Tekerlemeler

Tekerlemeler / En Zor Tekerlemeler / Tekerleme Çeşitleri ?

Tekerlemeler / En Zor Tekerlemeler / Tekerleme Çeşitleri ?

Ses ve kelime benzerliğinden faydalanılarak meydana getirilen yan manalı, yan manasız hoş söyleyişli cümleciklere veya sözlere tekerleme denir.

Tekerleme, halk edebiyatında, tek başına alınamayacak, türkü, aşk şiiri, masal ve orta oyunuyla beraber olarak anılması gereken bir anlatı türüdür. Ancak tekerleme, hangi türden halk edebiyatı ürünlerine bağlanmış olursa olsun, bir takım biçim, anlatım ve içerik özellikleriyle onlardan ayrılır. Kimi tekerlemeler ise, başka türlerden bağımsız olarak da varlıklarını gösterirler.

Tekerleme daha çok, çocuk geleneklerinde yer alan bir türdür; tekerlemelerin konularındaki ve yapılarındaki çocuksu eda, bu olgunun bir görüntüsüdür. Bununla beraber birçok hallerde örneğin aşıkların bazı türkülerinde, masallarda, düpedüz tekerleme diye adlandırılan güldürücü konuşmalarda, büyüklerin de bu çeşit şiirli anla-
tim yoluna baş vurdukları görülür.

Bu türün başlıca niteliği, herhangi bir ana konudan yoksun oluşudur. Tekerleme, baş uyaklar ve uyaklar tarafından elde edilen ses oyunlarıyla ve çağrışımlarla birbirine bağlanıvermiş, belirli bir şiir düzenine uydurulmuş, birbirini tutmaz bir takım hayallerle düşüncelerin sıralanmasından meydana gelmiştir.

Tekerlemede düşünceye sadece bu şiirlik öğeler kılavuzluk eder. Tekerleme şiirle ve şiirdeki karakterlere
bağlı olarak oluşur.

Tekerleme birbirine aykırı düşünceleri, olmayacak durumları bir araya yığıp, mantık dışı bir takim sonuçlara varmakla şaşırtıcı bir etki meydana getirir.

Tekerlemeler eğlence gayesiyle söylendiği gibi, çocuk oyunlarında ve masalların baş kısımlarında da yer alırlar. Tekerlemelerin zor söylenişli tekerlemeler, oyun tekerlemeleri, masal tekerlemeleri gibi çeşitleri vardır.
Türk folklorunda büyük bir yeri olan tekerlemeler günümüzde de canlılığını muhafaza etmektedir.

Tekerleme Çeşitleri;

Oyun Tekerlemeleri Ve Sayışmalar

Masallarda Kullanılan Tekerlemeler

Zor Söylenen Tekerlemeler

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu