Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

N Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

N Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Naaş   ⇒     ceset

Naçar   ⇒     çaresiz, umarsız

Naçiz   ⇒     değersiz

Nadide   ⇒     görülmedik, değerli

Nadim   ⇒     pişman

Nadir   ⇒     ender, seyrek

Nadiren   ⇒     seyrekçe, tek tük

Nafaka   ⇒     geçimlik

Nafile  ⇒     boşuna, yararsız

Nağme   ⇒     ezgi

Nahif   ⇒     cılız

Nahiye   ⇒     bucak

Nahoş   ⇒     tatsız, sevimsiz

Nakıs   ⇒     eksik

Nakış   ⇒     işleme, bezek

Nakışçı   ⇒     bezekçi

Nakışsız  ⇒     bezeksiz

Nakil  ⇒     atama, taşıma, iletim

Nakit   ⇒     para, akçe

Nakkaş   ⇒     bezekçi

Naklen  ⇒     aktararak

Nakliyat   ⇒     taşımacılık

Nakliye   ⇒     taşıma

Nakliyeci   ⇒     taşımacı

Nal   ⇒     takav

Nalbant   ⇒     takavcı

Nale   ⇒     inilti

Nalın   ⇒     takunya

Nalıncı   ⇒    takunyacı

Nallamak   ⇒     takavlamak

Nallatmak   ⇒     takavlatmak

Nam   ⇒     ad, san, ün

Name   ⇒     mektup

Namert   ⇒        alçak

Namlı   ⇒     ünlü

Namütenahi   ⇒     sonsuz

Namzet   ⇒     aday

Narenciye   ⇒     turunçgiller

Narkotik   ⇒     uyuşturucu

Nasihat   ⇒     öğüt

Nasip   ⇒     kısmet, kutpay

Nasyonel   ⇒     ulusal

Natuk   ⇒     söylevci

Natür   ⇒     doğa

Natüralist   ⇒     doğalcı

Natürel   ⇒     doğal

Naz   ⇒     eda

Nazar   ⇒     bakış

Nazaran   ⇒     göre

Nazari  ⇒     kuramsal

Nazariyat   ⇒     kuramlar

Nazariye   ⇒     kuram

Nazariyeci   ⇒     kuramcı

Nazır   ⇒     bakan

Nazik   ⇒     kibar, saygılı, ince

Nazir   ⇒     bezer, eş

Nazire  ⇒     karşılık

Nebat   ⇒     bitki

Nebati   ⇒     bitkisel

Nebi   ⇒     yalvaç, resul, peygamber

Nebula   ⇒     bulut

Nebülöz   ⇒     bulutsu

Nebze   ⇒     az

Necabet   ⇒     soyluluk

Necaset   ⇒     pislik

Necat   ⇒     kurtuluş

Neccar   ⇒     doğramacı

Necdet   ⇒     yiğitlik

Neci   ⇒     ne iş yapar?

Necip   ⇒     soylu, doğuşlu, temiz

Nedamet   ⇒     pişmanlık, yerinme

Neden   ⇒     sebep

Nedret   ⇒     azlık, seyreklik

Nefer  ⇒     er, kişi, süer

Nefes   ⇒     soluk

Nefis    ⇒     pek hoş, güzel

Nefret   ⇒     tiksinme, iğrenme

Negatif   ⇒     eksi, olumsuz, eksiyük

Nehir   ⇒     ırmak

Nekahet   ⇒     sayrılık  ertesi

Nekbet   ⇒     düşkünlük, talihsizlik

Nekes   ⇒     cimri

Nektar   ⇒     balözü

Nem   ⇒     teril, rutubet,

Nema   ⇒     faiz

Nemelazımcılık   ⇒     umursamamazlık

Nemli  ⇒     terilli

Nemsiz   ⇒     terilsiz

Nesebi  ⇒     soysal

Nesep   ⇒     soy

Nesib   ⇒     soylu

Nesiç   ⇒     doku

Nesil   ⇒     kuşak, döl

Nesir   ⇒     düzyazı

Nesnel   ⇒     objektif

Neşe   ⇒     sevinç

Neşeli   ⇒     sevinçli

Neşesiz   ⇒     üzgün

Neşir   ⇒     yayma, yayım

Neşriyat   ⇒     yayın

Netice   ⇒     sonuç

Network   ⇒     bilişimağ

Neva   ⇒     ezgi

Nevai   ⇒     ezgisel

Nevale   ⇒     azık

Nevi  ⇒     tür, çeşit

Nevroloji   ⇒     sinirbilim

Nevroz   ⇒     sinir sayrılığı

Nezafet   ⇒     temizlik

Nezaket   ⇒     incelik

Nezaketsiz   ⇒     kabalık

Nezaret   ⇒     gözetme, gözaltı

Nezaretçi   ⇒     gözetimci

Nezarethane   ⇒     gözetimlik

Nezdinde   ⇒     yanında, katında

Nezir   ⇒     adak

Nezle  ⇒     dumağı

Nice   ⇒     kaç, çok, nasıl

Nick    ⇒     takmaad

Nida   ⇒     ünlem

Nifak   ⇒     arabozukluğu

Nihai   ⇒     sonsal

Nihayet   ⇒     son, sonunda

Nikbin   ⇒     iyimser

Nikbinlik   ⇒     iyimserlik

Nimet   ⇒     iyilik

Nisaiye   ⇒     kadın hastalıkları

Nisbet   ⇒     oran

Nisbeten   ⇒     oranla, biraz

Nisbi   ⇒     oransal, göreceli

Nispet   ⇒     oran

Nispeten    ⇒     göre, öncekine göre

Nişan   ⇒     yavuk

Nişane   ⇒     işaret, belirti

Nişanlı   ⇒      yavuklu

Nişasta   ⇒     ket

Nitelik  ⇒     kalite

Niyaz   ⇒     yalvarma, dilek

Niyet   ⇒     maksat, amaç, tasar

Niza  ⇒     çekişme, kavga

Nizam   ⇒     düzen, dizgi, yol

Nizami  ⇒     düzenli, kurallı

Nizamname   ⇒     tüzük

Nodül   ⇒     düğümcük, yumrucuk

Noksan   ⇒     eksik

Noksanlık   ⇒     eksiklik

Noksansız   ⇒     eksiksiz

Nokta   ⇒     yuv

Norm   ⇒     genkural

Normal  ⇒     olağan, doğal

Normatif  ⇒     kuralcı

Nostalji   ⇒     özlem

Nosyon   ⇒     kavram

Nöbet   ⇒     kezik

Nötralizasyon   ⇒     yansızlaştırma, yüksüzleştirme

Numan   ⇒     kan

Numara   ⇒     sayıt, oyun

Numaratör   ⇒     sayaç

Numune   ⇒     örnek

Numunelik   ⇒     örneklik

Nur   ⇒     aydınlık, ışık, parıltı, şavk

Nush   ⇒     öğüt

Nutuk   ⇒     söylev

Nüans   ⇒     ayrıntı

Nüfuz  ⇒     etkinlik, sinme

Nüfuzlu   ⇒     sözü geçen

Nükleer   ⇒     çekirdeksel

Nüksetmek   ⇒     depreşmek

Nükte   ⇒     şaka, espiri

Nüktedan   ⇒     şakacı

Nümayiş   ⇒     gösteriş

Nümune   ⇒     örnek

Nüsha   ⇒     sayı, baskı, elyazması

Nüve   ⇒     çekirdek

Nüzul   ⇒     felç

N – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu