Mesleklerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Tıp Bölümü Hakkında Bilgiler

Tıp Bölümü Hakkında Bilgiler

Tıp Bölümü Hakkında Bilgiler adlı bu yazımızda sizlere bu bölümde okutulan dersler,bölümün amacı,gereken nitelikler,kazandıkları unvan,mezuniyet sonrasında çalışabilecekleri iş alanları ve ortalama kazanabilecekleri gelirleri derledik.

Tıp Bölümü Hakkında Bilgiler adlı bu makaleyi okuduktan sonra diğer meslekler hakkında bilgi almak isterseniz anasayfamızdan meslekler adlı sayfamızı kontrol edebilir yada sağ üst köşeden istediğiniz mesleği yazıp araştırabilirsiniz.
 

Tıp Bölümü’nün Amacı

Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.
 

Tıp Bölümü’nün Programında Okutulan Dersler

Tıp programında eğitim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim “Tıp Doktorluğu” ve “Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Eğitimi” olmak üzere iki düzeyde yapılır. Tıp doktorluğu düzeyi üç kademeden oluşur:
(1)Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Kademesi, öğretimin ilk iki yılını kapsar. Bu dönemde biyoloji, fizik, kimya dersleri ile anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji vb. temel tıp dersleri verilir.

(2) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi, öğretimin 3., 4. ve 5. sınıflarını kapsamakta ve bazı temel tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinik gibi uygulama alanları ve gerekli laboratuar çalışmalarını içermektedir.
(3) Öğretimin 6. yılını kapsayan Aile Hekimliği Kademesi, klinik ve poliklinik uygulamalarını içermektedir.

Temel Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi ise, Temel Tıp Bilimleri Ön lisans kademesini başarı ile tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2 yıllık bir eğitimdir. Bu dönemde, botanik, zooloji, anatomi, biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji vb. dersler okutulmaktadır.
 

Tıp Bölümü için Gereken Nitelikler

Tıp programında okumak ve doktor olmak isteyen kimselerin üstün bir akademik yeteneğe, kuvvetli bir dikkat ve belleğe; operatör olmak isteyenlerin ayrıca el – parmak becerisine sahip olmaları gerekir. Tıp eğitimi uzun ve yorucu bir eğitimdir. Bunun için kişinin bilime, özellikle biyoloji, fizik, kimya, anatomi ve fizyolojiye içten ilgi duyması, sabırlı ve azimli olması, meslektaşları ve hastaları ile iyi iletişim kurabilmesi için hoşgörülü, insan sevgisi ve insanlara yardım isteği güçlü bir birey olması gerekir. Tıp eğitimi uzun ve masraflı bir eğitimdir. Kişinin bu hususu göz önünde tutması gereklidir.
 

Tıp Bölümü Mezunlarının Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Tıp programında aşağıdaki diplomalar verilir:

Temel Tıp Bilimleri Ön lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Ön lisans Kademesini başarı ile tamamlayanlara üniversiteden ayrıldıkları takdirde “Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması” verilir.
Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Ön lisans ve Temel Tıp Bilimleri Lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması” verilir.
Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesini başarı ile tamamlayanlara “Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması” verilir.
Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için öngörülen Temel Tıp Bilimleri Ön lisans, Klinik Bilimleri Yüksek Lisans ve onları takip eden Aile Hekimliği kademelerini başarı ile tamamlayanlara “Tıp Doktorluğu Diploması” verilir.
Tıp eğitimini bitiren bir bireyin hekimlik yapabilmesi için Tabipler Odası’na kaydını yaptırması zorunludur. Tabipler Odası yasası gereğince her 100 hekimin bulunduğu yerde bir tabipler odası açılır. Oda, hekimlerin çalışmalarını meslek yasasına uygunluğu yönünden denetler, onların haklarını korur. Doktorun çalışma koşulları genellikle ağırdır. Resmi bir sağlık kuruluşuna bağlı hekimlerin gündüz çalışmalarına ek olarak gece ve hafta sonu nöbetleri vardır. Ülkemizde hekim sayısı az olduğundan bir hekime düşen hasta sayısı da çok fazla olmaktadır. Muayenehanesi de olan hekimler günün her saatinde dolu demektir. Geceleri hastaya çağrılan doktor, mesleki sorumluluğu gereği gitmek zorundadır.

Tıp doktorluğu diploması alan bir kimse “Pratisyen Doktor” unvanını taşır. Tıp doktoru olan kimse, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, TUS’ta başarılı olduğu takdirde,aşağıda belirtilen alanlardan birinde uzmanlaşabilir.

I- Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Dalları: 1. Halk Sağlığı
2. Spor Hekimliği
3. Hava ve Uzay Hekimliği
4. Deniz Hekimliği
5. Hijyen ve Koruyucu Hekimlik
6. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 7. Aile Hekimliği
 

Tıp Bölümü Hakkında Bilgiler

II- İyileştirici Hekimlik (Klinik) Uzmanlık Alanları: 1. İç Hastalıkları
2. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
3. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

4. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 5. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
6. Deri ve Zührevi Hastalıklar
7. Nöroloji (Sinir Sistemi Hastalıklar)

8. Genel Cerrahi
9. Çocuk Cerrahisi
10. Ortopedi ve Travmatoloji (İskelet Sistemi Hastalıkları) 11. Anesteziyoloji ve Reanimasyon
12. Kadın Hastalıkları ve Doğum
13. Kulak – Burun – Boğaz Hastalıkları
14. Göz Hastalıkları
15. Üroloji (Boşaltım Sistemi Hastalıkları)
16. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
17. Hidroklimatoloji
18. Radyoloji
19. Göğüs Cerrahisi
20. Kalp ve Damar Cerrahisi
21. Beyin ve Sinir Cerrahisi
22. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi vb.
 

Tıp Bölümü Hakkında Bilgiler

III- Laboratuar Uzmanlık Alanları: 1. Biyokimya ve Klinik Biyokimya 2. Patolojik Anatomi
3. Tıbbi Farmakoloji

4. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji.

IV- Akademik Uzmanlık Dalları: 1. Adli Tıp
2. Anatomi
3. Fizyoloji

4. Fizyopatoloji
5. Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji 6. Tıp Tarihi ve Deontoloji
7. Tıbbi Genetik
8. Nükleer Tıp.

İster uzman ister pratisyen olsun bir doktorun en önemli görevi toplumu ve kişileri her türlü hastalıktan korumak, bütün çabalara karşın sağlığı bozulan bireyleri tedavi etmektir.
 

Tıp Bölümü’nün Çalışma Alanları

Ülkemizin sağlık personeline, özellikle hekime ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Hekim ve sağlık personeli sayısının yetersiz olması ve yurt düzeyinde dengesiz dağılımı yüzünden sağlık hizmetlerinde istenen gelişme sağlanamamaktadır. Ülkemizde her alanda yetişmiş hekime, özellikle pratisyen hekime büyük ihtiyaç vardır. Hekimlerin %70’i uzman hekim olup ülkenin gelişmiş bölgelerinde toplandıkları göz önüne alınırsa az gelişmiş bölgelerde hekime olan gereksinim daha iyi anlaşılabilir. Ayrıca hekimler günümüzde özel klinik ve hastanelerde iyi imkanlarla iş bulabilmektedirler.
 

Tıp Bölümü Maaşları

yeni mezun olmuş Doktor ve deneyimli doktor Maaşları Ne Kadar

Tablo halinde unvanlarına göre 2019-2020 doktor maaşları şu şekilde;

Unvanı Maaşlar (net)

Pratisyen Dokto :8500 TL
Aile Hekimleri : 9500 TL
Uzman Doktor : 12000 TL
Asistan (intern):Doktor 8500 TL
Destek Doçent Doktor: 13500
Profesör Doktor : 16500 ve üzeri

Yukarıdaki miktar bakılan hasta sayısına, yapılan ameliyata göre değişmektedir. Bundan dolayı, her çalışan farklı maaş alabilir. Doçent ve profesör olanlara girdikleri dersler için de ücret ödenmektedir. Ayrıca eş ve çocuk durumuna göre , bağlı bulunduğu şehire göre de maaşlar yükselebilmektedir.

Özel sektörde uzman olarak işe yeni başlayanlar yaklaşık 10000 TL maaş alır. Özel sektörde aynı zamanda performans sistemi daha etkili olduğu için ücretler aydan aya daha fazla değişiklik gösterebilir.

Devlet hastanelerinde çalışan uzman ve daha üst unvanların klinik açması yasak, ancak fiili olarak klinik açabiliyor ve buradan gelir elde edebiliyor.

Unvan
*Rektör 1/4 25 + 11.691 TL 11.533 TL
*Rektör Yrd., Dekan (en az 3 yıllık Prof.) 1/3 17 10.886 TL 10.752 TL
*Dekan Yrd., Yüksekokul Müdürü (en az 3 yıllık Prof.) 1/1 15 10.750 TL 10.622 TL
*Profesör(en az 4 yıllık) 1/4 25 + 10.607 TL 10.488 TL
*Profesör(3 yıllık) 1/3 17 10.533 TL 10.418 TL
*Profesör(2 yıllık) 1/2 16 9.217 TL 9.102 TL
*Profesör(2 yıldan az) 1/1 15 9.209 TL 9.095 TL
*Doçent (kazanılmış hak aylık derecesi 1) 1/4 25 + 7.909 TL 7.796 TL
*Doçent 1/1 15 6.647 TL 6.536 TL
*Doçent 2/1 12 6.624 TL 6.514 TL
*Doçent 3/2 10 6.675 TL 6.562 TL
*Doktor Öğretim Üyesi 3/2 10 6.542 TL 6.436 TL 4/1 6 6.523 TL 6.419 TL
*Araştırma Görevlisi 4/1 6 5.904 TL 5.800 TL 5/1 3 5.890 TL 5.787 TL 7/1 0 5.802 TL 5.700 TL
*Öğretim Görevlisi 1/4 25 + 6.180 TL 6.071 TL 3/1 9 5.846 TL 5.742 TL 4/1 6 5.760 TL 5.657 TL 7/1 0 5.658 TL 5.556 TL
 

İlginizi Çekebilecek Konular

Güncel Yazılı Soruları

Lgs Puan Hesaplama MEB (2019-2020)

LGS Deneme Sınavı PDF İndir

2020 YKS (TYT-AYT) Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

TYT Deneme Sınavları PDF İndir (2019)

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

Töder Türkiye Geneli (TYT-AYT) Denemeleri PDF

Lgs Puan Hesaplama MEB

Takdir Teşekkür Hesaplama

TYT Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Konuları ve Soru Dağılımları

9-10-11. Sınıflar Bursluluk Sınavı Soruları 2019

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu