Türk Dili ve Edebiyatı

Servet i Fünun Genel Özellikleri Maddeler Halinde Kısaca

Servet i Fünun Genel Özellikleri Maddeler Halinde Kısaca

» Şiirde amacın güzellik olduğu, şiirin fikirleri yaymakta bir araç olarak kullanılamayacağı savunulmuştur; yani sanatın sanat için olduğu fikri hâkimdir.

» İlk kez, Batı’dan alınan sone, terzarima gibi nazım şekilleri kullanılmış, ayrıca serbest müstezat şekli geliştirilmiştir.

» Tanzimatta görülen dilde sadeleşmeye yönelme tamamen terk edilmiş, aksine yeni duygu ve hayalleri karşılamak için Arapça ve Farsçadan yeni sözcükler alınmıştır.

» Tanzimatçıların halk şiirine gösterdikleri ilgi tamamen unutulmuş, hatta halk şiirinin basitliğiyle alay edilmiştir.

» Şiirde parnasizm ve sembolizm akımlarının tesiriyle. toplumsal konular terk edilmiş, kişisel, hatta çoğu zaman marazi duygular ele alınmıştır.

» Nesir türlerinde büyük gelişmeler görülmüş, roman ve hikâye Batı tekniği seviyesine çıkarılmıştır.

» Tiyatro ihmal edilmiş. birkaç deneme eserle geçiştirilmiştir.

» Romanlarda realizm akımının etkisi görülür. Romanların konuları hep İstanbul’da geçer, ancak birkaç hikâyede Anadolu konu edilmiştir.

Diğer Konu Başlıkları

Serveti Fünun Edebiyatının Oluşumu ve Genel Özellikleri
Serveti Fünun Şiiri Özellikleri Kısaca
Serveti Fünun Nazım Şekilleri Kısaca
Servet i Fünun Roman ve Hikâye Türünün Özellikleri
Serveti Fünun Dönemi Öğretici Metinler Özellikleri Türleri

Türk Dili ve Edebiyatı Konularını Görmek İçin Linke Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu