Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Vaaz  ⇒     öğüt

Vacip  ⇒     gerekli

Vade   ⇒     mühlet, süre

Vadeli  ⇒     süretli

Vadesiz  ⇒     günsüz, süresiz

Vadetmek   ⇒     söz vermek

Vadi   ⇒     koyak, derey

Vahdet  ⇒     birlik

Vahim  ⇒     tehlikeli, ağır

Vahşet  ⇒     yabanıllık

Vahşi   ⇒     yabani

Vaiz  ⇒     öğütçü

Vaka   ⇒     olay

Vakar  ⇒     ağırbaşlılık

Vakarlı  ⇒     ağırbaşlı, onurlu

Vakarsız  ⇒     onursuz

Vakıa  ⇒     olgu

Vaki  ⇒     olan, olmuş

Vakit  ⇒     zaman, çağ

Vakitli  ⇒     sürevli

Vakitsiz  ⇒     sürevsiz

Vakur   ⇒     ağırbaşlı

Vali  ⇒     ilteber

Valide ⇒     anne

Valilik   ⇒     vilayet, ilteberlik

Valiz   ⇒     bavul

Valüasyon   ⇒     geçerleme

Vampir   ⇒     hortlak

Vantilatör   ⇒     estireç

Vapur   ⇒     gemi

Var   ⇒     mevcut

Varak   ⇒     yaprak

Varda   ⇒     savul, kezik

Varidat   ⇒     gelir

Varis   ⇒     kalıtçı

Vâris   ⇒     mirasçı

Variyet   ⇒     varlık

Variyetli   ⇒     varsıl

Varlık   ⇒     mevcudiyet, zenginlik, servet

Varlıkbirliği   ⇒     vahdeti vücut

Varlıklı   ⇒     zengin

Varmak   ⇒     ulaşmak, erişmek

Varol   ⇒     yaşa

Varolma   ⇒     mevcudiyet

Varoş   ⇒     palanka

Varsayım   ⇒     faraziye, hipotez

Varsıl   ⇒     zengin

Varyasyon   ⇒     çeşitleme, değişim

Varyemez   ⇒     pinti

Varyete   ⇒     gösteri

Vasat   ⇒     ortalama, orta

Vasati   ⇒     ortalama

Vasıf   ⇒     nitelik

Vasıflandırma   ⇒     nitelendirme, adlandırma

Vasıflandırmak   ⇒    nitelemek

Vasıflanmak   ⇒     nitelenmek

Vasıflı   ⇒     nitelikli

Vasıfsız   ⇒     niteliksiz

Vasıl   ⇒     ulaşan, varan

Vasıta   ⇒     araç, aracılık

Vasıtasıyla   ⇒     aracılığıyla

Vasi   ⇒     ulama

Vatan   ⇒     yurt

Vatandaş   ⇒     yurttaş

Vatandaşlık   ⇒     yurttaşlık

Vatani  ⇒     yurtsal

Vatanperver   ⇒     yurtsever

Vaveyla   ⇒     çığlık

Vazgeçmek   ⇒     caymak, dönmek

Vazife   ⇒     görev, ödev

Vazifeli   ⇒     görevli

Vazifesiz   ⇒     görevsiz

Vazifesizlik   ⇒     görevsizlik

Vaziyet   ⇒     durum, konum

Vazo   ⇒     çiçeklik

Vebal   ⇒     günah

Vecd   ⇒     coşku

Vecibe   ⇒     ödev, boyun borcu

Veciz   ⇒     özlü

Vecize   ⇒     özdeyiş

Vedre   ⇒     helke

Vefa   ⇒     bağlılık

Vefakar   ⇒     vefalı

Vefat   ⇒     ölüm

Vehim   ⇒     kuruntu

Vehimli   ⇒     kuruntulu

Vehimsiz   ⇒     kuruntusuz

Vekalet   ⇒     bakmanlık, vekillik

Vekil   ⇒     bakan

Vekillik   ⇒     bakmanlık

Vektör   ⇒     yöney

Veladet   ⇒     doğum

Velespit   ⇒     bisiklet

Velev   ⇒     ister, isterse

Velhasıl   ⇒     kısacası

Veli  ⇒     evliya, ermiş

Velut   ⇒     doğurgan, üretken

Velvele   ⇒     gürültü, bağrışma, yaygara

Venüs   ⇒     çolpan

Veraset   ⇒     kalıtım

Verim   ⇒     bereket, semere, mahsul, randıman

Verimkar   ⇒     verimli

Verizm   ⇒     doğruculuk

Versiyon  ⇒     uyarlama

Vesaire   ⇒     başkaları, ve benzerleri

Vesait   ⇒     taşıt, araçlar

Vesika   ⇒     belge

Vesikalı  ⇒     belgeli, ersek

Vesikalık   ⇒     belgelik

Vesile   ⇒     neden, fırsat, tav

Vestiyer   ⇒     askılık

Vestiyerci  ⇒     askılıkçı

Vesvese   ⇒     kuruntu, şüphe, işkil

Vesveseli   ⇒   işkilli, kuruntulu

Vesvesesiz   ⇒     işkilsiz, kuruntusuz

Veteriner   ⇒     baytar

Vetire   ⇒     süreç

Vezin  ⇒     ölçü, tartı

Vezinli   ⇒     ölçülü

Vezinsiz   ⇒     ölçüsüz

Viladet   ⇒     doğuş

Vilayet   ⇒     il, ilteberli, valilik

Viraj   ⇒     dönemeç

Virajsız   ⇒     dönemeçsiz

Viran   ⇒     yıkık, harap

Virane   ⇒     yıkıntı

Virman   ⇒     aktarım

Vitalist   ⇒     dirimselci

Vitalite  ⇒     canlılık

Vetalizm   ⇒     dirimselcilik

Vitrin   ⇒     camekan, sergilik

Viyadük   ⇒     aşıt

Viyolonist   ⇒     kemancı

Vizüel  ⇒     görsel

Vizyon   ⇒     uzgörü, gösterim

Vokabüler   ⇒     sözdağarcığı

Vokal   ⇒     ünlü, sesli

Vokalist   ⇒     seslikçi

Volatilite   ⇒     belirsizlik

Voleybol   ⇒     uçantop

Volkan   ⇒     yanardağ

Volkanik   ⇒     yanardağsal, püskürük

Voltaj   ⇒     gerilim

Vuku   ⇒     olma, oluş

Vukuat   ⇒     olaylar

Vurdumduymazlık   ⇒     anlayışsızlık, aldırışsızlık

Vurgun   ⇒     aşık

Vurmak   ⇒     dövmek, saplamak, çarpmak

Vurulmuş   ⇒     tutkun, aşık

Vuruş   ⇒     darbe

Vuslat   ⇒     kavuşma

Vücut   ⇒     gövde

Vücutlu   ⇒     iri

Vücutsuz   ⇒     cılız

Web   ⇒     ağ

V – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İLGİLİ YAZILAR

Sınava Hazırlanıyorum
Nasıl Yapılır?
Editör

Sınava Hazırlanıyorum; Nasıl Çalışmalıyım?

Ana Başlıklar;Peki! Sınavlara nasıl çalışılır? Sınavlarda başarılı olmak için yapılması gerekenler nelerdir?Sınavlara Hazırlanıyorum; Ama Motivasyonum Çok DüşükDinlenmeye Zaman AyırınSonuç Olarak ; Sınava hazırlanıyorum ancak nasıl