Araştırmaİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Malezya Nüfusu, Tarihi ve Bayrağının Anlamı

Malezya, bünyesinde onlarca ada barındıran ve Malaylar’ın etkin olduğu bir Müslüman ülkesidir. Malezya nüfusu, tarihi ve bayrağının anlamı, Güneydoğu Asya’da yer alan bu ülkenin gelişim süreciyle değerlendirilebilir. Ülke, 13 adet eyaletten meydana gelmektedir. Malezya, parlamenter monarşiyle yönetilen federal bir devlettir. Ülkede 878 ada bulunmaktadır. Başkenti Kuala Lumpur olarak bilinmektedir. Eyaletlerden 11’i Batı Malezya’da, 2’si Doğu Malezya’da bulunmaktadır. Ülkenin 9’u sultanlar, 4’ü valiler tarafından yönetilmektedir. Her 5 yılda bir de 9 eyaletin sultanlarından biri genel olarak kral seçilmektedir. Devlet başkanı da seçilen bu kral olarak geçmektedir. Her eyaletin kendi senatosu bulunmaktadır. Malezya; kuzeyde Tayland, Güney Çin Denizi ve Brunei ile komşudur. Doğuda Celebes Denizi, güneyde Endonezya, Singapur ve Malakka Boğazı ile çevrilidir. Batıda ise Hint Okyanusu’na kavuşan Andaman Denizi’yle kaplıdır.

Malezya  Nüfusu

Malezya nüfusu, 2006 yılı sayımına göre 27 milyon olarak geçmektedir. Bunların 21 milyon kadarı Batı Malezya’da, 6 milyon kadarı Doğu Malezya’da yaşamaktadır. Nüfusun % 34’lük kısmı 15 yaşın altındaki kişilerden oluşmaktadır. Halkın % 50,4’ü Malay ırkına mensuptur. Onları,  % 23,7 ile Çinli grup takip etmektedir. Bunlardan sonra, % 11’lik kısmı yerliler temsil ederken; % 7,1’i Hintliler’i ve % 7,8’i diğer etnik grupları kapsamaktadır. Malezya nüfusu itibarıyla Malaylar’dan oluştuğu için, Malay dini % 61’i temsilen İslam’dır. Müslümanlık, ülkede önemli bir kültürel havzayı karşılamaktadır. Bu dini takiben, Budizm ve Hıristiyanlık gelmektedir. Malezya’da Bumiputralar diye bilinen birinci sınıf vatandaşlar yaşamaktadır. Bu vatandaş sınıfını temsil edenler, vergiden muaf tutulmaktadırlar. Sınavlara girmeden alınırlar, işleri genellikle hazır edilmektedir. Ülkede yüksek düzeyde sınıf ayrımları da bulunmakta, bu da nüfus oranını oldukça etkilemektedir.

Malezya  Tarihi

Malezya tarihi, 13. yüzyıla kadar Sumatra tarihinin bir parçası olarak bilinmiştir. Ülke, Budist ve Hindu krallıkları tarafından idare edilmiştir. Ülke, Cavalılar’ın hükümdarlığına girmiş, ardından Malakka’da İslam’ın yayılmasıyla beraber, bu yönetimin altında yer almıştır. Portekizliler bölgeyi ele geçirmek istemişlerdir. Hollandalılar, Portekizliler’den Malezya bölgesini geri almak için savaşmışlardır. Hollanda galip gelince, ülke 18. yüzyılda buraya egemen olmuştur. Hollanda’dan sonra, İngiltere bölgeye göz dikmiş ve burayı ele geçirmiştir. 2. Dünya Savaşı’nda Japonlar tarafından işgal edilen Malezya, 1961’de Malezya Federasyonu olarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

Malezya Bayrağının Anlamı

Malezya bayrağının anlamı, Amerikan bayrağı örnek alınarak yapıldığı için, sömürge düzeni üstünden değerlendirildiğinde anlaşılabilir. Zemindeki 14 kırmızı-beyaz şerit, İngiltere’den kopan Amerikan kolonilerinin düzenledikleri bayrağın etkilerini taşımaktadır. Bayrağın sol üstündeki mavi zeminde, sarı bir ay ve 14 köşeli sarı bir yıldız vardır. Bu da İslamiyet’i temsil etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu