LGS

LGS Türkçe Deneme Soruları 5

LGS Türkçe Deneme Soruları 5

Sizlere bu sayfamızda LGS Türkçe Deneme Soruları hazırladık. Soruları çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazabilirsiniz.

LGS Türkçe Deneme Soruları 5

Tebrikler - LGS Türkçe Deneme Soruları 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
lgs türkçe deneme soruları
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin söz­lükteki anlamı aşağıda karışık olarak ve­rilmiştir.
» Meydana getirme
» Düzey
» Hava
» Ana kara
Buna göre numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 2
Küçükler bazı insanları mesleklerinden ibaret sanır. Özellikle de öğretmenleri. Ailesinde, yakın çevresinde öğretmenlik yapan kimsesi olmayan çocuklar, anaokulu ya da ilkokul öğ­retmenini diğer insanlar gibi hayal etmez ge­nelde. Onun da özel bir hayatı olduğunu, herkes kadar acıktığını ya da üşüdüğünü bazen aklına eseni yaptığını düşünmez. Okul onunla yeni tanışan çocuk için bambaşka bir dünya, öğretmense o dünyanın kopmaz parçasıdır. Bu yüzden dışarıda, gerçek hayatta onunla ilk defa karşılaştığında çoğunlukla afallar.
Altı çizili sözcüğün cümleye kazandırdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A
şaşırmak, hayret etmek
B
çok fazla korkmak
C
bir durum karşısında tepki göstermek
D
tanımamak, tanıyamaz olmak
Soru 3
Akıllı insan sorunu çözer, dahiler ise oluşma­sını engeller.
Yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sorun çözmek belirli bir deha gerektirir.
B
Akıllı insanların ceplerinde her zaman çö­zümleri vardır.
C
Bazı sorunları sadece dahi insanlar çöze­bilir.
D
Dahi insanlar sorun oluşmadan tedbirlerini alırlar.
Soru 4
Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır.
Sezai Karakoç
Yukarıdaki şiirin ikinci dizesinde kullanılan söz sanatının benzeri aşağıdakilerin han­gisinde yoktur?
A
Kurumuş bir yapraktır şu gönlüm.
Savrulur dört bir yandan bir yana
B
Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende du­rur.
Zamanı durdururum yüreğimde, sensiz geç­tiği için
C
Bir başına arşınlıyor bir adam mavi treni
Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.
D
İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su;
Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.
Soru 5
5 -7. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Bilim insanları, telefonların yaydığı radyasyonun farelerde kansere sebep olabildiğini belirledi. Çe­şitli ülkelerden farklı araştırma grupları uzun yıllar­dır telefonlar ve kanser arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Bu araştırmaların bazıların­da birbiriyle çelişen sonuçlar elde edilmiş, konu bir türlü çözüme kavuşamamıştı.
Geçtiğimiz ay sonuçları yayınlanan, Avustralya'da gerçekleştirilen yeni bir araştırma da 1982-2012 yılları arasındaki beyin kanseri vakalarına odakla­nıp, buradan elde edilen veriyi cep telefonu kulla­nımı verileriyle bir araya getirmiş ve ikisi arasında hiçbir bağlantı bulunmadığı sonucuna ulaşmıştı. Fakat sonuçları yine geçtiğimiz günlerde. Paylaşı­lan başka bir araştırma, telefonlardan yayılan rad­yasyonun beyin kanserine hatta bir de kalpte tümör oluşmasına sebep olabildiğini gösterdi.
ABD'nin yürüttüğü Ulusal Toksikoloji Programı araştırmacıları tarafından yapılan deney iki yıl sürdü. Bu süre boyunca 2,500 fare, iki kablosuz erişim protokolü tarafından yayılan değişken radyasyon seviyelerine maruz bırakıldı. Radyasyona maruz kalan farelerin bir kısmında beyin kanseri oluşurken bazılarında da kalp tümörü tespit edildi.
Yapılan araştırmalarla ilgili,
lgs türkçe deneme soruları
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 6
Altı çizili cümlede vurgu hangi ögenin üze­rindedir?
A
Zarf tamlayıcısı
B
Yer tamlayıcısı
C
Nesne
D
Özne
Soru 7
Metnin son paragrafında yapılan nokta­lama yanlışlığının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A
Boş boş konuşmayı bırakıp, işe yarar bir iş yapsan keşke.
B
Acı Hayat'ın beyaz perdedeki yüzü izleyi­cisini tatmin etmemişe benziyor.
C
İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 600,000 kişiyi ağırlayarak rekor kırdı.
D
1980-1990 yıllar arasında gençlik büyük bir değişim yaşadı.
Soru 8
(I)Halime Yıldız, enerjisi yüksek, sevinçleri önemseyen ve hayatla şakalaşmayı seven tutkulu bir yazar. (II) Bu duygusal zırhı, kendini tanımlayışına da yansıyor. (III) Yüksek ener­jisi, ondaki özel şeyler üretme kapasitesine işaret ediyor. (IV) Ne var ki bazen bu yüksek enerji, yazarı aceleci kılıp ayağına çelme ta­kıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bahsedilen kişi hakkında olumsuz bir eleş­tiri yapılmıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 9
Leonardo Da Vinci hakkında ne çok kitap var­dır. Sadece ismi bile kitap adı olarak ne çok kullanılmıştır. Sır, bilmezlik, gizem, yetenek, deha ... Tüm bu kavramlar ve daha fazlası hep Leonardo Da Vinci'yi çağrıştırır. Zira yaşamı ve yapıtları hepimiz için farklı anlamlarla dolu­dur. Mona Lisa ya da Son Akşam Yemeği re­simleri hala gündeme gelir. Hep yeni görüşler atılır ortaya, incelenir, yorumlanır bir daha ve bir daha. Onu hayatının farklı dönemlerinde okuyan, her okuyuşunda yeni gizemler keşfe­der. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi.
Yukarıdaki parçada bahsedilen ressamın eserlerinin hangi özelliği vurgulanmak is­tenmiştir?
A
Akıcılığı
B
Yoğunluğu
C
Duruluğu
D
Evrenselliği
Soru 10
I. Metin
Bursa'da çok farklı türleri yetişen şeftali, yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biridir. Dünyaya Çin'den yayıldığı düşünülen meyve, uzun yaşam ve ölümsüzlük sembolü olarak görülür. Bol sulu ve tatlı meyvesinin en büyük özelliği kabuğunun tüylü olmasıdır. Çekirdeği kolay ayrılana yarma, ete yapışık olana ise et şeftalisi denir. Üzerindeki kadifemsi dokudan hoşlanmayanlar için nektarin denilen tüysüz şeftali yetiştirilmeye başlanmıştır.
II. Metin
Amasya denilince akla ilk olarak misket elma­sı gelir. Yöreyle bütünleşen misket, özelliğini Amasya'nın coğrafi yapısından alır. Bir yüzü kırmızı, diğer yüzü sarı ile yeşil; ince kabuk­lu, hoş kokulu bir meyvedir. Misket elması ağacının en büyük özelliği bir yıl meyve verip diğer yıl vermemesidir. içerdiği zengin potas­yum sayesinde kan basıncını düzenler. Kalp, böbrek ve daha birçok organın çalışmasına yardımcı olur.
Yukarıdaki metinler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Karşılaştırma cümleleri kullanılmıştır.
B
Her iki metinde de tanımlama yapılmıştır.
C
Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır.
D
Benzetme unsurlarına yer verilmiştir.
Soru 11
(I) 2 Ocak 1943'te İstanbul'da dünyaya ge­len Barış Manço'ya ismi, savaş yıllarında doğduğundan verilmiştir. (II) Küçük yaşlar­da müzikle ilgilenmeye başlayan sanatçının 200'den fazla şarkısı vardır. (III) Hazırladığı televizyon programlarıyla dünyanın pek çok ülkesine gitmiş, "Barış Çelebi" olarak adlan­dırılmıştır. (IV) Değişik tarzı, sevecen üslubu ile Türk müziğinin unutulmaz sanatçılarından olmayı başarmıştır.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğer­lerinden farklıdır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 12
Bir kitap, okuyucuyu, konunun geçtiği orta­ma, zamana sürükleyebildiğince güçlü ya da güçsüzdür. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Şık ki­tabını ne ben kendime yaklaştırabildim ne de o beni dönemine çekebildi. Bu ara olmamalı okurla yapıt arasında. Gürpınar titiz gözlem­ciliği ile çevre ve kişi görüntülerini betimleme­ye çalışmışsa da abartıcı olduğu için başarılı olduğu söylenemez. Eserdeki tip öylesine abartılmış ki onu seksen sayfa boyunca ko­valamak zorunda kaldım. Bu kovalamacanın sonunda yakaladığım, salt bir iki niteliği olan belirsiz bir kişilikti.
Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Deneme
B
Eleştiri
C
Biyografi
D
Söyleşi
Soru 13
Aşağıdaki metinlerden hangisi "Polisiye ya­zarı olmak isteyen birine neler söylersiniz?" sorusuna yanıt olarak söylenmiştir?
A
Çocuklara polisiye yazmak gerçekçi gel­miyor bana. Yazılmaz ya da yazmam de­miyorum ama çocuk muhtemelen okudu­ğu şeyin gerçekçi gelmediğini söyleyecek. Halbuki çocuk okuduğu şeyde gizemin yanında gerçekçilik de arar.
B
Öncelikte detay okumayı sevmesi gerek. Etrafına iyi bakmalı. Gördükleri arasında anlamlı bir bütünlük kurmayı başarabilme­li. Bunun için iyi yazılmış polisiye metinleri mutlaka okumalı. Hayal dünyasını hiçbir şeyin sınırlamasına izin vermesin.
C
Yapmak istediğim tarih üzerinde yoğunlaş­mak. Mesela şu an İstanbul üzerine bir şey yazacağım. Ama asıl istediğim bilimkurgu polisiye yazmak. Türkiye'de hiç denenme­miş bir şey olduğu için çok ilgimi çekiyor.
D
Biraz tesadüfi seçtim polisiye yazarı olmayı ben. Ara ara hikayeler karalıyordum. Heye­canlı bir hayatım vardı. Bu heyecanı yaz­dıklarıma da yansıttığımı fark ettim. Sonra o öykülerden romanlara geçiş başladı.
Soru 14
14-16. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Kafası Karışık Bukalemun, tüm dünyada kitapları çok satan ve ailemizin tonton dedesi kadar çok sevdiğimiz Eric Carle'ın okumadan geçilmeyecek kitaplarından biri. Eğlenceli metinleri kadar imzası niteliğini taşıyan çizimleri ve grafikleri de Carle'ın bunca zamandır bu kadar tercih edilmesinde önemli rol oynuyor. Carle kitabındaki çizimler ve grafiklerle adeta okuyucusuna gülüyor.
Kuraldışı Yayıncılık tarafından Türkçe yayımlan­masına çok sevindiğim kitabın, 2 yaş ve üzeri tüm çocukların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Kendi olabilmek üzerine harika bir hikaye anlatan Carle, çizimleriyle de çocukların ilgisini çekmeyi tabii ki yine başarıyor. O, zaten bu konuda bir üstat, adeta bir öğretmen! Sayfaları çevirdikçe sol tarafta beli­ren ve hayvanları seçmeye yarayan işaretler de çok pratik. Çocuklar kitabı tekrar okumak ve hatta bakarak çizip boyamak istediklerinde, her hayvanı bu sayede kolaylıkla seçebilirler.
Eric Carle'nin "Kafası Karışık Bukalemun" kitabım yazma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kendini ve mesleğini okuyucusuna tanıtmak
B
Hayvanlar ve çocuklar arasında bir iletişim kurmak
C
Başkalarına öykünmek yerine kişinin ken­dini olmasını öğütlemek
D
Kitapları çizimlerle ilgi çekici hale getirmek
Soru 15
"Kafası Karışık Bukalemun" kitabı ile ilgili hangisine ulaşılamaz?
A
Hitap ettiği yaş kitlesinin en az 2 yaşında olduğuna
B
İçerisinde okuyucunun işine yarayacak birtakım işaretler bulundurduğuna
C
Yazarın asıl mesajını çizimlerle verdiğine
D
Hikaye türünün bir örneği olduğuna
Soru 16
Altı çizili cümlenin nesnesine göre çatı özelliği aşağıdakilerin hangisiyle özdeştir?
A
Bize karşı kötü bir niyet taşımadığını he­pimiz iyi biliyoruz.
B
Anlattıklarımdan sonra bana sakin bir ses tonuyla cevap verdi.
C
Hatasını birkaç gün geçtikten sonra anla­yabilmiş.
D
Konferansta konuşulanları başkasından duymuş.
Soru 17
Obezite, besinlerle alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olması ve enerjinin vücutta yağ olarak depolanması sonucu ortaya çıkan bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Geliş­miş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obeziteye neden olan etmenler tam olarak açıklanamamakla birlikte aşırı ve yanlış bes­lenme, fiziksel aktivite yetersizliği en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. Bunların yanı sıra çevresel, fizyolojik, genetik, sosyo­kültürel ve psikolojik pek çok faktör obeziteye neden olmaktadır.
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden han­gisine kesin olarak ulaşılabilir?
A
Obezite daha çok yetişkinlerde ve yaşlı­larda görülen bir hastalıktır.
B
Gelişmiş ülkelerin en büyük sağlık sorunu obezitedir.
C
Obezitenin tek nedeni aşırı ve yanlış bes­lenmedir.
D
Dünya üzerinde birden fazla ülkede obe­zite sorunu yaşanmaktadır.
Soru 18
18 - 20. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
lgs türkçe deneme soruları
R noktasına en fazla roman gönderildiği­ne göre deneme türü sıralamada baştan kaçıncı olur?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 19
Kitapevi 7. gönderimini hangi noktaya ve ne zaman yapmıştır? (1 ay, 4 hafta olarak hesaplanacaktır.)
A
O noktası-martın 1. haftası
B
O noktası-şubatın 3. haftası
C
S noktası-şubatın 3.haftası
D
P noktası-martın 1. haftası
Soru 20
S noktasına ikinci gönderim ne zaman yapılmıştır? (1 ay, 4 hafta olarak hesapla­nacaktır.)
A
şubat ayının 4. haftası
B
şubat ayının 3. haftası
C
mart ayının 1. haftası
D
mart ayının 2. haftası
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu