Türk Dili ve Edebiyatı

Tanzimat Dönemi Tiyatrosu Hakkında Bilgi

Tanzimat Dönemi Tiyatrosu Hakkında Bilgi

Tanzimat dönemine gelinceye kadar edebiyatımızda Batılı anlamda sahne tiyatrosu görülmez. Ancak halk arasında Karagöz ile Hacivat, Orta oyunu, Meddah gibi seyirlik oyunlar vardır.

» Karagöz: Karagöz, bir kukla oyunudur. Değişik söz oyunlarıyla yanlış anlaşılan sözlerle güldürü unsuru sağlanır. Eğlendirme amacı taşır. Karagöz adlı cahil biriyle Hacivat adlı bilgili geçinen biri arasındaki atışmalarla sürer gider. Klişeleşmiş bölümleri vardır. Kuklaları oynatan kişi konuşmaları tek başına yapar. Elbette bunun için yetenekli olmak şarttır.

» Orta oyunu: Orta oyunu ise şehir meydanlarında ya da kendileri için hazırlanan yerlerde Pişekar, Kavuklu, Zenne gibi sabit tiplerle oynanan güldürü amaçlı seyirlik oyundur. Şive taklitleri üzerine kurulu olan bu oyunda da kalıplaşmış konuşmalar ve bölümler vardır. Oyuncuların yeteneğine göre hazırlıksız, oyunun akışına göre değişik konuşmalar da görülür.

» Meddah: Meddah, tek kişilik bir oyundur. Yüksekçe bir yere çıkan meddah, değişik şivelerle konuşarak anlattığı bir olayla güldürü oluşturur.

Yukarıdaki sözü edilen oyunlar belli bir metne dayanmayan, oyuncuların oyun esnasındaki konuşmalarıyla oluşan oyunlardır. Eğitici bir amaç taşımaz. Tanzimat tiyatrosu ise bir okul sayılmış, halkın eğitilmesinde araç olarak kullanılmıştır. Bunlarda sosyal eğitim ön plandadır. Toplumda görülen aksaklıklara doğrudan doğruya dokunmak veya tarihin ibret verici olaylarını ele alıp onlardan ahlaki sonuçlar çıkarmak amaçlanmıştır.

Tanzimat tiyatrosunda dil ve üslup konuşma diline ve üslubuna çok yaklaşmıştır. Fakat ikinci dönem Tanzimatçılarda bilhassa Hamit’in eserlerinde doğallığını gittikçe kaybetmiş, süslü, yapmacıklı bir hale gelmiştir.

Tanzimat döneminde yayımlanan ilk tiyatro eseri Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı tek perdelik bir komedisidir.Tiyatro alanındaki en eğitici eserler ise Namık Kemal tarafından verilmiştir.

Diğer Başlıklar

Tanzimat Dönemi Öğretici Metinlerin Ana Düşüncesi
Tanzimat Şiiri 1. ve 2. Dönem Karşılaştırılması
Tanzimat Döneminde Şiir ve Özellikleri
Tanzimat Dönemi Tiyatro Özellikleri Maddeler Halinde

Türk Dili ve Edebiyatı Konularını Görmek İçin Linke Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu