Nasıl Yapılır?

Tutanak Örneği

Sıradan bir tutanak örneği geniş kapsamlı bir konuya ait olabilmektedir. Dolayısıyla gündelik yaşantının hemen her alanında tutanak tutulması mümkün olabildiği gibi tahmin edileceği üzere bazı durumlarda zorunluluk da içerir. Özellikle iş hayatı kapsamında çok büyük bir öneme sahip olduğu gibi bazı resmi işlemlerde sürecin devamın herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına tutanak tutulması tavsiye edilmektedir.

Bu noktada zorunlu olarak tutanak tutulması gereken durumların başında şüphesiz iş yerinde gerçekleşen olaylar üzerine gerçekleştirilen belgelendirmeler bulunmaktadır. Prosedüre ve tutanak yapısına uygun bir iş yeri tutanağı örneği bazı özel bilgiler ve yapısal niteliklere sahip olması gerekir. Belgenin geçerli olabilmesi için herhangi bir eksiklik olmadan bazı bilgilerin verilmesi zorunludur.

Dolayısıyla iş yeri gibi ortamlarda yaşanan sorunların, eksikliklerin ya da şikayetleri ilgili makamlara veya kişilere iletilebilmesi adına olay anında veya sonrasında resmi olarak kağıda geçirilmesi gerekir. İmzalı şekilde onaylanması zorunlu olan bu tutanaklar yaşananlar hakkında ilgili ve yetkili makamların fikir sahibi olmasını sağladığı gibi aynı zamanda hüküm ya da karar verilmesi konusunda özel bir işleve sahiptir.

Tutanak Nedir?

Tutanak en genel anlamıyla, herhangi bir olay, durum, olgu ya da sürecin resmi olarak tanımlanabilmesi adına tutulan belgelerdir. Pek çok farklı çeşit tutanak olabileceği gibi bu tutanakların sahip oldukları işlev de olaylara ya da durumlara göre farklılık gösterebilir. İyi bir tutanak örneği elde edebilmek için ise bazı noktalara yeterli düzeyde özen gösterilmesi gerekir.

Gündelik yaşantıda çok sık kullanılan ve özellikle sürücüler için büyük önem arz eden trafik kazası tutanak örneği, eksiksiz bir şekilde oluşturulması durumunda yaşanan haksızlığın önlenmesinin yanı sıra elde edilebilecek hakların da kazanım olarak saklı tutulmasını sağlar. Bunun dışında gündelik yaşantıda resmi makamlara iletilmesi gereken durumlardan kaynaklanan zorunluluklar sebebiyle de tutanak tutulması ihtimal dahilindedir.

Tutanak Ne İşe Yarar?

Doğru bir tutanak örneği birden fazla sorunun cevabına yönelik şekilde hazırlanması gerekir. Bu sorular olaylara, durumlara ya da yükümlülükler yönelik olduğundan verilmesi muhtemel cevapların da farklılıklar içermesi oldukça olasıdır. Dolayısıyla tutanağın işlevi de durumlara göre farklılık gösterebilmektedir.

Buna karşın iyi bir tutanak örneği elde etmek isteyenlerin tutanak tutmanın işlevinin ne olduğu konusunda fikir sahibi olması gerekir. Bu bağlamda tutanak tutmanın genel işlevi şu şekilde sıralanabilir:

  • Herhangi bir olay karşısında yetkililerin bilgilendirilmesi
  • Olay ya da durumlar sebebiyle kaybedilen hakların güvence altına alınması
  • Kişilerin kendilerini savunma hakkını kullanabilmesi
  • Olayların en gerçek şekilde aktarılabilmesi
  • Taraflar arasında mutabakatın sağlanabilmesi
  • Genel bilgilendirmenin yapılması
  • Olay ya da durumların yazı ile kayıt altına alınması

Gibi temel işlevlere sahip olan tutanakların hazırlanış sürecinde de dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunmaktadır. Dolayısıyla doğru bir tutanak örneği elde edebilmek adına bu işlevlerin yerine getirildiğinden emin olunması gerekir.

Hangi Durumlarda Tutanak Tutulması Gerekir?

Tutanak tutmak belirtilmiş olduğu gibi bazı durumlarda olayların açıklanabilmesi adına gerçekleşebildiği gibi bazı özel durumlarda ise zorunlulukla gerekli bir işlem haline dönüşmektedir. Özellikle gündelik yaşantıda yaşanan kaza, kavga, iş yeri sorunları, kural ihlalleri gibi durumlarda tutanak tutulması mümkün olduğu gibi bilgilendirme amacıyla da tutanak yazıya geçirilebilir.

Bu noktada toplantı tutanağı örneği verilmesi mümkündür. Toplantı tutanakları bilineceği üzere gerçekleşen toplantı konusunda ilgili kişilerin detaylı şekilde bilgilendirilmesinden ziyada daha basit ve anlaşılır şekilde toplantının işlevinin ve kimlerin katıldığını aktarmaya yöneliktir.

Bu bağlamda tutanak tutarken içerisinde bulunan durumun ve tutanağın yazılma amacı kritik bir öneme sahiptir. Aynı zamanda etkili bir tutanak örneği elde edebilmek adına doğru bir üslubun belirlenmesi ve tutanakta gerekli olan niteliklere de cevap verilmesi gerekmektedir.

Tutanak Nasıl Tutulur?

Tutanak nasıl tutulur merak edenler için etkili ve eksiksiz bir tutanak örneği elde edebilmek adına bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi gerektiği belirtilmelidir. Bu bağlamda her bir kurum ya da kuruluşun tutanaklardan beklentileri farklı olabildiğinden her şart ve durum için farklı içeriğe ve yapıya sahip tutanakların oluşturulması gerekebilir.

Genel anlamıyla standardize edilmiş bir tutanak yapısı bulunmuyor olsa da şartlara ve duruma göre en uygun tutanağın tutulabilmesi adına tutanak örnekleri incelenmeli ve şartlara en uygun örneğin benimsenerek buna uygun şekilde tutanağın yazılması gerekir.

Bu noktada üslup, kağıt düzeni, başlık ve diğer doldurulması gereken alanlar ve bilgilerin doğru şekilde konumlandırıldığından emin olunması yeterli olacaktır. Dolayısıyla tutanak örnekleri bu tarz yapısal özelliklerin nasıl olması gerektiği konusunda temel bilgileri içermektedir.

Askeri Tutanak Nasıl Tutulur?

Tutanakların nasıl yazılması gerektiği konusunda en çok merak edilen durum askeri tutanak nasıl tutulur? Üzerinedir. Askeri tutanaklar çoğunlukla kurum içerisinde bağlayıcı niteliğe sahiptir ve bu özelliği ile daha fazla yetkiye sahip olandan daha az yetkiye sahip olana yönelik gerçekleşir. Dolayısıyla TSK tarafından yönetmelikçe nasıl tutanak tutulması gerektiği belirtilmiş ve yetkililerin tutanak tutarken dikkat etmesi gereken durumlar özenle açıklanmıştır.

Askeri tutanak tutmak için bilgisayarda bulunan hazır şablonların veya el yazsının kullanılması mümkündür. El yazısı ile yazılan tutanaklarda yazının okunur ve anlaşılır olduğundan emin olunması gerekir. Tutanak başlığı kağıdın tam ortasında ve en yukarıda olmalıdır. Bu bölümün hemen altına tutanağın içeriği yazılmalıdır ve gerekli olan bilgiler sağ alt bölümde verilmelidir.

Trafik Kazası Tutanak Örneği

Günümüzde tutanakların en çok tercih edildiği durumların başında trafik kazaları gelmektedir ve trafik kazası tutanak örneği bu noktada nasıl bir tutanak tutulması gerektiği konusunda önemli bir veri sunar. Tutanağın üst bölgesinde ortalanacak şekilde atılması gereken başlık “Trafik Kazası Tespit Tutanağı” şeklinde olmalıdır.

Sonrasında gerekli olan detaylara yer verilerek, tarih ve saat yazımına özen gösterilmelidir. Bu noktada kazaya şahitlik edebilecek görgü tanıkları olması durumlarında onların bilgilerine ve görüşlerine yer verildikten sonra kazaya karışan araç kullanıcılarının da görüşlerine yer verilerek tutanak tamamlanmalıdır.

Resmi bir üslup ile içeriğin doğru ve eksiksiz şekilde başlığın alt bölümüne yazılması gerekir. Günümüzde trafik kazası tutanak örneği olması amacıyla veya doğrudan hazır olarak oluşturulmuş şablonlar bulunduğundan maddi hasarlı trafik kazası durumlarında bu tutanakların kullanılması da mümkündür.

Savunma Tutanak Örneği

Savunma tutanakları da günümüzde en çok kullanılan tutanaklar arasında yer almaktadır. Özellikle iş yeri ortamlarında yöneticilerden işçilere savunma talebinde bulunmaları adına savunma tutanağı oluşturmaları istenebilmektedir. Bu tarz durumlarda savunma tutanaklarının oluşturulabilmesi adına öncelikli olarak bu talebin resmi bir yazı ile işçilere iletilmesi gerekir.

Gelen talep doğrultusunda etkili bir savunma tutanak örneği oluşturmak isteyen işçi; bu tutanağı el yazısı ile yazması gerekir. Bilgisayarda hazırlanan tutanaklar geçerli değildir ve tamamen savunmayı hazırlayacak olan kişinin inisiyatifi doğrultusunda el yazısı ile yazılmalıdır. Bu tutanak kapsamında savunması istenen kişi her durumu açıklıkla anlatmalı ve hiçbir eksiklik içermeden itiraz ettiği noktaları açıkça bildirmelidir.

Teslim Tutanak Örneği

Tutanaklarda en az iki kişinin imzası bulunmalıdır ve özellikle doğru bir teslim tutanak örneği oluşturmak isteyenler için en az iki kişinin imzası olması zorunluluğu oldukça kritik bir öneme sahiptir. Teslim tutanaklarında öncelikli olarak “Malzeme Teslim Tutanağı” veya benzeri bir başlık atılarak teslim edilen ürünün mahiyeti ve içeriği hakkında bilgi verilir, sonrasında talep edilen ürünün talebi tutanağa eklenerek tarih, saat yazılır ve detaylı şekilde teslim alan ile teslim eden bilgileri tutanağın sol bölümüne yaslanacak şekilde yazılır. Bu bilgilerin altına her iki tarafından imza atması gerekmektedir.

İş Tutanak Örneği

İş tutanak örneği ise tamamen olayın ve durumun mahiyetine göre farklılıklar içerebilmektedir. Bu kapsamda iş tutanağı yazılırken başlık atıldıktan sonra iş yerinin unvanı ve bilgilerine yer verilir. Tutanağın yazılacağı işçinin bilgileri alt alta yazıldıktan sonra olayın konusu ile ilgili detaylı bir açıklama yapılır. En alt bölüme de gerekli amirlerin, işçinin ve tanıkların: adı, soy adı ve imzası yer almalıdır.

Kavga Tutanak Örneği

Kavga ya da benzeri durumlarda tutulan tutanaklar çoğunlukla taraflar arasında oluşan maddi tahribatların giderilmesi üzerine olmaktadır. Bu kapsamda kavga tutanak örneği doğru bir başlıkla başladıktan sonra tarih ve saat yazılmalıdır. Bir alt bölüme olayın içeriği hakkında detaylı bilginin olduğu tutanağın oluşturulma sebebi yazılmalıdır. En alt bölüme gelindiğinde tanıklar, şahitler ve olayın içerisinde bulunanların ad ve soy ad bilgilerine yer verilerek imzaların bu bilgilerin hemen alt bölümüne atılması gerekir.  

Başa dön tuşu