Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

U Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

U Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Ucube   ⇒     acayip, hilkat, hilkat garibesi

Ucuz   ⇒     ehven, hesaplı, makul

Uçak  ⇒     tayyare

Uçarı   ⇒    serseri, hovarda, haşarı

Uçuk   ⇒     uçmuş, solmuş

Uçurum  ⇒     yar

Ufacık   ⇒     minicik, küçücük

Ufak   ⇒     küçük

Ufalamak   ⇒     küçültmek

Ufo   ⇒     uçan teğre

Uğramak   ⇒     yakınından geçmek, aniden çıkmak

Uğraş   ⇒     iş

Uğraşma   ⇒     emek

Uğraştırmak  ⇒   meşgul etme

Uğur   ⇒    şans, iyilik kaynağı, meymenet, kadem

Uğurlamak   ⇒     geçirmek

Uğurlu   ⇒     kademli

Uğursuz   ⇒     şom, düztaban

Uhde   ⇒     üstlenme, görev

Ukala   ⇒     bilgiç

Ukalalık  ⇒     bilgiçlik

Ukde   ⇒     düğüm, yumru; içe dert olan, acı

Ulaşmak   ⇒     varmak, erişmek, yetişmek

Ulema   ⇒     bilginler, bilimciler

Ultramodern   ⇒     çağüstü

Ultraviyole   ⇒     morötesi

Ulu   ⇒     yüce

Ulus   ⇒     millet

Ulusal  ⇒     milli

Ulusçu   ⇒     milliyetçi

Uluslararası   ⇒     beynelmilel, milletler arası, enternasyonal

Ulvi   ⇒     yüce

Ulviyet   ⇒     yücelik

Umde   ⇒     ilke, prensip, dayanak

Ummam   ⇒     talay

Umum   ⇒     genel

Umumi   ⇒     genel

Umumiyetle   ⇒     genellikle

Umur   ⇒     önem

Umursamak   ⇒     önemsemek

Umursamaz   ⇒     önemsemez

Umut   ⇒     ümit

Undercover   ⇒     örtülü

Underground   ⇒     yeraltı

Unsur   ⇒     öğe

Unvan   ⇒     san, başlık

Ur   ⇒     tümör

Urba   ⇒     giysi

Us   ⇒     akıl

Usanç   ⇒     bıkkınlık

Usare   ⇒     özsu

Uslu   ⇒     akıllı

Usta   ⇒     ehil

Usul   ⇒     yöntem, tarz

Usuli   ⇒     yöntemsel

Usulsüzlük   ⇒     yolsuzluk

Uşak   ⇒     hizmetkar

Utangaç   ⇒     mahcup

Utanmaz   ⇒     arsız, yüzsüz, sıkılmaz

Utku   ⇒     zafer

Utmak   ⇒     yenmek

Uyak   ⇒     kafiye

Uyanık   ⇒     gözü açık, kurnaz

Uyarı  ⇒     ikaz

Uyarlama   ⇒     adapte

Uyarma   ⇒     ikaz, ihtar, tembih

Uydu   ⇒     peyk

Uydurma   ⇒     düzme, yalan

Uygar   ⇒     modern, çağdaş

Uygarlık   ⇒     medeniyet

Uygulama   ⇒     tatbikat

Uygun   ⇒     müsait

Uyruk   ⇒     tebaa

Uyruklu   ⇒     uyruktan olan

Uysal   ⇒     geçimli, yumuşak başlı

Uyum   ⇒     ahenk

Uyumlu   ⇒     ahenkli, ritmik

Uyuntu   ⇒     miskin

Uyuşma   ⇒     mutabakat, anlaşma

Uyuşmazlık   ⇒     geçimsizlik, anlaşmazlık

Uyuşuk   ⇒     miskin, uyuntu, pısırık, sünepe

Uz   ⇒     becerikli

Uzak   ⇒     ırak

Uzaklık   ⇒     ıraklık, mesafe

Uzay   ⇒     feza

Uzman   ⇒     mütehassıs, bilirkişi, kompetan, eksper

Uzuv   ⇒     organ

U – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu