Zıt Anlamlı Kelimeler

T Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

T Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 

Taarruz   ⇔  savunma

Taban   ⇔  tavan

Tabansız   ⇔  yürekli, cesur

Tâbi   ⇔  hür, serbest, müstakil

Tabii   ⇔  suni, yapay

Tahammül   ⇔  sabırsızlık

Tahkir   ⇔  övme, meth, iltifat

Tahliye    ⇔  tutuklama, doldurma

Tahmini   ⇔  kesin

Tahrik   ⇔  yatıştırma

Tahrip   ⇔  yapma

Tahripkar   ⇔  yapıcı

Tahsilat   ⇔  tediye, ödeme

Takdir   ⇔  tekdir, beğenmeme

Takip   ⇔  bırakma

Taklit   ⇔  asıl

Taksit   ⇔  nakit

Taksit   ⇔  peşin

Talak   ⇔  evlenme

Talep   ⇔  arz

Talihli   ⇔  bedbaht

Tam   ⇔  eksik

Tamahkar   ⇔  tok gözlü

Tamam   ⇔  eksik

Tamirat   ⇔  bozmak, yıkmak

Tamtakır   ⇔  dopdolu

Tanıdık   ⇔  el (yabancı)

Tanış   ⇔  el, yabancı

Taraflı   ⇔  tarafsız, bitaraf

Tarafsız   ⇔  yanlı, taraflı

Tarafsızlık   ⇔  yandaşlık, taraflık

Tartılı   ⇔  ölçüsüz

Tarumar   ⇔  derli toplu

Tasa   ⇔  sevinç

Tasalanmak   ⇔  sevinmek

Tasarruf   ⇔  harcama

Tashih   ⇔  bozma

Tasvip   ⇔  reddetme

Taşınır   ⇔  taşınmaz, gayrimenkul

Taşlama   ⇔  övgü

Tatlı   ⇔  acı

Tatmin   ⇔  doyumsuz

Tatsız   ⇔  leziz

Tavan   ⇔  taban

Taze   ⇔  bayat

Tecrübeli   ⇔  toy, acemi

Tehlikeli   ⇔  güvenli

Tek   ⇔  çift

Teklik   ⇔  çokluk

Telaşlı   ⇔  sakin, soğukkanlı

Tembel   ⇔  çalışkan

Temelli   ⇔  köksüz, eğreti

Temiz   ⇔  kirli

Temiz   ⇔  pis

Temkinli   ⇔  ölçüsüz

Tenha   ⇔  kalabalık

Tenzilat   ⇔  artırım, zam

Teori   ⇔  pratik

Tepe   ⇔  dip

Tepki   ⇔  etki

Terbiyeli   ⇔  hayasız

Terbiyesizlik   ⇔  edep

Tereddüt   ⇔  kararlılık

Ters   ⇔  düz

Tertipli   ⇔  dağınık

Teskin   ⇔  tahrik

Teşhir   ⇔  gizleme

Teşvik   ⇔  baltalama

Tetik   ⇔  miskin, dikkatsiz

Tevazu   ⇔  kibir

Tevkif   ⇔  tahliye, salıverme

Tevzi    ⇔  toplama

Teyit   ⇔  tekzip

Tez   ⇔  yavaş, ağır

Tezat   ⇔  uygunluk, eşlik

Tıkanık   ⇔  açık

Tıklım tıklım   ⇔  bomboş

Tıpkı   ⇔  başka, değişik

Tiksinmek   ⇔  hoşlanmak, imrenmek

Tinsel   ⇔  bedensel

Titiz   ⇔  pasaklı, düzensiz

Tiz   ⇔  pes

Tok   ⇔  aç

Tokluk   ⇔  açlık

Tombul   ⇔  zayıf

Toparlamak   ⇔  dağıtmak

Toplama   ⇔  çıkarma

Toplanma   ⇔  dağılma

Toplu   ⇔  dağınık

Topluca   ⇔  münferit, zayıfça

Toplum   ⇔  birey

Toptan   ⇔  perakende

Toy   ⇔  erbap

Toyluk   ⇔  olgunluk

Tövbekar   ⇔  günahkar

Tuhaf   ⇔  alışılmış, normal

Tutarlı   ⇔  çelişik

Tutarlılık   ⇔  çelişki

Tutmak   ⇔  bırakmak, salıvermek

Tutsak   ⇔  özgür

Tutsaklık   ⇔  bağımsızlık

Tutucu   ⇔  ilerici

Tutuk   ⇔  akıcı

Tutuklamak   ⇔  salıvermek

Tutuklu   ⇔  serbest

Tutumlu   ⇔  savurgan

Tutumluluk   ⇔  çarçur etmek

Tuzlu   ⇔  tatlı

Tükenmek   ⇔  artmak

Tüketici   ⇔  üretici

Tüketim   ⇔  üretim

Tüm   ⇔  yarım

Tümsek   ⇔  çukur

Tün   ⇔  gün

Tüylü   ⇔  cavlak

T – Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu