Araştırma

Marmara Bölgesi Özellikleri

Marmara Bölgesi Özellikleri

Adını Marmara Denizinden alan bölge. Anadolu’nun kuzeybatı köşesi ile Trakya’yı içine alır. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli illerinin tamamı ile Bursa, Bilecik, Balıkesir’in büyük bir kısmı bu bölgenin sınırları içine girer. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin çok küçük bir kısmı Ege bölgesine dahil olup, diğer yerlerin hepsi Marmara bölgesine aittir. Bölgenin sınırları içinde bulunan yerlerin toplam yüzölçümü, yaklaşık olarak 67.306 km2dir.

Avrupa ile Asya’yı birleştiren boğazların bu bölgede bulunması, Avrupa yolunun bölgeden geçmesi, tarih boyunca önemli olayların olmasına sebep olmuştur. M.Ö. 3000 yıllarında kurulan Truva’nın harabeleri, Bizanstan kalan kalıntılar, Selçuklu ve Osmanlı eserleri bu bölge tarihi hakkında zengin kaynaklardır. Osmanlıların kuruluş yıllarında İznik, Bursa ve Edirne’nin, Fatih Sultan Mehmed Hanın İstanbul’u fethinden sonra da İstanbul’un beş yüz seneye yakın Osmanlılara başkent olması, Marmara bölgesini tarihi bir ilim, kültür ve sanat bölgesi haline getirmiş, günümüzde Türkiye’nin ticaret merkezinin bu bölge sayılması, bölgenin önemini daha çok arttırmıştır.

Marmara Bölgesinin Yüzey Şekilleri

Trakya’da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Istranca Dağları, yüksek yerlerdir. Bunun güneyinde geniş Ergene Havzası görülür. Trakya’nın tamamında yüksek dağlar yoktur. Doğu ve Güneydoğu Ganos Dağı 945 m, Koru Dağı 725 m yüksekliktedir. Anadolu kısmındaki dağlar fazla yüksek olmadığı gibi sıradağ halinde de değildir. En yüksek yer 2543 m ile Uludağ’dır. Orta kısımda Marmara Denizi çöküntüsü yanında İznik Gölü, Ulubat Gölü, Manyas Gölü ile Karacabey, Gönen ovaları uzanır. Marmara ile Ege denizleri arasında vadilerle yarılmış Biga yöresinde en yüksek dağ, Kazdağı (1767 m)dır.

Marmara Bölgesinde Akarsular ve Göller

Bölge göl ve akarsu bakımından çok zengindir. Marmara, Ege ve Karadeniz’e dökülen nehirlerden Ergene-Meriç Nehri, Susurluk Çayı, Nilüfer Çayı, Sakarya’ya karışan Göksu ve Karasu en önemlileridir. Ergene-Meriç Ege’ye; Susurluk Çayı Marmara’ya akar. Bursa Ovasının sularını toplayan Nilüfer Çayı ise Susurluk aracılığı ile Marmara’ya dökülür. Doğudaki Göksu ve Karasu ise Sakarya Irmağı ile Karadeniz’e ulaşır. Bölgenin önemli gölleri, doğu-batı doğrultusundaki İznik, Ulubat, Manyas gölleridir. Diğerleri ise Sapanca, Trakya’daki Büyük, Küçük Çekmece ile Terkos gölleridir. Ayrıca Meriç’in Çatalağzı’nda küçük göllerle Uludağ’da küçük buzul gölleri vardır.

Marmara Bölgesinin İklimi

Kıtalar ve denizler bakımından geçit yeri olan bölge, iklim bakımından da geçit yeridir. Marmara bölgesinin iklimi, Akdeniz ile Karadeniz bölgeleri arasında geçiş özelliğindedir. Marmara kıyılarında Akdeniz iklimi, Karadeniz’e yakın yerlerde Karadeniz iklimi, iç kısımlarda ise yazları daha sıcak, kışları soğuk kara iklimi hakimdir. Diğer konularda görülen geçiş özelliği, bitki örtüsünde de görülür. Akdeniz ikliminin tanıtıcısı olan maki toplulukları, yer yer 400 m yüksekliklere kadar çıkar. Ormanlar ise Istrancalarda. Biga yöresi, Samanlı Dağlarında, Uludağ’da hakim olarak görülür. Uludağ’ın 1000 m yüksekliklerinden sonra, iğne, diğer yerlerde ise yayvan yapraklı ağaçlar bulunur. Kayın, meşe, gürgen, akçaağaç, karaağaç, yer yer kestane ağaçları en çok rastlanan ağaçlardır.

İklim ve arazi şekilleri bakımından insanların yerleşmesine uygun olan bölgede, yirmi milyon civarında insan yaşar. Ekili alanların büyük kısmı tahıla ayrılmıştır. En çok yetişen ürünler, buğdaydan sonra mısır, ayçiçeği, tütün, pamuk, susam bitkileridir. Dikili alanlar içinde bağlar, meyve bahçeleri ve zeytinlikler önemli yer tutar. Türkiye’de, Ege bölgesinden sonra en çok zeytin ağacı Marmara bölgesindedir.

Sanayi merkezi olan bölgede, yünlü-pamuklu dokuma, ipek, kibrit, kağıt, şeker, oto yapım ve montaj, oto lastiği, çimento, seramik, rafineri fabrikaları vardır.

Marmara Bölgesi Haritası
marmara bölgesi haritası


Karadeniz Bölgesinin Genel Özellikleri
İç Anadolu Bölgesi Özellikleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri
Ege Bölgesi Özellikleri
Doğu Anadolu Bölgesi Özellikleri
Akdeniz Bölgesi Özellikleri

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Başa dön tuşu