Milli Edebiyat Dönemi Roman Özetleri

Vurun Kahpeye – Halide Edip Adıvar

Konu

Milli Mücadele döneminde idealist bir öğretmenin hem işgal kuvvetlerine hem de cahil köy halkına karşı verdiği mücadele konu edilmektedir.

Özet

Aliye isimli genç öğretmen çocuklara ders verebilmek için köye gelmiştir. Bu esnada Ali Rıza Efendi isimli birisinin evinde kalacaktır. Ali Rıza Efendi ile eşi yıllar önce vefat eden kızlarını anımsattığı için Aliye’yi çok sevmişlerdir. Bu arada Yunan işgali de yaklaşmaktadır. Köyün önde gelenleri ise çıkarlarını korumak için düşmana yardım etmektedirler. Köyde bulunan İmam Fettah isimli birisi Aliye’ye sahip olmak için düşman ile işbirliği yapmaktadır. Tosun Bey ise düşmanın ilerleyişini yavaşlatmak için mücadele vermektedir. Sonunda Yunanlılar köye girdiğinde Fettah büyük bir gayret ile Yunanlar için çalışmaya başlar. Öğretmen Aliye ise köydeki çocuklara ders vermekte ve aynı zamanda vatan sevgisini de aşılamaya çalışmaktadır. Yunanlar köye gelirler ve pek çok kişiyi tutuklarlar. Bunlar içinde Ali Rıza Bey de bulunmaktadır. Aliye, onu kurtarmaya gittiğinde ise Yunan komutanın kendisine sahip olma karşılığında Ali Rıza Bey’i bırakacağı teklifi ile karşılaşacaktır. Fettah ise bu durumda köylüyü harekete geçirir ve Aliye’ye karşı tavır alınmasına neden olur. Aliye hem köylüler hem de Yunanlara karşı mücadele verirken bu uğurda yaşamını yitirecektir.

Ana Fikir

İşgalin sadece dış düşmanlar eliyle değil, içeride yer alan işbirlikçiler ve cahiller tarafından da yapılacağı romanın ana fikri olarak öne çıkmaktadır.

Romandaki Karakterler

Aliye: Cesur ve idealist bir öğretmendir. İşgalin sadece Yunanlılar ile sınırlı olmadığı, cahilliğin de en büyük işgal olduğunu göstermeye çalışmaktadır.

İmam Fettah: İmam olmasına rağmen kendi çıkarları için düşman ile işbirliği yapar.

Tosun Bey: Yunanlılara karşı mücadele veren birisidir.

Yazar Hakkında

1882 yılında dünyaya gelen Halide Edip, yaşamı boyunca Türk edebiyatına önemli eserler kazandırmaya çalışmıştır. Yazdıklarında özellikle Milli Mücadele dönemi konuları büyük bir yere sahiptir. Sade ve anlaşılır bir dile sahip olan Halide Edip fiilen de Milli Mücadele’de bulunmuş ve yüzden Halide Onbaşı lakabını almıştır. Kadın hakları, cehalet, aydınlanma gibi konular da eserlerinde önemli bir yer tutmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu