Türk Dili ve Edebiyatı

Serveti Fünun Nazım Şekilleri Kısaca

Serveti Fünun Nazım Şekilleri Kısaca

1. Sone

Avrupa edebiyatında kullanılan klasik bir nazım şeklidir. Edebiyatımıza Fransız edebiyatından geçmiştir. Toplam on dört dizeden oluşan bu nazım şeklinde dizeler iki tane dörtlük, iki tane üçlük şeklinde gruplanır.

Kafiye örgüsü değişik edebiyatlarda değişik şekillerde görülür.

İtalya ve Fransa’da abba – cddc- eff – egg  şeklinde olduğu hâlde İngiliz edebiyatında abab – cdcd – efe – fgg şeklindedir.

Edebiyatımızda birçok sanatçı sone nazım şeklini kullanmıştır. Avrupa’da sadece lirik şiirler sone şeklinde yazıldığı hâlde, bizim edebiyatımızda konu ayrımı yapılmamıştır.

2. Triyole

On dizeden oluşan bir nazım şeklidir. Başta iki dizeli bir parçadan sonra, dörder dizelik iki bölüm gelir. İki dizeli sütunun birinci dizesi ilk dörtlüğün sonunda, ikinci dizesi, ikinci dörtlüğün sonunda kullanılır. Kafiye örgüsü ab – aaaa – bbbb şeklindedir. Edebiyatımızda çok fazla kullanılmamıştır.

3. Terza Rima

İtalyan edebiyatında çok kullanılan bir nazım şeklidir. Üçer dizelik bentler şeklinde yazılır. Bentlerin sonunda, son bendin ikinci dizesiyle kafiyeli tek bir dize bulunur. Dante’nin İlahi Komedya adlı eseri bu nazım şekliyle yazılmıştır. Kafiye örgüsü aba – bcb – cdc – d şeklindedir.

4. Serbest Müstezat

Aruz ölçüsünün rutin kalıplarının bozulmasıyla ve değişik aruz kalıplarının bir arada bulunmasıyla yazılan şiirlerin nazım şeklidir. Servet-i Fünun şairlerinin, Fransız sembolistlerinin özgür nazım ile yazdıkları şiirleri örnek alarak şiirimize uyguladıkları bu şeklin en başarılı örneklerini Cenap Şehabettin, Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim vermiştir.

Diğer Konu Başlıkları

Serveti Fünun Edebiyatının Oluşumu ve Genel Özellikleri
Serveti Fünun Şiiri Özellikleri Kısaca
Servet i Fünun Roman ve Hikâye Türünün Özellikleri
Servet i Fünun Genel Özellikleri Maddeler Halinde Kısaca
Serveti Fünun Dönemi Öğretici Metinler Özellikleri Türleri

Türk Dili ve Edebiyatı Konularını Görmek İçin Linke Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu