Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

O Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

O Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Obje   ⇒     nesne

Objektif   ⇒     nesnel, mercek

Objektivite   ⇒     nesnellik

Obruk   ⇒     çukur

Observasyon   ⇒     gözlem

Obsesif   ⇒     takınçlı

Obsesyon   ⇒     takınç

Obstrüksiyon   ⇒     önleme, engelleme

Obur    ⇒     boğazlı

Od   ⇒     ateş

Odak  ⇒     mihrak

Off-line   ⇒     çevrimdışı

Ofis   ⇒     büro, yazıhane

Oflaz   ⇒     nefis, enfes, fevkalade

Oğan   ⇒     tanrı

Okkalı   ⇒     büyük, ağır

Oksit    ⇒     pas

Okşamak   ⇒     benzemek, dövmek, övmek

Okul   ⇒     mektep

Okullu   ⇒     mektepli

Okumamış   ⇒     bilgisiz

Okumuş   ⇒     okuryazar

Okuntu   ⇒     davetiye

Okuryazar    ⇒     okumuş, bilgili, aydın, alim

Okyanus   ⇒     ummam, talay

Olabilirlik   ⇒     imkan, olanak

Olağan   ⇒     olabilir

Olağanüstü   ⇒     fevkalade

Olanak   ⇒     imkan

Olanaklı   ⇒     mümkün

Olanaksız   ⇒     imkansız

Olanaksızlaştırmak   ⇒     imkansızlaştırmak

Olası   ⇒     mümkün

Olasılık   ⇒     ihtimal

Olay   ⇒     vaka

Olduğu gibi   ⇒     aynen, harfiyen

Oldukça   ⇒     epey, hayli

Oldurmak   ⇒     yetiştirmek, olgunlaştırmak

Olgu   ⇒     vaka

Olguculuk   ⇒     pozitivizm

Olgun   ⇒     kamil

Oligarşi   ⇒     takımerki

Oligarşik   ⇒     takımerksel

Olmamış   ⇒     ham

Olmuş   ⇒     ergin

Oluk   ⇒     kanal

Olumlu   ⇒     müspet

Olumlu bilim   ⇒     pozitif ilim, müspet ilim

Olumsuz   ⇒     merfi

Olur   ⇒     rıza, muvafakat

Oluşmak   ⇒     meydana gelmek, teşekkül etmek

Oluşturulmak   ⇒     şekillendirilmek

Ombudsman   ⇒     kamu denetçisi

Omlet   ⇒     kaygana

Omuzdaş   ⇒     arkadaş

Onanma   ⇒     tasvip, tasdik, muvafakat

Onarım    ⇒     tanir

Onay   ⇒     tasdik

Onaylamak   ⇒     tasdik etmek

Ondüle   ⇒     kıvırcık, kıvrık, dalgalı

Ongun   ⇒     verimli, bayındır

Onkoloji   ⇒     urbilim

On-line   ⇒     çevrimiçi

Onmak   ⇒     şifa bulmak, iyileşmek

Onur   ⇒     şeref

Onurlandırma   ⇒     şerefledirme

Onursal  ⇒     fahri

Onursuz   ⇒     hasiyetsiz, şerefsiz

Operasyon   ⇒     ameliyat, işlem

Operatör   ⇒     cerrah, işletmeci, onman

Operatörlük   ⇒     cerrahlık, dizgincilik, işletmenlik

Oportünizm   ⇒     fırsatçılık

Optik   ⇒     görsel

Optimal   ⇒     en uygun

Optimist   ⇒     iyimser

Optimum   ⇒     uygun  değer

Oran   ⇒     nispet

Oranlama   ⇒     tahmin

Ordövr   ⇒     çerez, meze

Ordubozan   ⇒     arabozucu

Organik   ⇒     örgensel, doğal, tabii

Organizasyon   ⇒     düzenleme, kuruluş, örgüt

Organizatör   ⇒     düzenlemeci

Organlar   ⇒     üyeler

Orjin   ⇒     köken, kaynak

Orijinal   ⇒     özgün, asıl

Orjinallik   ⇒     özgünlük

Orjinalite   ⇒     özgünlük

Orkinos   ⇒     tonbalığı

Ormangülü   ⇒     açalya

Orta mektep   ⇒     ortaokul

Orta tedrisat   ⇒     ortaöğretim

Ortaağırlık   ⇒     ortasıklet

Ortaç   ⇒     sıfat, fiil

Ortadan  kaldırmak  ⇒     bertaraf etmek

Ortaderi   ⇒     mezoderm

Ortak   ⇒     müşterek, iştirakçi

Ortaklaşa   ⇒     işbirlikli, kolektif, müştereken

Ortakyönetim   ⇒     koalisyon

Ortalama   ⇒     vasat

Ortalık   ⇒     çevre, meydan

Ortaokul   ⇒     rüştiye

Ortasıklet   ⇒     ortaağırlık

Oryantalizm   ⇒     doğubilim

Osmoz   ⇒     geçişme

Oşinografi   ⇒     denizbilim

Otlak   ⇒     mera

Otoban  ⇒     hızyolu

Otobiyografi   ⇒     özgeçmiş

Otobiyografik   ⇒     özgeçmişsel

Otojestiyon   ⇒     özyönetim

Otokontrol   ⇒     özdenetim

Otokrasi   ⇒     saltçılık

Otokrat   ⇒     saltçı

Otokritik   ⇒     özeleştiri

Otokton   ⇒     yerli

Otomasyon   ⇒     özdevim

Otomatik   ⇒     özdevimsel

Otomatikman   ⇒     kendiliğinden

Otomatizm   ⇒     özdevim

Otomobil   ⇒     araba

Otonom   ⇒     özerk

Otonomi   ⇒     özerklik

Otorite   ⇒     yetkili, yetke

Otoriter   ⇒     yetkeci

Otorizasyon   ⇒     yetkilendirme

Otosansür   ⇒     özdenetim

Oturaklı   ⇒     ağırbaşlı

Oturmak   ⇒     ikamet etmek

Oturum   ⇒     celse

Oturuşmak   ⇒     yatışmak

Out   ⇒     dışarı

Output   ⇒     çıktı

Outsider   ⇒     dışpaydaş

Ova   ⇒     yazı

Oval   ⇒     söbe

Oy   ⇒     rey

Oyçokluğu   ⇒     ekseriyet

Oyçokluğuyla   ⇒     ekseriyetle

Oyma   ⇒     hâk

Oymak   ⇒     aşiret, kabile, hakketmek

Oynak  ⇒     hareketli

Oynatım   ⇒     vizyon

Oysa   ⇒     halbuki

Oysaki   ⇒     halbuki

Oyulmak   ⇒     hakkedilmek

Oyun   ⇒     eğlence, hile, düzen, temsil

Oyunbaz   ⇒     düzenci, oyuncu

Oyuncu   ⇒     aktör, aktris

Oyunsal   ⇒     dramatik

Ozan   ⇒     şair

Ozanca   ⇒     şairane

O – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu