Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Ş Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Ş Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

 

Şad   ⇒     sevinçli

Şad olmak   ⇒     sevinmek

Şafak   ⇒     tan

Şahadet   ⇒     tanıklık, şahitlik, şehitlik

Şahadetname   ⇒     diploma

Şahane   ⇒     mükemmel, fevkalade, harikulade

Şahbaz   ⇒     doğan, yiğit, çevik, becerikli

Şaheser   ⇒     başyapıt

Şahıs   ⇒     kişi

Şahika   ⇒     doruk

Şahin   ⇒     doğan, sungur

Şahinci    ⇒     sunkurcu

Şahit   ⇒     tanık

Şahitlik   ⇒     tanıklık

Şahsen   ⇒     kendi, bizzat

Şahsi   ⇒     özel, kişisel

Şahsiyet   ⇒     kişilik, kişi

Şahsiyetli   ⇒     kişilikli

Şahsiyetsiz   ⇒     kişiliksiz

Şair   ⇒     ozan

Şairce   ⇒     ozanca

Şairlik   ⇒     ozanlık

Şaka   ⇒     latife

Şakacı   ⇒     nüktedan

Şakayık   ⇒     gelincik

Şakımak   ⇒     ötmek, söylemek

Şaki   ⇒     haydut

Şakilik   ⇒     haydutluk

Şaklaban  ⇒     şakacı

Şakrak   ⇒     şen, sevinçli, keyifli

Şakşakçı   ⇒     yardakçı- alkışçı

Şalgam  ⇒     çumor

Şalvar   ⇒     tuman

Şamar   ⇒     tokat

Şamata   ⇒     gürültü, patırtı

Şamatacı   ⇒     gürültücü, patırtıcı

Şamatalı   ⇒     gürültülü, patırtılı

Şamil  ⇒     kapsayan, kaplayan

Şan   ⇒     ün, saygınlık, yücelik

Şandel   ⇒     aşırtma

Şandellemek   ⇒     aşırtmak

Şanlı   ⇒     ünlü, namlı, şöhretli

Şans   ⇒     talih, uğur

Şanslı   ⇒     uğurlu

Şanssız   ⇒     uğursuz

Şantör   ⇒     şarkıcı (erkek)

Şantöz   ⇒     şarkıcı (kadın)

Şapkalık   ⇒     vestiyer

Şappadak   ⇒     apansız

Şapşal   ⇒     aptal, budala

Şarbon   ⇒     karakabarcık

Şarj   ⇒     dolum

Şark   ⇒     doğu

Şarkı   ⇒     ezgi

Şarki   ⇒     doğusal

Şarkiyat   ⇒     doğubilim

Şarkiyatçı   ⇒     doğubilimci

Şarlamak   ⇒     şarıldamak

Şart   ⇒     koşul

Şartlamak  ⇒     koşullamak

Şartlanmak   ⇒     koşullanmak- güdülenmek

Şartlaşmak   ⇒     koşullaşmak

Şartlı   ⇒     koşullu

Şartname   ⇒     koşul belgesi

Şartsız   ⇒     koşulsuz

Şaşaa   ⇒     görkem, gösteriş, tantana, parıltı

Şaşaalı   ⇒     parıltılı, gösterişli

Şaşakalmak   ⇒     çok şaşırmak

Şaşkın   ⇒     şaşırmış

Şatafat   ⇒     gösteriş, süs, cafcaf

Şatafatlı   ⇒     cafcaflı

Şato   ⇒     köşk

Şavk   ⇒     ışık

Şayan   ⇒     yaraşır, değer

Şayet   ⇒     eğer

Şayi   ⇒     yaygın

Şayia   ⇒     söylenti

Şeamet   ⇒     uğursuzluk

Şebeke   ⇒     ağ, örgüt

Şebnem   ⇒     çiy

Şecere   ⇒     soyağacı

Şef   ⇒     lider, önder

Şeffaf   ⇒     saydam

Şeffaflık   ⇒     saydamlık

Şefik   ⇒     sevecen

Şefkat   ⇒     sevecenlik

Şefkatli   ⇒     sevecen, müşfik

Şehamet   ⇒     yiğitlik

Şehir   ⇒     kent

Şehircilik   ⇒     kentçilik

Şehirlerarası   ⇒     kentlerarası

Şehirleşme   ⇒     kentleşme

Şehirli   ⇒     kentli

Şehitler   ⇒     şüheda

Şekil   ⇒     biçim, taslak

Şekilbilgisi   ⇒     morfoloji

Şekilci   ⇒     biçimci

Şekilcilik   ⇒     biçimcilik

Şeklen   ⇒     biçimce

Şekli   ⇒     biçimsel

Şekva   ⇒     şikayet

Şelale   ⇒     çağlayan, çavlan

Şen   ⇒     neşeli

Şenlik   ⇒     festival

Şer   ⇒     kötülük

Şeriat   ⇒     koşullar, şartlar

Şerare   ⇒     kıvılcım

Şeref   ⇒     onur

Şereflendirmek   ⇒     onurlandırmak

Şerefli   ⇒     onurlu

Şerefsiz   ⇒     onursuz, alçak

Şerefsizlik   ⇒     onursuzluk, alçaklık

Şerh   ⇒     irdeleme, inceleme

Şetaret   ⇒     sevinç, şenlik, neşe

Şevk   ⇒     istek, arzu, heves

Şevkli   ⇒     istekli

Şevksiz   ⇒     isteksiz

Şeytanlık   ⇒     hile, kurnazlık

Şık   ⇒     zarif, güzel

Şımarık  ⇒     arsız

Şiar   ⇒     belgi

Şiddet   ⇒     sertlik, yeğinlik

Şiddetli   ⇒     yeğin, sert

Şifa   ⇒     sağalma

Şifahen  ⇒     sözle

Şifahi   ⇒     sözlü, sözel, ağızdan

Şifalı   ⇒     sağaltıcı

Şifre   ⇒     gizim

Şifrelemek  ⇒     gizimlemek

Şikar   ⇒     av

Şikayet  ⇒     yakınma, sızlanma

Şikayetçi   ⇒     sızlanan, yakınmacı

Şikeste    ⇒     sınık

Şilep   ⇒     yük gemisi

Şimal    ⇒     kuzey

Şimendifer   ⇒     tren, demiryolu

Şipşak   ⇒     birden, hemencecik

Şirin   ⇒     sevimli, tatlı

Şirinlik   ⇒     sevimlilik, tatlılık

Şirket   ⇒     ortaklık

Şirpençe   ⇒     kara çıban

Şirret   ⇒     geçimsiz

Şirretlik   ⇒     geçimsizlik

Şişko   ⇒     şişman

Şive   ⇒     söyleyiş, ağız, diyem

Şiveli   ⇒     nazlı

Şoför   ⇒     sürücü

Şoförlük   ⇒     sürmenlik, sürücülük

Şom   ⇒     uğursuz

Şöhret   ⇒     ün, san

Şöhretli   ⇒     ünlü

Şölen   ⇒     ziyafet

Şömine   ⇒     ocak

Şövale   ⇒     bedizlik

Şöven   ⇒     ırk

Şövenist   ⇒     ırkçı

Şua   ⇒     ışın

Şube   ⇒     dal, kol,

Şûra   ⇒     meclis

Şut   ⇒     vuruş, atış

Şutlamak  ⇒     vurmak, kovmak, yollamak

Şutör   ⇒     vuruşçu, atışçı

Şuur   ⇒     bilinç

Şuuraltı   ⇒     bilinçaltı

Şuurlu   ⇒     bilinçli

Şuursuz   ⇒     bilinçsiz

Şühade   ⇒     şehitler

Şükran   ⇒     minnettarlık, teşekkür

Şümul    ⇒     kapsam

Şüphe   ⇒     kuşku, işkil

Şüpheci   ⇒     kuşkucu

Şüphecilik   ⇒     kuşkuculuk

Şüpheli   ⇒     kuşkulu, kötülükçü

Şüphesiz   ⇒     kuşkusuz

Ş – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu