Türk Dili ve Edebiyatı

Milli Edebiyat Döneminde Tiyatro Kısaca

Milli Edebiyat Döneminde Tiyatro Kısaca

Millî Edebiyat Döneminde tiyatro, eski geleneğin sürdürülmesi şeklinde devam etmiştir. Tiyatronun gelişmesine önem verilmiş, özel tiyatro çalışmalarının dışında resmi tiyatroların kurulması için de harekete geçilmiştir.

İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle birlikte başlayan tiyatro çalışmaları Milli Edebiyat Döneminde devam etmiş ve bu dönemde özel tiyatroların yanında ilk resmi tiyatromuz Darülbedâyi-i Osmânî 1914’te kurulmuştur. Modern tiyatronun bütün özelliklerine sahip olan bu kurum, oyunculuğu bir meslek edinecek sanatçıları yetiştirmek için bir okul olarak düşünülmüştür.

Ayrıca bu okulda, gelecekteki Türk operasının temellerinin atılması da hesaba katılarak müzikli tiyatro eserlerinin oynanabilmesi için tiyatro bölümünün yanında bir de müzik bölümü olması ve tiyatronun iki koldan geliştirilmesi düşünülmüştür. Bu düşünceler doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmış, öğrenciler seçildikten sonra eğitime başlanmıştır.

Fakat I. Dünya Savaşı’nın başlaması bu okullardaki eğitim çalışmalarını olumsuz yönde etkilemiştir. Hatta bu gibi olumsuzluklar yüzünden perdelerini ancak 20 Ocak 1916’da açabilmiştir. Bu tiyatroda sahnelenen ilk eser ise Hüseyin Suad’ın “Çürük Temel” uyarlaması olmuştur.

Bu oyunun ardından Halit Fahri’nin “Baykuş” adlı telif eseri sahnelenmiştir. Savaş koşulları Darülbedayi’nin çalışmalarını olumsuz yönde etkilemekle birlikte, çalışmalara aralıklı olarak devam edilmiş ve bu kurum varlığını Cumhuriyet’in ilanından sonra 1926’da kurulan İstanbul Şehir Tiyatroları’na kadar devam ettirmiştir.

Darülbedayi’nin kuruluş amaçlarından biri de telif oyunlar yazılması konusunda yazarları teşvik etmektir. Çünkü bu döneme kadar yurdumuzda tiyatroya yeterli ilgi gösterilmemiş, bundan dolayı bu sanat dalıyla ilgili çalışmalar zayıf kalmıştır. Bunda genç yazarların daha çok hikâye ve romana ilgi duymalarının da önemli etkisi olmuştur.

Sonuç olarak, teşvikler işe yaramış ve genç yazarlarımız 1915’ten sonra piyesler yazmışlardır. Bu yazarlarımız işe, hafif Fransız komedileri ile başlamışlardır. Darülbedayi’nin etkisi altında kalan yazarlarımızın büyük bir bölümü, hafif komediler ve vodviller yazmışlardır.

Kimi sanatçılar ise şair olmalarından dolayı manzum dramlar kaleme almışlar, böylece Abdülhak Hamit’in temsil ettiği “manzum dram” geleneğine yeniden dönülmüştür. Tiyatromuzun uzun bir geçmişi olmamasından dolayı, bu dönemde kaleme alınan tiyatro eserlerinde teknik yönüyle mükemmelliğe ulaşılamamakla birlikte, söz konusu eserler dil ve üslupta doğallığı yakalamıştır.

Diğer Konu Başlıkları

Milli Edebiyatın Doğuşu Kısaca
Milli Edebiyat Döneminde Şiir
Milli Edebiyat Döneminde Roman ve Hikaye Kısaca
Milli Edebiyat Dönemi Hikaye Özellikleri Maddeler Halinde
Millî Edebiyat Romanının Anlam ve Anlatım Özellikleri
Milli Edebiyat Dönemi Genel Özellikleri Maddeler Halinde

Türk Dili ve Edebiyatı Konularını Görmek İçin Linke Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu