Türk Dili ve Edebiyatı

Nazım Birimi Dörtlük Olan Nazım Biçimleri

Nazım Birimi Dörtlük Olan Nazım Biçimleri

 

Rubai

Edebiyatımıza İran edebiyatından geçen nazım biçimidir.

⇒ Tek dörtlükten oluşur.

⇒ Kafiye şeması: “aaxa” şeklindedir.

⇒ Aruzun özel kalıplarıyla (24 özel kalıp) yazılır.

⇒ Az sözle çok şey söylemek amaçlanır.

⇒ Rubailerde şair, dünya görüşünü, felsefesini, tasavvufi düşüncesini, maddi ve manevi aşkını özlü bir biçimde işler.

⇒ İran edebiyatında Ömer Hayyam; edebiyatımızda ise Nabi, Nedim, Yahya Kemal önemli rubai şairlerindendir.

 

Tuyuğ

Yalnızca Türk edebiyatında görülen bir nazım şeklidir. Bu nazım şeklini Divan şiirine Türkler kazandırmıştır. Halk edebiyatındaki maninin karşılığı sayılabilir.

⇒ Tek dörtlükten oluşur.

⇒ Kafiyelenişi rubaiyle aynıdır. (aaxa)

Manide olduğu gibi cinaslı uyak kullanılır.

⇒ Aruzun yalnız “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılır.

⇒ Rubaide işlenen konular tuyuğda da işlenir.

⇒ Edebiyatımızda Kadı Burhaneddin, Nesimi ve Ali Şir Nevai önemli tuyuğ şairleridir.

 

Murabba

Dört mısralık bölümlerden oluşan bir nazım şeklidir.

⇒ Bent sayısı 3 ile 7 arasında değişir.

⇒ Aruzun her kalıbıyla yazılabilir.

⇒ Her konu işlenebilir. Özellikle felsefi konular ve aşk sevgi gibi temalar ele alınmıştır.

⇒ Kafiye düzeni “aaaa bbba ccca…” biçimindedir.

⇒ Dördüncü mısralar kimi zaman nakarat biçiminde de olabilir.

 

Şarkı

Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım biçimidir.

⇒ Aşk, sevgi, eğlence, doğa güzelliği vb. konuları işler.

⇒ Bestelenmek amacıyla yazılmış şiirlerdir. Bu yüzden bent sayısı azdır. Genellikle 3-5 arasındadır.

⇒ Kafiye düzeni çoğunlukla “aaaa bbba ccca…” biçimindedir.

⇒ Nedim bu nazım şeklinin en önemli şairidir. Enderunlu Vasıf ve Enderunlu Fazıl da şarkı yazmıştır. Yahya Kemal’in de şarkıları vardır.

Türk Dili ve Edebiyatı Konularını Görmek İçin Linke Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu