Türk Dili ve Edebiyatıİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Roman Türleri ve Özellikleri Kısaca

Roman Türleri ve Özellikleri Kısaca

Bu yazımızda sizler için Roman Türleri ve Özellikleri Kısaca konusunu derledik, Roman Türleri ve Özellikleri Kısaca yazımızı güzel bir anlatımla sizler için hazırladık. Roman Türleri ve Özellikleri Kısaca konusunu örnekleriyle birlikte okuyarak konusunu daha iyi anlayacaksınız. sayfamızı arkadaşlarınızla veya sosyal medyada paylaşarak arkadaşlarınızda faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Konu Bakımından Roman Türleri

Macera Romanı: Günlük hayatta sıkça rastlanmayan, şaşırtıcı olayları ele alan roman türüdür. Bu tür romanlarda olaylar okuyucuyu heyecanlandırır. Kahramanlar cesur ve güçlüdür, mekân yönünden çeşitlilik söz konusudur. Monte Cristo Kontu (Alexander Dumas), Robinson Crusoe (Daniel Defoe) adlı eserler macera romanı türündedir.

Sosyal Roman

Toplumsal sorunları ele alan roman türüdür. Bu romanlarda sosyal hayattaki değişimler, ekonomik problemler, savaşlar, göçler ve bu olayların etkileri anlatılır. Sefiller (Victor Hugo), Yaprak Dökümü (Reşat Nuri Güntekin), İntibah (Namık Kemal) adlı eserler sosyal roman türündedir.

Bilim Kurgu Roman

Gerçek zaman ve mekân dışında, genellikle ileri derecede teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yer aldığı, hayal gücüne dayanan roman türüdür. Ben Robot (Isaac Asimov) adlı eser bilim kurgu romanlarına örnek gösterilebilir.

Tarihi Roman

Tarihi olayları ve şahsiyetleri konu alan roman türüdür. Bu romanlarda, anlatılanlar çoğu zaman tarihi gerçeklere uygun olmakla birlikte kurguya dayalı bir yapının bulunduğu unutulmamalıdır. Cezmi (Namık Kemal), Küçük Ağa (Tarık Buğra) bu türün Türk edebiyatındaki önemli örneklerindendir.

Fantastik Roman

Gerçek dışı olayların gerçek dışı bir dünyada anlatıldığı roman türüdür. Burada oluşturulan dünya hayal gücüne dayalıdır ve yaşadığımız dünyada bulunan canlılardan çok daha farklı özelliklere sahip canlılar mevcuttur. Bu romanlardaki en önemli ögelerden biri büyüdür. Yüzüklerin Efendisi (J.R.R. Tolkien) adlı eser fantastik romanın en tanınan örneklerindendir.

Psikolojik Roman

İnsan psikolojisinin derinlemesine ele alındığı, olaydan çok olayların birey üzerinde bıraktığı psikolojik etkiyi ele alan roman türüdür. Bu tür romanlara tahlil romanı da denmektedir. Madam de la Fayette’nin yazdığı Princesse de Celaves adlı eser bu türün dünya edebiyatındaki ilk örneğidir. Eylül (Mehmet Rauf), Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa) adlı eserler psikolojik romanın edebiyatımızdaki önemli örnekleridir.

Polisiye Roman

Korku, heyecan ve gizemin yoğunlukta olduğu roman türüdür. Bu romanlar başta cinayet olmakla birlikte bazı adli vakaların aydınlatılması esasına dayanır. Sherlock Holmes (Sir Arthur Conan Doyle), Miss Marple (Agatha Christie) bu türün dünya edebiyatındaki önemli örnekleri arasındadır.

Tezli Roman

Toplumsal ya da siyasal bir olayı çeşitli tezlere bağlı olarak işleyen roman türüdür. Burada yazarın sahip olduğu bir görüş (tez) vardır ve yazar olayları bu görüşün doğruluğunu ispatlayacak şekilde kurgular. Nabizade Nazım’ın yazdığı Zehra adlı eser Türk edebiyatındaki ilk tezli romandır.

Egzotik Roman

Yabancı ya da bilinmeyen ülkeleri ve bu ülkelerde yaşayan insanları anlatan romanlardır. Pierre Loti’nin İzlanda Balıkçısı adlı eseri egzotik romana örnek gösterilebilir.
Otobiyografik Roman: Yazarın kendi hayatını anlattığı romanlardır. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa) adlı eser bu roman türüne örnek gösterilebilir.

Edebi Akımlara Göre Roman Türleri

Klasik Roman: Geçmişten günümüze kadar ulaşmış, ünlü yazarların kaleme aldığı romanlardır. Bu romanlar yazarlar ve bireyler üzerinde oldukça etkili olan popüler romanlardır. Madam de la Fayette’nin yazdığı Princesse De Celaves, Fenelon’un yazdığı Telemak adlı eserler klasik romana örnek gösterilebilir.

Romantik Roman

Romantizm akımının özelliklerine uygun olarak yazılmış romanlardır. Bu romanlarda duygusal ve coşkun bir anlatım vardır. Tarihten ve günlük yaşamdan konular ele alınır. Victor Hugo’nun yazdığı Sefiller, Goethe’nin yazdığı Genç Werter’in Acıları adlı eserler romantik romanın dünya edebiyatındaki önemli örnekleridir.

Realist Roman

Realizm akımının özelliklerine uygun olarak yazılan romanlardır. Bu romanlarda gerçekçilik ön plandadır. Realist yazarlar romanı topluma tutulan bir ayna olarak görmüşler ve duygusallıktan uzak gerçekçi eserler yazmışlardır. Halit Ziya Uşaklıgil’in yazdığı Mai ve Siyah, Stendhal’ın yazdığı Kırmızı ve Siyah, Balzac’ın yazdığı Goriot Baba, Flaubert’in yazdığı Madam Bovary adlı eserler realizmin önemli örnekleri arasındadır.

Natüralist Roman

Realizmdeki gerçekçiliğin bir adım daha ilerletildiği natüralist anlayışa dayalı olarak yazılan romanlardır. Bu romanlarda toplum bir laboratuvar olarak görülmüştür ve soyaçekim kavramı üzerinde durulmuştur. Emile Zola’nın yazdığı Germinal, Meyhane, Nana; Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın yazdığı Mürebbiye adlı eserler natüralist eserlere örnek gösterilebilir.

Egzistansiyalist Roman

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) felsefesinin görüşlerine uygun olarak yazılan romanlardır. Burada insanın kendi değerlerini kendisinin oluşturabileceği, geleceğini kendisinin kurabileceği düşüncesi işlenmiştir. Sartre’ın yazdığı Bulantı adlı eser bu roman türüne örnek gösterilebilir.

Modern Roman

20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir anlayışla geleneksel romanın zaman, mekân, olay örgüsü ve kişi ögelerinde değişiklik yapan bir anlayışın ürünüdür. Bireyin iç dünyasına eğilme, bilinçaltını yansıtma amaçlanır. Modern roman, gerçeğin dış dünyada değil bireyin iç dünyasında olduğuna inanır. Bu roman türünde iç monolog ve bilinçakışı tekniklerinden sıkça yararlanılır. James Joyce’un yazdığı Ulysses, Virginia Woolf’un yazdığı Dalgalar adlı eser modern romana örnek olarak gösterilebilir.

Postmodern Roman

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkili olmaya başlayan bir anlayıştır. Postmodernizme göre yazar kendi bireyselliğini ön planda tutar ve çok yönlü bir bakış açısıyla romandaki olayları aktarır. Bütünlükten ziyade parçalanmışlıklar hakimdir ve somut ile soyut iç içedir. Bu anlayışta dilin olanakları sonuna kadar zorlanmıştır. Umberto Eco’nun yazdığı Gülün Adı, Oğuz Atay’ın yazdığı Tutunamayanlar, Orhan Pamuk’un yazdığı Kar, Benim Adım Kırmızı adlı eserler postmodern romana örnek gösterilebilir.

Türk Dili ve Edebiyatı Konularını Görmek İçin Linke Tıklayın

İlginizi Çekebilecek Konuları

2020 TYT Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Konuları ve Soru Dağılımları

YKS (TYT-AYT) Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

LGS Türkçe Deneme Çöz

LGS Deneme Sınavı PDF İndir

2020 LGS Konuları ve Soru Dağılımları (MEB)

» LGS Puan Hesaplama

TYT Deneme PDF İndir

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

Töder Türkiye Geneli (TYT-AYT) Denemeleri PDF

Takdir Teşekkür Hesaplama

Puan Hesaplamaları

2019 Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

9-10-11. Sınıflar Bursluluk Sınavı Soruları 2019

Güncel Yazılı Soruları ve Cevapları

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu