Türk Dili ve Edebiyatı

Milli Edebiyat Döneminde Şiir

Milli Edebiyat Döneminde Şiir

Genç Kalemler kendilerinden önceki Türk edebiyatını yapmacılıkla, taklitçilikle suçlarken çağdaşları olan Fecr-i Ati’yi de unutmamışlar, onları da bir hayli hırpalamışlardır.

Ancak dil konusu dışında Genç Kalemler’le Fecr-i Ati arasmda Önemli bir anlaşmazlık yok gibidir. Genç Kalemler de şiiri yalnız bir estetik haz vasıtası saymaları bakımından Fecr-i Ati’nin ferdiyetçi sanat anlayışından ayrılmış değildir. Aruzun yerine heceyi getirmeleri bile şiirin özüyle değil biçimiyle ilgilidir.

Millî edebiyat şairlerinde işledikleri konular bakımından da tam bir birlik görülmez. Bazı şairler “Millî Edebiyat” deyiminden eski Türk tarihine, efsane ve geleneklerine bağlı kalmayı anlayarak bu tarzda şiirler yazarken, bazıları Osmanlı İmparatorluğunun parlak devirlerini yaşatmaya çalışıyor, bazıları da millîleşmeyi halk şiirine bir dönüş sayarak halk tarzı şiir yazıyordu.

Millî edebiyat şairleri bu dağınıklığı gidermek için birçok toplantı yapmışlarsa da bir sonuca varamamışlar. Sadece konuşma dilini ve hece ölçüsünü kullanma konusunda birleşmişlerdir.

Diğer Konu Başlıkları

Milli Edebiyatın Doğuşu Kısaca
Milli Edebiyat Döneminde Roman ve Hikaye Kısaca
Milli Edebiyat Dönemi Hikaye Özellikleri Maddeler Halinde
Millî Edebiyat Romanının Anlam ve Anlatım Özellikleri
Milli Edebiyat Döneminde Tiyatro Kısaca
Milli Edebiyat Dönemi Genel Özellikleri Maddeler Halinde

Türk Dili ve Edebiyatı Konularını Görmek İçin Linke Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu