda

Yaraşmak   ⇒     yakışmak

Yaratık   ⇒     mahluk

Yardımcı   ⇒     muavin

Yardımsever   ⇒     hayırsever

Yaren   ⇒     arkadaş

Yarenlik   ⇒     arkadaşlık

Yargı   ⇒     hüküm, karar

Yargıç   ⇒     hakim

Yarım yamalak   ⇒     gelişi güzel

Yarış   ⇒     müsabaka, rekabet

Yarıyıl   ⇒     sömestri

Yas   ⇒     matem

Yasa   ⇒     kanun

Yasal   ⇒     kanuni

Yasallaşmak  ⇒     kanunlaşmak

Yaslamak   ⇒     dayamak

Yaslanmak   ⇒     dayanmak

Yaş   ⇒     ıslak

Yaşam   ⇒     ömür, hayat

Yaşam boyu   ⇒     müebbet

Yaşıt  ⇒     akran

Yaşlı   ⇒     ihtiyar

Yaşlık   ⇒     ıslaklık

Yatak   ⇒     döşek

Yatır   ⇒     evliya

Yatırım   ⇒     mevduat, plasman

Yatışmak   ⇒     dinmek

Yatıştırmak   ⇒     bastırmak, teskin etmek

Yavan   ⇒     katıksız, yağsız

Yavaşça   ⇒     usulca

Yavuklu   ⇒     sözlü, nişanlı

Yavuz   ⇒     sert, yaman

Yaya   ⇒     piyade

Yayan   ⇒     yürüyerek

Yayın   ⇒     neşriyat

Yaylak   ⇒     otlak

Yaymak   ⇒     sermek, duyurmak, otlatmak

Yazar   ⇒     muharrir

Yazgı   ⇒     kader

Yazı   ⇒     ova

Yazıhane   ⇒     büro, ofis

Yazık   ⇒     günah

Yazılma   ⇒     kayıt

Yazılmak  ⇒     kaydolmak

Yazım   ⇒     imla

Yazın  ⇒     edebiyat

Yazışma   ⇒     haberleşme, muhabere

Yazıt   ⇒     kitabe

Yazlık   ⇒     sayfiye

Yazma   ⇒     kompozisyon

Yazman   ⇒     katip, sekreter

Yegane   ⇒     biricik, tek, eşsiz

Yeğleme   ⇒     tercih

Yeis   ⇒     umutsuzluk, karamsarlık, üzüntü

Yek   ⇒     bir, tek

Yeknesak   ⇒     tekdüze

Yeksan   ⇒     bir

Yekta   ⇒     tek, eşsiz

Yekten   ⇒     birden, durup dururken

Yekûn   ⇒     toplam

Yel   ⇒     rüzgar

Yemek   ⇒     aş

Yemekhane   ⇒     aşevi

Yemin   ⇒     ant

Yeminli   ⇒     antlı

Yeminsiz   ⇒     antsız

Yemiş   ⇒     meyve, incir

Yenen   ⇒     galip

Yengi  ⇒     galibiyet, zafer

Yeni   ⇒     cedit

Yeniden   ⇒     tekrar

Yenik   ⇒     mağlup

Yenileşme   ⇒     modernleşme

Yenilgi   ⇒     mağlûbiyet

Yenme   ⇒   galibiyet

Yer   ⇒     mahal, mekan

Yer bilimi   ⇒     jeoloji

Yerel   ⇒       mahalli

Yergi   ⇒     hiciv

Yerküre   ⇒     yeryuvar

Yerleşim   ⇒     iskan

Yerme   ⇒     hiciv, kınama

Yersiz   ⇒     gereksiz, boşuna

Yeryüzü   ⇒     arz

Yetenek   ⇒     beceri,  kabiliyet

Yeter   ⇒     kafi

Yeterli  ⇒     kafi, ehliyetli

Yeterlik   ⇒     ehliyet

Yeti   ⇒     güç, meleke

Yetim   ⇒     babasız

Yetimhane   ⇒     yetiştirme yurdu

Yetişim   ⇒     formasyon

Yetiştirme   ⇒     terbiye

Yetki   ⇒     salahiyet, hak

Yevmiye   ⇒     gündelik

Yığın   ⇒     kütle, küme, kitle

Yığışma   ⇒     izdiham

Yıkık  ⇒     harap

Yıkıntı   ⇒     enkaz

Yıl  ⇒     sene

Yıldırımlık   ⇒     paratoner

Yıldız   ⇒     Sitare

Yılgı   ⇒     korku

Yıllık   ⇒     senelik

Yılmak   ⇒     bıkmak

Yıpranmak   ⇒     eskimek, aşınmak

Yiğit   ⇒     yürekli, cesaretli, delikanlı

Yine   ⇒     tekrar

Yinelemek  ⇒     tekrarlamak

Yitik   ⇒     kayıp

Yiyecek   ⇒     azık, gıda

Yobaz   ⇒     bağnaz

Yoğun   ⇒     kesif, sıkışık, kalabalık, dolu

Yoklama   ⇒     kontrol, araştırma, sınav

Yokluk   ⇒     fakirlik, kıtlık, açlık

Yoksul   ⇒     fakir

Yoksulluk   ⇒     fakirlik

Yoksun   ⇒     mahrum, muhtaç

Yokuş   ⇒     rampa

Yol   ⇒     uzaklık, çare, sistem, yolculuk

Yolculuk  ⇒     gezi, seyahat

Yoldaş   ⇒     arkadaş

Yollamak  ⇒     göndermek

Yolsuzluk   ⇒     suiistimal, usulsüzlük, gayrimeşruluk

Yoluyla   ⇒     yolundan giderek, vasıtasıyla, aracılığıyla, yöntemiyle

Yom   ⇒     uğur

Yordam   ⇒     çeviklik, çalım, meleke

Yorgun   ⇒     halsiz

Yorum   ⇒     tefsir

Yoz   ⇒     işlenmemiş, dejenere, kaba, bayağı

Yön   ⇒     cihet

Yönerge   ⇒     talimat

Yönetim   ⇒     idare

Yönetme   ⇒     idare

Yöntem   ⇒     metot

Yöre   ⇒     civar

Yöresel   ⇒     mahalli

Yukarı   ⇒    aşağı

Yurt   ⇒     vatan

Yurttaş   ⇒     vatandaş

Yüze   ⇒     ulu

Yük   ⇒     bagaj, kargo, külfet, ağırlık

Yükseklik   ⇒     irtifa

Yükselti   ⇒     rakım

Yükümlü   ⇒     mükellef

Yürek  ⇒     kalp

Yürekli   ⇒     cesur

Yüreksiz   ⇒     cesaretsiz, korkak

Yüz   ⇒     sima, çehre, surat

Yüzey   ⇒     satıh

Yüzsüz   ⇒     utanmaz, sıkılmaz

Yüzünden   ⇒     nedeniyle

Yüzyıl   ⇒     asır

Y – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Y harfi ile başlayan eş anlamlı kelimelerin hepsi var teşekkürler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu