Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Vaaz  ⇒     öğüt

Vacip  ⇒     gerekli

Vade   ⇒     mühlet, süre

Vadeli  ⇒     süretli

Vadesiz  ⇒     günsüz, süresiz

Vadetmek   ⇒     söz vermek

Vadi   ⇒     koyak, derey

Vahdet  ⇒     birlik

Vahim  ⇒     tehlikeli, ağır

Vahşet  ⇒     yabanıllık

Vahşi   ⇒     yabani

Vaiz  ⇒     öğütçü

Vaka   ⇒     olay

Vakar  ⇒     ağırbaşlılık

Vakarlı  ⇒     ağırbaşlı, onurlu

Vakarsız  ⇒     onursuz

Vakıa  ⇒     olgu

Vaki  ⇒     olan, olmuş

Vakit  ⇒     zaman, çağ

Vakitli  ⇒     sürevli

Vakitsiz  ⇒     sürevsiz

Vakur   ⇒     ağırbaşlı

Vali  ⇒     ilteber

Valide ⇒     anne

Valilik   ⇒     vilayet, ilteberlik

Valiz   ⇒     bavul

Valüasyon   ⇒     geçerleme

Vampir   ⇒     hortlak

Vantilatör   ⇒     estireç

Vapur   ⇒     gemi

Var   ⇒     mevcut

Varak   ⇒     yaprak

Varda   ⇒     savul, kezik

Varidat   ⇒     gelir

Varis   ⇒     kalıtçı

Vâris   ⇒     mirasçı

Variyet   ⇒     varlık

Variyetli   ⇒     varsıl

Varlık   ⇒     mevcudiyet, zenginlik, servet

Varlıkbirliği   ⇒     vahdeti vücut

Varlıklı   ⇒     zengin

Varmak   ⇒     ulaşmak, erişmek

Varol   ⇒     yaşa

Varolma   ⇒     mevcudiyet

Varoş   ⇒     palanka

Varsayım   ⇒     faraziye, hipotez

Varsıl   ⇒     zengin

Varyasyon   ⇒     çeşitleme, değişim

Varyemez   ⇒     pinti

Varyete   ⇒     gösteri

Vasat   ⇒     ortalama, orta

Vasati   ⇒     ortalama

Vasıf   ⇒     nitelik

Vasıflandırma   ⇒     nitelendirme, adlandırma

Vasıflandırmak   ⇒    nitelemek

Vasıflanmak   ⇒     nitelenmek

Vasıflı   ⇒     nitelikli

Vasıfsız   ⇒     niteliksiz

Vasıl   ⇒     ulaşan, varan

Vasıta   ⇒     araç, aracılık

Vasıtasıyla   ⇒     aracılığıyla

Vasi   ⇒     ulama

Vatan   ⇒     yurt

Vatandaş   ⇒     yurttaş

Vatandaşlık   ⇒     yurttaşlık

Vatani  ⇒     yurtsal

Vatanperver   ⇒     yurtsever

Vaveyla   ⇒     çığlık

Vazgeçmek   ⇒     caymak, dönmek

Vazife   ⇒     görev, ödev

Vazifeli   ⇒     görevli

Vazifesiz   ⇒     görevsiz

Vazifesizlik   ⇒     görevsizlik

Vaziyet   ⇒     durum, konum

Vazo   ⇒     çiçeklik

Vebal   ⇒     günah

Vecd   ⇒     coşku

Vecibe   ⇒     ödev, boyun borcu

Veciz   ⇒     özlü

Vecize   ⇒     özdeyiş

Vedre   ⇒     helke

Vefa   ⇒     bağlılık

Vefakar   ⇒     vefalı

Vefat   ⇒     ölüm

Vehim   ⇒     kuruntu

Vehimli   ⇒     kuruntulu

Vehimsiz   ⇒     kuruntusuz

Vekalet   ⇒     bakmanlık, vekillik

Vekil   ⇒     bakan

Vekillik   ⇒     bakmanlık

Vektör   ⇒     yöney

Veladet   ⇒     doğum

Velespit   ⇒     bisiklet

Velev   ⇒     ister, isterse

Velhasıl   ⇒     kısacası

Veli  ⇒     evliya, ermiş

Velut   ⇒     doğurgan, üretken

Velvele   ⇒     gürültü, bağrışma, yaygara

Venüs   ⇒     çolpan

Veraset   ⇒     kalıtım

Verim   ⇒     bereket, semere, mahsul, randıman

Verimkar   ⇒     verimli

Verizm   ⇒     doğruculuk

Versiyon  ⇒     uyarlama

Vesaire   ⇒     başkaları, ve benzerleri

Vesait   ⇒     taşıt, araçlar

Vesika   ⇒     belge

Vesikalı  ⇒     belgeli, ersek

Vesikalık   ⇒     belgelik

Vesile   ⇒     neden, fırsat, tav

Vestiyer   ⇒     askılık

Vestiyerci  ⇒     askılıkçı

Vesvese   ⇒     kuruntu, şüphe, işkil

Vesveseli   ⇒   işkilli, kuruntulu

Vesvesesiz   ⇒     işkilsiz, kuruntusuz

Veteriner   ⇒     baytar

Vetire   ⇒     süreç

Vezin  ⇒     ölçü, tartı

Vezinli   ⇒     ölçülü

Vezinsiz   ⇒     ölçüsüz

Viladet   ⇒     doğuş

Vilayet   ⇒     il, ilteberli, valilik

Viraj   ⇒     dönemeç

Virajsız   ⇒     dönemeçsiz

Viran   ⇒     yıkık, harap

Virane   ⇒     yıkıntı

Virman   ⇒     aktarım

Vitalist   ⇒     dirimselci

Vitalite  ⇒     canlılık

Vetalizm   ⇒     dirimselcilik

Vitrin   ⇒     camekan, sergilik

Viyadük   ⇒     aşıt

Viyolonist   ⇒     kemancı

Vizüel  ⇒     görsel

Vizyon   ⇒     uzgörü, gösterim

Vokabüler   ⇒     sözdağarcığı

Vokal   ⇒     ünlü, sesli

Vokalist   ⇒     seslikçi

Volatilite   ⇒     belirsizlik

Voleybol   ⇒     uçantop

Volkan   ⇒     yanardağ

Volkanik   ⇒     yanardağsal, püskürük

Voltaj   ⇒     gerilim

Vuku   ⇒     olma, oluş

Vukuat   ⇒     olaylar

Vurdumduymazlık   ⇒     anlayışsızlık, aldırışsızlık

Vurgun   ⇒     aşık

Vurmak   ⇒     dövmek, saplamak, çarpmak

Vurulmuş   ⇒     tutkun, aşık

Vuruş   ⇒     darbe

Vuslat   ⇒     kavuşma

Vücut   ⇒     gövde

Vücutlu   ⇒     iri

Vücutsuz   ⇒     cılız

Web   ⇒     ağ

V – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu