Tekerlemeler

Oyun Tekerlemeleri ve Sayışmalar

Oyun Tekerlemeleri Ve Sayışmalar

 

Karga

Ebe ebe nerede?
Su doldurur derede
Dere boyu çalılık
Şu ebe de ne alık
Ebe suya dalamaz
Arasa da bulamaz
Ene nene bulamaz
Ben sana küstüm
Armudu kestim
Tavana astım
Tap dedi düştü
Kargalar uçtu

 

Al Çık Bal Çık

Biren biren
Hiken hiken
Ayva diken
Varan sekiz
Saran dokuz
Kamçı başlı
Kara domuz
Al çık
Bal çık
Sen çık

 

Sen Dur

El el epenek
Elden düşen kepenek
Kepeneğin yansı
Keloğlan’ın karısı incik, mıncık
Sen dur, sen çık

 

Elma

Elmalar yedi buçuk
Yesinler çoluk çocuk
Karpuz kestim kan çıktı
Ayşe oyundan çıktı

 

Oyundan Çık

oooo…
Elma attım denize
Geliyor yüze yüze
Ben vuruldum
Filiz’e Filiz Akın evi yakın
Bu gören Cüneyt Arkın
Kın kın kın
Dolapta pekmez
Yala yala bitmez
Ayşecik cik cik cik
Fatma’cık çık çık çık
Kız sen bu oyundan çık

 

Pekmez

Dolapta pekmez
Yala yala bitmez
On kilo sana
Yirmi kilo bana
Ayşe cik cik cik
Fatma çık çık çık
Sen bu oyundan çık

Yeşil

Ooo
Lili lili papatya dili
Kız senin baban nereli?
Hacılarlı
Hacılar’ın rengini söyler misin?
Yeşil
Yeşili bulan ebelikten kurtulsun

 

Televizyon

Çatlak patlak Yusyuvarlak
Kremalı börek
Sütlü çörek
Çek dostum dostum
Arabanı yoldan çek
Çek çek amca
Burnun kanca
Al sana tabanca
Tabancamın yansı
Osman Bey’in karısı
1-2 ………… 9- 10
Televizyon ke kon…

 

Ebe Nerede?

Ebe ebe nerede
Su doldurur derede
Dere boyu çalılık
Ebe suya dalamaz
Arasa da bulamaz

 

İğne İplik

İğne iplik
Derme diplik
Çelik çubuk
Sen çık…
Dama çıktım
Çalı kestim
Bir alaca yılan gördüm
Yılan bizim nemiz olur?
Sokaklar da temiz olur
Al çık
Balçık
Sana dedim:
Sen çık…

 

Sarı İplik

Eveler üveler
Yoldan geçen develer
Develerin sarısı
Sarı kızın yarısı
Al çık bal çık
Sana dedim
Sen çık

 

Birdir Bir

Bir ikidir iki
Olur tilki
Üçtür üç
Yapması güç
Dörttür dört
Kuş gibi öt
Beştir beş
Aldım bir eş
Altıdır altı
Yaptım kahvaltı
Yedim yediyi
Evim sırtıma değdi
Sekizim sek sek
Dokuzum durak
Onum orak
içmeyen ebe..

 

O Piti Piti

O piti piti
Karamela sepeti
Terazi lastik
Jimnastik

 

Tekir

Bir iki tombul tekir
Camdan bakar
Başına takar
Hop hop, altın top
Bundan başka oyun yok

 

Tıp

Sar sar sar makarayı
Çöz çöz çöz makarayı
Şöyle de böyle şak şak
Şöyle de böyle şak şak
Komşu komşu tak tak
Aslan geliyor, kaplan geliyor

 

Çıtpıt

Çıtpıt
Mavi
Boncuk
Sen çık

 

Biricik İkicik

Biricik, ikicik
Üçücük, dördücük
Beşicik, altıcık
Yedicik, sekizcik
Dokuzcuk, oncuk
Mavi boncuk
Sen gir, çık

 

Ebe

Ebe ebe nerede
Su doldurur derede
Dere boyu çalılık
Şu ebe de ne alık
Ebe suya dalamaz
Arasa da bulamaz
Ene nene bulamaz
Ben sana küstüm

 

Yılan

Dama çıktım
Çalı kestim
Bir alaca yılan gördüm
Yılan bizim nemiz olur?
Sokaklar da temiz olur
Al çık bal çık
Sana dedim sen çık

 

Ebe

Allı ballı kiraz
Bana gel biraz
Kiraz vakti geçti
Eşim seni seçti
Oyunun başı
Şu çeşmede su taşı
Çeşmenin dibi delik
Bana geldi ebelik…

 

Ebelik

Ayşe hanımın keçileri
Kişne kişne kişniyor
Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur
İçinde bülbül şakır
O bülbül benim olsa
iki kardeşim olsa
Biri ay, biri yıldız
Biri oğlan, biri kız
Allı ballı kiraz
Bana gel biraz
Kiraz vakti geçti
Eşim seni seçti
Oyunun başı
Şu çeşmede su taşı
Çeşmenin dibi delik
Bana geldi ebelik…

 

Hanım Kızı

Çan çan çikolata
Hani bize limonata?
Limonata bitti
Hanım kızı gitti
Nereye gitti?
İstanbul’a gitti
İstanbul’da ne yapacak?
Terlik pabuç alacak
Terliği pabucu ne yapacak?
Düğünlerde
Şıngır mıngır oynayacak

 

Liralarım Döküldü

Liralarım döküldü toplayamadım
Hanım kız geldi saklayamadım
Hıkcıcık mıkcıcık
Sen bu oyundan çık

 

Sayılar

Bir
Dört
Beş
Altı
Yedi
Sekiz
Dokuz
On
Kırmızı balon
Git komşunun damına kon
Sarı limon

 

Portakalı Soydum

Portakalı soydum
Başucuma koydum
Ben bir yalan uydurdum
Duma duma dum
Büyük anne kalk
Lambayı bak
Duma duma dum

 

Yok

Pazara gittim
Pazar yok
Eve geldim
Annem yok
Bebeğe baktım
Beşik yok
Çorbaya baktım
Kaşık yok
Dedeme baktım
Sakalı yok
Yok, yok, yok

 

İğne Miğne

İğne miğne
Ucu düğme
Filifilince
Kuş dilince
Horoz öttü
Tavuk tepti
Bülbül kız
Selamına dua etti
Alçık balçık
Sana dedim sen çık

 

Fındık Fıstık

Fındık fıstık
Kadifeli yastık
Vallahi yenge
Ben yapmadım
Horoz yaptı
Al çık balçık
Saydım sen çık

 

Saklambaç

Kutu, kutu pense
Elmamı yerse
Arkadaşım Mesut
Arkasını dönerse

 

Say Bak

Sağ elimde beş parmak
Sol elimde beş parmak
Say bak, say bak, say bak
Bir, iki, üç, dört, beş
Altı, yedi, sekiz, dokuz, on
Hepsi eder on parmak
Sen de istersen say bak
Say bak, say bak, say bak

 

Sayılar

Beş keçi
On oğlak
Yirmi aslan
Otuz kaplan
Kırk tilki
Elli tavşan
Altmış akıl
Yetmiş fikir
Seksen horoz
Doksan tavuk
Yüz yumurta
Vur sırtına
Git Mısır’a
Dön dolaş gel
Yine bu hasıra

 

Yemiş

Güm güm gümüş
Al sana memiş
Al sana para
Ver bana yemiş
Yemişcinin tablası
Ebe oldu ablası

 

Çikolata

Çan çan çikolata
Hani bana limonata
Limonata bitti
Hanım kız gitti
Arkadaş olduk
Mum yakamadık
Karanlıkta kaldık
Çekilin yoldan fışşş…

 

Oyun

İğne battı
Canımı yaktı
Tombul kuş
Arabaya koş
Arabanın tekeri
İstanbul’un şekeri
Hop hop
Bundan başka oyun yok

 

Cam

Bir cam
İki canı
Uç cam
Dört cam
Beş cam
Altı cam
Yedi cam
Sekiz cam
Dokuz cam
On cam
Bu da benim amcam

 

Soğuk

Üşüdüm üşüdüm
Daldan elma düşürdüm
Elmamı yediler
Bana cüce dediler
Cücelikten çıktım
Beyoğlu’na gittim
Beyoğlu hasta
Çorbası tasta
Püsküllü mavi
İnadına kavi
Gel çık, bal çık
Sen bu oyundan çık

 

İnci

İncilerin döküldü
Toplayamadım
Küçük hanım geldi
Saklayamadım
ikircik mıkırcık
Kız saçların kıvırcık
Sana dedim “Sen çık'”

 

Çelik Çubuk

İğne iplik
Derme diplik
Çelik çubuk
Sen çık
DAMA ÇIKTIM

 

Soğan

Soğan sarımsak
Otur kalk
Ocağını yak
Keyfine bak
Acar Macar
Dolapları açar
Annesi gelince
Fırt diye kaçar

 

Nal Mıh

Nal mıh
Mısır koçanı
Sığır ipi
Kir iki
Kırk üç
Kırk dört
Kırk beş
Kırk altı
Kırk yedi
Kırk sekiz
Kırk dokuz
Elli adı belli
Sen çıktın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu