Türk Dili ve Edebiyatı

Millî Edebiyat Romanının Anlam ve Anlatım Özellikleri

Millî Edebiyat Romanının Anlam ve Anlatım Özellikleri

Tema ve Zihniyet

Millî Edebiyat Dönemi romanında bireysel yaşamdan sosyal yaşama doğru geniş bir açılım olur. Bu da romanlarda tema yönüyle sosyal konuların ağırlık kazanmasına neden olur. Hikâyede olduğu gibi bu dönem romanları da içinde yaşanan sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdan etkilenmiştir. Doğal olarak öne çıkan temalar “Türkçülük, Yanlış Batılılaşma, Millî Mücadele, kuşaklar arası çatışma, ilerleme-çağdaşlaşma, gerilik, cehalet, yoksulluk ve memleketçilik” olmuştur.

Romanın Dil ve Anlatım Özellikleri

Tanzimat’la ilk defa edebiyatımıza giren roman türü, hem üslup hem de teknik yönüyle gelişimini Servet-i Fünün ve Milli Edebiyat Döneminde de devam ettirmiştir. Ömer Seyfettin ile açılan sade dil akımı, dönemin sanatçıları tarafından benimsenmiş ve romanlar sade bir dille yazılmıştır. Dönemin sanatçıları sade dille eser vermekle birlikte üslupları birbirinden farklıdır.

Millî Edebiyat Romancılarının Etkilendiği Akımlar

Millî Edebiyat Dönemi romancılarının büyük bir bölümü eserlerini realist akımının ilkelerine bağlı kalarak yazmışlardır.

Halide Edip Adıvar’ın “Yeni Turan”, Ahmet Hikmet’in “Gönül Hanım”, Müfide Ferit’in “Aydemir” gibi romanları milliyetçi düşüncenin ürünleridir. Millî Edebiyat Devri romanlarında, hikâyede olduğu gibi memleket meselelerine ve sosyal sorunlara ağırlık vermek, bu sorunları çözebilecek kahramanlar ve fikirler geliştirmek, tasvir ve tahlilde gerçekçiliğe doğru gitmek gibi özellikler dikkati çeker.

Diğer Konu Başlıkları

Milli Edebiyatın Doğuşu Kısaca
Milli Edebiyat Döneminde Şiir
Milli Edebiyat Döneminde Roman ve Hikaye Kısaca
Milli Edebiyat Dönemi Hikaye Özellikleri Maddeler Halinde
Milli Edebiyat Döneminde Tiyatro Kısaca
Milli Edebiyat Dönemi Genel Özellikleri Maddeler Halinde

Türk Dili ve Edebiyatı Konularını Görmek İçin Linke Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Başa dön tuşu