Türkçe Çalışma ve Etkinlik KağıtlarıTürkçe Konuları

Parçada Anlam Konu Anlatımı ***2022 Sürümü

Parçada anlam nedir? Birçok insan, özellikle sınavlara hazırlanmak olan öğrenciler, parçada anlam örnek üzerinden bir parçanın anlamının nasıl bulunduğunu öğrenmeye çalışır. Bilindiği üzere paragraflar, bir konu etrafında oluşturulan cümle birlikleridir ve bu cümle birlikleri, çeşitli bölümlerden meydana gelir. Okuduğumuz herhangi bir metin, aslında bu bölümlerden oluşur ve içerisinde bir ana fikir barındırır. Bu nedenle bir parçanın anlamının bulunabilmesi için çeşitli konularda bilgi sahibi olunması gerekir.

Bir metnin anlaşılmasını olanaklı hale getiren hususları, temel olarak şu başlıklarda altında inceleyebiliriz:

  • Parçanın konusu
  • Parçanın ana düşüncesi
  • Parçanın yardımcı düşünceleri
  • Parçanın bölümleri

Yukarıdaki konularda detaylı bilgi sahibi olunması, parçada anlam ne demek sorusunun cevaplanmasını da olanaklı hale getirmektedir.

Parçanın Konusu

Parçada anlam; Her paragraf, bir konuyu bünyesinde barındırmakta olup bu konu, paragrafın temelde ne anlatmak istediğini gözler önüne sermektedir. Birçoklarının bildiği üzere metinler, farklı paragraflardan meydana gelir ve temelde bir metnin konusunda bütünlük bulunsa da her paragrafın ayrı şekilde incelenmesi ile birlikte paragrafın konusu farklılık gösterebilmektedir.

Bir paragraf neyi anlatıyor, hangi durum ya da olaydan bahsediyor? Bu ve bunun gibi sorular, paragrafın konusu vermekte olup paragrafta anlam sorularında, parçanın konusunun ne olduğuna dair çeşitli soru kalıpları yer almaktadır. Böyle bir durumda paragrafın hangi olay ya da durum üzerinden kurgulandığının belirlenmesi, ilgili paragrafın konusunun net bir şekilde belirlenmesini olanaklı hale getirmektedir.

Parçanın Ana Düşüncesi

Bir paragraf, temelde bir şeyi anlatmak için yazılır ve bu, paragrafın ana düşüncesi olarak bilinir. Ana fikrin okuyucuya benimsetilebilmesi için yardımcı düşüncelerden yararlanılabilir ve parça içerisinde örnekler kullanılabilir. “Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi nedir?” şeklinde oluşturulan sorularda, ilgili parçanın bize neyi vermek istediğinin bulunması gerekir. Bu aşamada yardımcı düşüncelere takılmak hatalı olacaktır. Parçada bulunan örnekler, sayısal veriler, tanık gösterme vb. düşünceyi geliştirme yollarının hangi fikrin anlaşılmasını sağladığı bulunursa, paragrafın ana fikri de kolaylıkla bulunabilir.

Parçanın Yardımcı Düşünceleri

Bir parçada ana fikrin net bir şekilde ifade edilebilmesi için yardımcı düşünceler kullanılır. Yardımcı düşünceler, temelde ana fikir ile alakalıdır. Bu nedenle çoğu zaman ana fikir ile karıştırılabilir. Paragrafta yardımcı düşünceler, ana fikri desteklemek amacıyla oluşturulan cümleler olarak bilinir.

Paragrafın Bölümleri

Paragrafın bölümleri temelde giriş, gelişme ve sonuç olarak isimlendirilir. Giriş kısmında konuya birkaç cümle ile giriş yapılır. Paragrafta ne anlatılacağı sezdirilir. Hatta çoğu zaman paragrafın ana fikri ya ilk cümlelerde yer alır ya da son cümlelerde. Bununla birlikte gelişme kısmında, düşünce genişletilir ve düşünceyi geliştirme yollarıyla ana fikrin net bir şekilde anlaşılması sağlanır. Sonu. Kısmında ise paragraf tamamlanır ve düşünce bir sonuca bağlanır. Bazı bağlaçlar, sonuç cümleleri başında ya da ortasında kullanılır. Bu bölümler ile birlikte parça, bir konu etrafında şekillenmiş olur.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu