Türk Dili ve Edebiyatıİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Mektup Nedir?

Mektup Nedir?

Bu yazımızda sizler için Mektup Nedir? konusunu derledik, Mektup Nedir? yazımızı uzun ve güzel bir anlatımla sizler için hazırladık. Mektup Nedir? konusunu örnekleriyle birlikte okuyarak konusunu daha iyi anlayacaksınız. sayfamızı arkadaşlarınızla veya sosyal medyada paylaşarak arkadaşlarınızda faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Bir şeyi habervermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen. zarfa konulmuş yazılı kâğıda mektup denir. Mektuplar daha çok, birbirinden uzakta bulunan kişiler ve kurumlar arasındaki özel veya resmî haberleşmeyi sağlamak amacıyla yazılır. Mektupta kullanılacak anlatım. bunu okuyacak kişinin kültür düzeyine göre ayarlanır. Mektupta konu sınırlaması yoktur. Doğal ve samimi bir üslup kullanılır. Mektuplarda biçime çok önem verilir. Mektup çizgisiz. beyaz. temiz bir kâğıda yazılır. Bilgisayarla. mürekkepli ya da tükenmez kalemle yazılabilir. Mektuplar yazıldıkları dönemin inanç, düşünce ve kültür yapısını yansıtır. Mektuplar yazarının kişiliğinin aynası gibidir; bu bakımdan yazarının inanç, görüş, düşünce ve birikimlerini yansıtır. Bilim, edebiyat ve siyaset adamlarının mektupları, çağının özelliklerini yansıttığı için, birer “belge” niteliği de taşır.

Dilimize Arapçadan geçen mektubun tarihi, yazının bulunduğu döneme kadar uzanmaktadır. MÖ 15-14. yüzyıllarda yazılan, Mısır firavunlarına ve Hitit krallarına ait diplomatik mektuplar bulunmuştur. 15. yüzyılda kâğıdın bulunması ile yaygın bir iletişim aracı hâline gelmiş, türe ait özellikler belirginleşmiştir. Latin edebiyatı döneminde Cicero ve Horatius mektup türünde eserler yazmıştır. Türün ustaları ise ancak 18-19. yüzyılda yetişmiştir. Mme de Sevigne (Mim Dö Sevig), Voltaire (Volter), Rousseau (Huso) bu türün ustalarındandır.

Türk Edebiyatında Mektup

Mektup Türk edebiyatında da öteden beri kullanılmıştır. Divan edebiyatında mektupların bir araya getirildiği “münşeat” larda özel ve resmî mektuplara çokça yer verilmiştir. Divan edebiyatı sanatçıları mektubu daha çok, bir edebî tür olarak görmüşler ve mektuplarında süslü, ağır bir dil kullanmışlardır. Fuzuli’nin “Şikayetname”si edebiyatımızdaki en ünlü mektuplardan biridir.

Mektuplar halk edebiyatında daha çok, haberleşme aracı olarak kullanılmıştır. Aşıklar birbirinin bilgisini ölçmek üzere mektupla birbirlerine muamma yöneltmişlerdir. Ayrıca sufilerin irşat için yazdıkları mektuplar “mektubat” adıyla bir araya getirilmiştir. Mevlana’nın “Mektubat” adlı eseri bunların en önemlilerindendir.

Mektup türü Tanzimat edebiyatı döneminde gelişmeye başlamıştır. Namık Kemal’in Avrupa’dan, Magosa’dan, Hodos’tan yazdığı mektuplar meşhurdur. Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Mektuplar“, Muallim Naci’nin “Muhaberat ve Muhâverât” adlı eserleri bu dönemde kitap hâline getirilen mektuplardan bazılarıdır.

Tanzimat’tan sonra yazılan mektuplarda içten ve doğal bir dil kullanılmıştır. Mektup geleneği Cumhuriyet Döneminde de devam etmiştir. Nurullah Ataç’ın “Okura Mektuplar“, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın “Mektuplarla Halikarnas Balıkçısı”, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Mektuplar“, Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Ziya’ya Mektuplar”, Nazım Hikmet’in “Kemal Tahir’e Hapishaneden Mektuplar” adlı eserleri bu dönemde yazılan mektup türündeki eserlerdir.

Mektupların, konularına ve yazanla yazılan arasındaki ilgiye göre özel mektup, iş mektubu, dilekçe gibi türlerinden söz edilebilir. Şimdi mektup türlerini kısaca inceleyelim.

Özel Mektuplar

Akraba veya arkadaşların haberleşmek, duygu ve düşüncelerini paylaşmak gibi çeşitli amaçlarla yazdıkları mektuplara özel mektup denir. Bu mektuplar daha çok, yazanla okuyanı ilgilendiren mektuplardır.

Özel mektuplar genel olarak hitap, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Hitap, mektup yazılan kişiye olan ilgi ve yakınlığımıza göre yazılır. Giriş, mektubun amacını belirten bölümdür. Bir haber öğrenmek için mi, bir sorunu tartışmak için mi, bir mektuba cevap olarak mı yazıldığı bu bölümde ortaya konur. Gelişme mektubun asıl bölümüdür. Verilecek haberler, sorulacak sorular bu bölümde yer alır. Verilecek haberler, sorulacak sorular bu bölümde yer alır. Sonuç bölümünde ise selam ve iyi dilekler yer alır.

Adres, mektubun sol alt köşesine, ad-soyadı sağ alt köşesine, yazıldığı yerin adı ve tarih sağ üst köşesine yazılır. İsmin altına ise imza atılır.

Özel mektuplara, konularına göre edebî mektuplar, aile mektupları, tebrik mektupları, teşekkür mektupları, taziye mektupları, özür mektupları, asker mektupları gibi değişik isimler verilebilir. Örneğin sanatçı ve edebiyatçıların, daha çok genel konular üzerinde yazdıkları özel mektuplara edebî mektup denir.

İş Mektupları

Özel kişilerle iş kurumları ya da iş kurumlarının kendi arasında, işle ilgili olarak yazılan mektuplara iş mektubu denir. İş mektupları konularına göre sipariş, satış, şikâyet, borç alıp verme, tavsiye. bilgi isteme mektupları gibi türlere ayrılabilir. İş mektuplarına, kendisine mektup yazılan kişi ya da kurumun ad ve adresi ile başlanır. Yazının gideceği kurumun adı, kâğıdın üstüne ortalanarak yazılır. Kurum adından sonra uygun bir aralık bırakılır, paragraf yapılarak doğrudan istek yazılır. İstek, ciddi ve ağırbaşlı bir dille yazılır. Konu dışına çıkılmaz, özel isteklere yer verilmez. Son bölüme saygı ifade eden bir söz eklenerek mektup bitirilir. Mektup metninin sağ altında mektubu yazanın adı ve soyadı ile imzası yer alır. Kâğıdın sağ tarafına tarih yazılır. Mümkünse daktilo ya da bilgisayarla yazılır. Mümkün değilse özel mektuplarda olduğu gibi mürekkepli kalemle yazılır. Düzenli ve temiz bir kâğıt kullanılır.

Dilekçe

Bir isteği, ihbarı veya şikâyeti bildirmek ya da herhangi bir konuda soru sormak için resmi veya özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere yazılan imzalı ve adresli mektuplara dilekçe denir. Dilekçeye “istida” ya da “arzuhal” da denir.

Genellikle kâğıdın üstünde üç, solunda üç, sağında bir santimetre boşluk bırakılır. Dilekçeye gönderilen makamın adı ve yeri yazılarak başlanır. Kurum adının sağ altına kurumun bulunduğu şehir adı yazılır. İstek, şikâyet ya da sorun kısaca yazılır. Daha sonra konunun belirlendiği metin bölümüne geçilir. Bu bir şikâyet dilekçesiyse, şikâyet sağlam kanıtlara dayandırılmalıdır. Eğer iş isteme dilekçesiyse, öğrenim durumu, yaş, kısa bir özgeçmiş, kurumca aranan seçkin nitelikler açık seçik belirtilmelidir. İş mektuplarında olduğu gibi dilekçelerde de anlatılmak istenen ifadenin açık, kısa, anlaşılır, kesin. net ve öz olması gerekir.

Dilekçede bir durum belirtiliyorsa, son cümle “Durumu bilgilerinize saygılarımla sunarım.”, bir istekte ya da şikâyette bulunuluyorsa “Gereğini izinlerinize saygılarımla sunarım.” şeklinde olmalıdır.

İmzasız dilekçeler dikkate alınmadığı için dilekçe metninin biraz altında kâğıdın sağ alt tarafında tarih ve imzanın mutlaka bulunması gerekir. Tarih kısmı, kâğıdın sağ üst köşesinde de bulunabilir. Adres; tarih ve imza kısmından biraz aşağıda kâğıdın sol alt kısmına yazılır. Dilekçeye eklenmiş belge var ise adres kısmının altına ek ya da ekler başlığı açılır ve belgelerin adları yazılır.

Dilekçede resmî bir üslup kullanılır. Dil, göndergesel işlevde kullanılır. Dilekçeler daha çok, emredici anlatım biçimiyle yazılır.

Türk Dili ve Edebiyatı Konularını Görmek İçin Linke Tıklayın

İlginizi Çekebilecek Konuları

2020 TYT Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Konuları ve Soru Dağılımları

YKS (TYT-AYT) Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

LGS Türkçe Deneme Çöz

LGS Deneme Sınavı PDF İndir

2020 LGS Konuları ve Soru Dağılımları (MEB)

» LGS Puan Hesaplama

TYT Deneme PDF İndir

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

Töder Türkiye Geneli (TYT-AYT) Denemeleri PDF

Takdir Teşekkür Hesaplama

Puan Hesaplamaları

2019 Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

9-10-11. Sınıflar Bursluluk Sınavı Soruları 2019

Güncel Yazılı Soruları ve Cevapları

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Başa dön tuşu