Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

P Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

P Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Pabuç   ⇒     ayakkabı, başmak

Pabuçluk   ⇒     başmaklık

Padişah   ⇒     hükümdar, han, hakan, sultan

Padişahlık   ⇒     hanlık

Pafta   ⇒     yivleç

Paha   ⇒     değer, fiyat, eder, karşılık

Pak   ⇒     temiz, parlak

Pakt   ⇒     antlaşma

Palamar   ⇒     yoma

Palamarcı   ⇒     yomacı

Palamut   ⇒     pelit

Palavra   ⇒     uydurma, yala söz

Palazlanmak   ⇒     irileşmek, gelişmek

Paleograf    ⇒     eskiyazıbilimci

Paleografi   ⇒     eskiyazıbilim

Palmiye   ⇒     latanya

Palyaço   ⇒     soytarı

Palyatif   ⇒     etkisiz, geçici, örel

Pampa   ⇒     bozkır

Panayır   ⇒     fuar

Pandül   ⇒     sarkaç

Panel   ⇒     açıkoturum

Panik   ⇒     korku, ürkü

Paniklemek   ⇒     ürkmek

Pankart   ⇒     uranlık

Panorama   ⇒     tümgörü

Panoramik   ⇒     tümgörüsel

Pansiyon   ⇒     barınak

Pansiyoncu   ⇒     barınakçı

Pansiyoner   ⇒     barıncı

Panzehir   ⇒     ağıkıran

Papazi   ⇒     bürümcük

Para   ⇒     nakit, akçe

Paradoks   ⇒     çelişki

Paradoksal   ⇒     çelişkili

Paraf   ⇒     adimcik

Paragraf   ⇒     bölümce

Paralamak   ⇒     parçalamak

Paralel   ⇒     enlem, koşut

Paralellik   ⇒     koşutluk, benzerlik

Paralı   ⇒     zengin

Parametre   ⇒     değişken

Parametrik   ⇒     değişken

Paramparça   ⇒     hurdahaş

Paranoya   ⇒     işkil

Paranoyak   ⇒     işkilli

Parantez   ⇒     ayraç

Parapet   ⇒     küpeşte

Parasız   ⇒     bedava

Paratoner   ⇒     yıldırımlık

Parazit   ⇒     asalak, cızırtı

Parça   ⇒     bölüm, tane, kısım

Parçalamak  ⇒     bölmek

Parıltı    ⇒     parlaklık

Parlamento   ⇒     kamutay

Parola   ⇒     kip söz

Pars   ⇒     çine

Parşömen  ⇒     tirşe, kağıt

Part time   ⇒     yarım gün

Partisip  ⇒     ortaç

Pas   ⇒     aktarma

Pasaj   ⇒     bölüm, parça

Pasak   ⇒     kir

Pasaklı   ⇒     kirli, dağınık, düzensiz

Pasif   ⇒     edilgen

Paspal   ⇒     parsal

Patak   ⇒     dayak

Patates   ⇒     kumpir

Patchwork   ⇒     yama işi

Patika  ⇒     keçiyolu

Patinaj  ⇒     kızaklama

Patlama   ⇒     infilak

Patron   ⇒     işveren, biçit

Patronluk   ⇒     işverenlik

Pay   ⇒     hisse

Payanda   ⇒     destek

Paydaş   ⇒     hissedar

Paye   ⇒     aşama, onun

Payet   ⇒     sim

Payidar   ⇒     kalımlı, ölümsüz,  bengi, kalıcı

Payitaht   ⇒     başkent

Paylamak   ⇒     azarlamak

Paylaşmak  ⇒     üleşmek, taksim etmek

Payvant   ⇒     köstek

Pazubent   ⇒     kolçak

Pedagog   ⇒     eğitimci, eğitimbilimci

Pedagoji   ⇒     eğitimbilim

Pedagojik   ⇒     eğitimsel, eğitimbilimsel

Pedal   ⇒     ayaklık

Peder   ⇒     baba, ata

Pedikür   ⇒     ayak bakımı

Pehlivan   ⇒     güreşçi

Pejmürde   ⇒     eski, yırtık, dağınık

Pejoratif   ⇒     yergisel

Pek  az ⇒     ender, nadir

Pek  çok  ⇒     gayet, çok fazla

Pekala  ⇒     peki

Pekiştirmek   ⇒      sertleştirmek, katılaştırmak, sağlamlaştırmak

Pelerin   ⇒     eğindirik, sırtlık

Pense   ⇒     kısaç

Perakende  ⇒     tekten

Performans   ⇒     başarım

Periferi   ⇒     çevre, kıyı

Perişan   ⇒     zavallı, dağınık

Periyodik   ⇒     süreli

Periyot   ⇒     süre, dönem, aralık

Personalist   ⇒     kişiselci

Personalizm   ⇒     kişiselcilik

Personel   ⇒     eleman, çalışman, kişi

Perspektif   ⇒     bakış açısı, derinlik, süreç

Peruk   ⇒     takma saç

Perva   ⇒     korku, çekinme

Pervasız   ⇒     korkusuz, çekinmez, sakınmaz

Pervasızca   ⇒     sakınmadan

Pervaz   ⇒     parvaz

Pervin   ⇒     ülker

Pes   ⇒     yeter

Pesimist   ⇒     kötümser

Pespaye   ⇒     bayağı

Peş   ⇒     art

Peş peşe   ⇒     ararda

Peşin   ⇒     öndül

Peşin hüküm   ⇒     önyargı

Peşinatsız   ⇒     öndülsüz

Peşinci   ⇒     öndülcü

Peşinden   ⇒     ardından

Peşinen   ⇒     önceden, önden

Peşkeş   ⇒     armağan

Peşkir   ⇒     havlu, peçete

Peştamal   ⇒     futa

Petrol   ⇒     yeryağı

Peyda   ⇒     belli, açık

Peygamber   ⇒     yalvaç, resul, nebi

Peygamberler   ⇒     enbiya

Peyk   ⇒     uydu

Peyzaj   ⇒     görünüm

Pınar   ⇒     kaynak

Pırtı   ⇒     değersiz, eskice, eşya

Pısırık   ⇒     tutuk, utangaç, çekingen, uyuşuk

Pide   ⇒     yufka

Pideci   ⇒     yufkacı

Pikap   ⇒     plakçalar, kamyonet

Piknik  ⇒     kır aşı

Pile   ⇒     kıvrım

Pilot   ⇒     uçman

Pilotluk   ⇒     uçmanlık

Pinel   ⇒     yel oku

Pingpong   ⇒     masa topu

Pinti   ⇒     hasis, cimri

Pinyal   ⇒     meç

Pir   ⇒     yaşlı, iyice

Pirelenmek   ⇒     huylanmak, kuşkulanmak, tasalanmak, işkillenmek

Pirina   ⇒     biriket

Pirüpak   ⇒     tertemiz, lekesiz

Pis   ⇒     kirli

Pisboğaz   ⇒     obur

Pislik   ⇒     kir

Pistole   ⇒     püskürteç

Pişdar   ⇒     öncü

Pişman   ⇒     nadim, yeringen

Pişmanlık   ⇒     yeringenlik, ildimlik

Piştov   ⇒     tabanca

Pitoreks   ⇒     bedizlik

Piyata   ⇒     tabak

Piyaz   ⇒     soğan

Piyes   ⇒     oyun

Plaçka   ⇒     çapul

Plaçkacı   ⇒     çapulcu

Plaj   ⇒     kumsal

Plajirist   ⇒     aşırmacı

Plajirizm   ⇒     aşırmacılık

Plaket   ⇒     onurluk

Plan  ⇒     düşünce, tasan, düzenek

Planlamak  ⇒     tasarlamak

Planlanmak   ⇒     tasarlanmak

Planlı   ⇒     hesaplı, ölçülü

Plansız   ⇒     tasarsız

Plasman  ⇒     yatırım

Platform   ⇒     alan, düzlem, seki, düzlük, temel

Platin   ⇒     akaltın

Plato   ⇒     düzlük, yayla

Platonik   ⇒     platoncu, düşsevisel

Platonizm   ⇒     platonculuk

Playmaker   ⇒     oyun kurucu

Playoff   ⇒     üstküme

Plüralist   ⇒     çoğulcu

Plüralizm   ⇒     çoğulculuk

Podyum   ⇒     seki

Pohpohlamak   ⇒     kompliman, koltuklamak, övmek

Polaroit   ⇒     şipşak

Polifoni   ⇒     çok ses

Polifonik   ⇒     çok sesli

Poligam  ⇒     çok eşli

Poligami   ⇒     çok eşlilik

Poligon   ⇒     çokgen, atış alanı

Politika   ⇒     siyaset

Pomat   ⇒     merhem

Pompa   ⇒     şişireç

Ponpon   ⇒     püskül

Porsiyon   ⇒     kişilik

Portatif   ⇒     taşınabilir, gezer, gezici

Portmanto   ⇒     askılık

Portör   ⇒     taşıyıcı

Posa   ⇒     artık

Posta   ⇒     ulak

Postacı   ⇒     ulakçı

Poşet   ⇒     torba

Pota  ⇒     manka

Potpori   ⇒     karmaca

Poz   ⇒     duruş

Pozisyon   ⇒     durum, konum

Pozitif   ⇒     artı yük, olumlu

Pozitivist   ⇒     olgucu

Pozitivizm   ⇒     olguculuk

Pozometre  ⇒     ışık ölçer

Pragmatik   ⇒     yararsal

Pragmatizm   ⇒     yararcılık

Pranga   ⇒     bukağı

Pratik   ⇒     uygulamalı, kullanışlı, işlevsel

Pratikman   ⇒     işlevce

Pratikte   ⇒     uygulamada

Prefiks   ⇒     önek

Prens   ⇒     tigin

Prenses   ⇒     kinz

Prensip  ⇒     ilke

Prensipli   ⇒     ilkeli

Prensipsiz   ⇒     ilkesiz

Pres   ⇒     sıkıştırıcı, mengene, baskı

Prese   ⇒     sıkılmış

Presleme   ⇒     sıkıştırma

Prestij   ⇒     itibar, saygınlık

Prezant   ⇒     tanıtımcı, sunumcu

Prezantabl   ⇒     gösterişli

Prezantasyon   ⇒     tanıtma, sunma

Primitif   ⇒     ilkel

Primitivist   ⇒     ilkelci

Printer   ⇒     basıcı, yazıcı

Problem   ⇒     sorun, çözgü

Problematik   ⇒     sorunsal

Problemli   ⇒     sorunlu

Prodüksiyon   ⇒     üretim, yapım

Prodüktivite   ⇒     üretkenlik, verimlilik

Prodüktör   ⇒     yapımcı, üretici

Prodüktörlük   ⇒     yapımcılık, üreticilik

Program   ⇒     izlence

Programcı   ⇒     izlenceci

Programlamak   ⇒     kurmak

Programlı   ⇒     izlenceli

Programsız   ⇒     izlencesiz

Proje   ⇒     tasarı, taslak

Projeksiyon   ⇒     izdüşüm, gösterim, yansıtma

Projektör   ⇒     ışıldak

Proleter   ⇒     emekçi, işçi

Prolog   ⇒     öndeyiş

Prosedür   ⇒     izlek

Prospektüs   ⇒     tarife

Prostela   ⇒     önlük

Protesto   ⇒     kınama, ihtarname, reddetme

Prototip   ⇒     tekörnek

Prova   ⇒     deneme

Provokasyon   ⇒     kışkırtma

Provokatör   ⇒     kışkırtıcı

Prömiyer   ⇒     açılış, ilk gösteri

Psikolog   ⇒     tinbilimci, ruhbilimci

Psikoloji   ⇒     ruhbilim, tinbilim

Psikolojik   ⇒     tinsel, tinbilimsel, ruhi

Psişik   ⇒     tinsel

Puan   ⇒     sayı, benek

Puanlı  ⇒     benekli

Pub   ⇒     içkilik

Pulluk   ⇒     köten

Punt   ⇒     fırsat

Pus   ⇒     buğu, sis

Puslu   ⇒     kapalı, bulanık, donuk

Pusmak  ⇒     sinmek

Put   ⇒     burkat

Putrel   ⇒     kirişlik

Puzzle   ⇒     yapboz

Püre   ⇒     ezme

Pürist   ⇒     özleştirmen

Pürizm   ⇒     özleştirmenlik

Pürtük   ⇒     çıkıntı, kabarcık

Pürüz   ⇒     engel, güçlük, kabarcık, çıkıntı

P – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu