Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Ö Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Ö Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Öbek   ⇒     grup

Öbür   ⇒     diğer

Öcü   ⇒     umacı

Öç   ⇒     intikam

Ödem   ⇒     yumru

Ödeme   ⇒     tediye

Ödenek   ⇒     tahsilat

Ödenti   ⇒     aidat

Ödeşme   ⇒     takas, sayışma

Ödev   ⇒     vazife, borç, zorunluluk

Ödkesesi   ⇒     safra kesesi

Ödlek   ⇒     korkak

Ödül   ⇒     mükafat

Ödün   ⇒     taviz

Ödünç   ⇒     borç, veresiye

Öfke   ⇒     hiddet, sinir

Öge   ⇒     unsur

Öğrenci   ⇒     talebe

Öğrenim   ⇒     tahsil

Öğretici   ⇒     didaktik, öğretmen

Öğretim   ⇒     tahsil, talim, tedrisat

Öğretmen   ⇒     muallim

Öğün   ⇒     kez

Öğüt   ⇒     nasihat

Öğütlemek   ⇒     nasihat etmek

Öksüz   ⇒     anası olmayan

Ölçü   ⇒     miktar

Ölçülü   ⇒     hesaplı, ölçülmüş

Ölçüsüz   ⇒     aşırı, vezinsiz

Ölçüt   ⇒     kıstas

Öldürmek   ⇒     katletmek

Öldürülen   ⇒     maktul

Ölgün   ⇒     solmuş

Ölü   ⇒     cenaze, müteveffa, mevta, cansız, leş, sönük, güçsüz

Ölümlü   ⇒     fani

Ölümsüz  ⇒     ebedi, baki

Ömür   ⇒     yaşam, hayat

Ön yüz   ⇒     cephe

Önad   ⇒     sıfat

Önce   ⇒     evvel

Öncesiz   ⇒     ezeli

Öndelik   ⇒     avans, peşin

Önder   ⇒     lider

Önem   ⇒     ehemmiyet

Önemli   ⇒     mühim

Önemsemek  ⇒     mühimsemek

Öneri   ⇒     teklif

Önlem   ⇒     tedbir

Ön yargı   ⇒     peşin hüküm

Öpücük   ⇒     buse

Ören   ⇒     harabe, virane

Örf   ⇒     töre

Örfen   ⇒     törece

Örfi   ⇒     törel

Örfi idare   ⇒     sıkıyönetim

Örgü   ⇒     triko, şebeke, ağ

Örgüt   ⇒     teşkilat

Örme   ⇒     trikotaj, triko

Örneğin   ⇒     mesele

Örnek   ⇒     misal

Öşür   ⇒     ondalık

Öşürcü   ⇒     ondalıkçı

Öteki   ⇒     diğeri

Ötürü   ⇒     dolayı

Övgü   ⇒     methiye, iftihar

Öykü   ⇒     hikaye

Öz   ⇒     esas, halis

Özdeşlik   ⇒     aynılık

Özdeyiş   ⇒     vecize

Özel   ⇒     hususi

Özellik   ⇒     hususiyet

Özellikle   ⇒     bilhassa

Özen   ⇒     itina

Özendirme   ⇒     teşvik etmek, kulağına koymak, kızıştırmak

Özenilmiş   ⇒     özenli, mutena

Özerk  ⇒     bağımsız, muhtar

Özge   ⇒     başka

Özgeçmiş   ⇒     otobiyografi

Özgü   ⇒     has, mahsus

Özgün    ⇒     orijinal

Özgür   ⇒     hür

Özgürlük   ⇒     hürriyet

Özlem   ⇒     hasret

Özleştirme   ⇒     sadeleştirme, tasfiye

Özlü   ⇒     veciz

Özlük   ⇒     mahiyet, zat

Öznel   ⇒     sübjektif

Özsaygı   ⇒     onur, izzetinefis

Özür   ⇒     mazeret, kusur

Özvarlık   ⇒     nefis

Özverili   ⇒     fedakar

Ö – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu