Türk Dili ve Edebiyatı

Milli Edebiyat Dönemi Genel Özellikleri Maddeler Halinde

Milli Edebiyat Dönemi Genel Özellikleri Maddeler Halinde

» Her şeyden önce dilde sadeleşme esas alınmış, yabancı kelime ve kurallar kullanmaktan kaçınılmıştır; halk dilini kullanmak hedeflenmiş ve başarılmıştır.

» Sanatçılar arasında tam bir fikir birliği olmasa da millî duyguları canlandıran, halkın kendine güvenini arttırıcı konular işlenmiştir.

» Halk şiirine şekil olarak yaklaşma benimsenmiş, ancak bu yaklaşma sadece hece ölçüsünü kullanmak olarak algılanmış, nazım şekli olsun. Kafiyelenme olsun her şairde farklı şekillerde kullanılmıştır.

» Sanatçılarda, özellikle şairlerde Anadolu’ya karşı sevgi duyulmuş, Anadolu, gelenekleriyle şiire konu olmuş, ancak Anadolu insanının sorunlarına, dertlerine hiç eğilen olmamıştır.

» Roman ve hikâyelerde genellikle aileler arasında ya da nesiller arasında görülen ikilikler üzerinde durulmuş, Kurtuluş Savaşı ise en çok üzerinde durulan konu olmuştur.

» Önceki dönemlerden farklı olarak Batı’daki edebî gelişmelerle çok fazla ilgilenilmemiş, yerli hayata dönük bir edebiyat anlayışı benimsenmiştir.

Diğer Konu Başlıkları

Milli Edebiyatın Doğuşu Kısaca
Milli Edebiyat Döneminde Şiir
Milli Edebiyat Döneminde Roman ve Hikaye Kısaca
Milli Edebiyat Dönemi Hikaye Özellikleri Maddeler Halinde
Millî Edebiyat Romanının Anlam ve Anlatım Özellikleri
Milli Edebiyat Döneminde Tiyatro Kısaca

Türk Dili ve Edebiyatı Konularını Görmek İçin Linke Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu