LGS

LGS Türkçe Deneme Soruları 4

LGS Türkçe Deneme Soruları 4

Sizlere bu sayfamızda LGS Türkçe Deneme Soruları hazırladık. Soruları çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazabilirsiniz.

LGS Türkçe Deneme Soruları 4

Tebrikler - LGS Türkçe Deneme Soruları 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ayak" sözcüğü karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?
A
Sakın oturma, taburenin ayakları kırık. (bir şeylerin ayakta durmasını sağlayan destek)
B
Senin ayağınla oraya sabaha kadar varamayız. (basamak)
C
Ayağına eskimiş, rengi solmuş bir pantolon çekti. (vücudun belden aşağı bölümü)
D
Çok yürümekten ayaklarım şişti. (bacakların bilekten aşağı ve yere basan bölümü)
Soru 2
Biricik gayesi kelimelere hakim olmak, onlara kendi sesinin yankısını katabilmektir.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A
Kelimelerde kendi üslubunu hissettirmek
B
Herkes tarafından tanınmayı istemek
C
Sesini tüm dünyaya duyurmak
D
Duygularını kelimelerle ifade etmek
Soru 3
Aydın insan söylediklerinin sorumluluğunu taşıyan, eskilere bağnazca takılıp kalmadan yenilikleri arayan, çevresindeki olayları nesnel olarak değerlendirebilen kişidir. Misyonu, insanları aydınlatmak, yol göstermek, gerektiğinde onları korumaktır. İletişim becerisiyle, alçakgönüllü olmasıyla, empati kurabilmesiyle, hoşgörüsüyle ve bu yeterlilikleri kullanmasıyla bir bütündür aydın.
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi aydın insan davranışı olamaz?
A
Görüşlerini kanıtlarıyla savunmak
B
Kendi fikirlerini insanlara dayatmak
C
Toplum ile iletişim halinde olmak
D
Sorunlara akılcı çözümler üretmek
Soru 4
lgs türkçe deneme soruları
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 5
5-7. soruları aşağıdaki metne göre cevapla­yınız.
Bundan birkaç yıl önce Dave Bruno adlı biri çıktı ve 100 Eşya ile Yaşamak isimli bir kitap yazdı. Ardın­dan, Bruno'nun kitabını okuyup onun, "Hayatımızı yüz eşya ile de sürdürebiliriz." yaşam felsefesini benimseyenler arasında yavaş yavaş bir söz ya­yılmaya başladı: "Az, çoktur." Sade yaşamak, azal­mak, sadeleşmek, küçülmek gibi kavramlar hızla hayatımıza girdi.
Peki, bu sadeleşme ihtiyacı nereden kaynaklanı­yor? Sadeleşmek istiyoruz çünkü sahip olduğumuz çok fazla şey var. Yeni bir cep telefonu almışken gözümüzü çıkacak olan bir sonraki modele diki­yoruz. Dolabımızdaki onlarca giysiyi kenara çekip yenilerine yer açıyoruz. Kitaplığımızda okunmayı bekleyen kitaplar dururken gidip biraz daha kitap alıyoruz. İhtiyacımızdan fazla elektrikli ev aletimiz, gereğinden fazla aksesuarımız, sayısını aklımızda tutamayacak kadar çok ıvır zıvırımız var. Aldıkça mutlu oluyor, mutlu olmak için alıyoruz. Kimileri bu kısır döngünün içinde kaybolup mutluluğu aramaya devam ederken çemberin dışına çıkmayı başaranlar sadeleşme yönünde yeni bir yola giriyorlar. Mutlu olmak için gerekli olan şeyin fazla ve daha iyi eşya olmadığını görüyorlar. Huzuru ve mutluluğu yakalamak adına daha az eşya tercih ediyorlar.
Metinde geçen "Az, çoktur." ifadesiyle anla­tılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Önemli olanın sayı değil nitelik olduğu
B
Yaşamın kullandığımız eşyalarla bir bütün olduğu
C
Sade bir hayat tarzını benimseyen insan­ların daha mutlu olduğu
D
Hayatta dönem dönem yenilikler yapmak gerektiği
Soru 6
Altı çizili kısımda geçen anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A
Yeteri kadar egzersiz yapmadığından gitar kursunda başarısız oldu.
B
Projeyi kabul ettirebilirsek kariyerimiz için dönüm noktası olacak.
C
Farklı kültürleri tanımak için birçok Avrupa ülkesini ziyaret etti.
D
Dün geceki fırtına yüzünden birçok iş sa­hibi büyük zarara uğradı.
Soru 7
Altı çizili cümle özne-yüklem ilişkisine göre aşağıdaki cümlelerin hangisiyle özdeştir?
A
Bebek o kadar tatlı ki saatlerdir kucaklar­dan düşürülmedi.
B
Maç hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
C
Bazı çocukların geleceği hakkında endi­şeleniyor.
D
Düğün için gerekli hazırlıklar yarın tamam­lanacak.
Soru 8
Onun eserlerinde hep kendinden önceki ya­zarların ayak izlerini görürsünüz. Onların geç­tiği yollardan geçmiş, onların içtiği sulardan içmiştir. Adını görmeseniz kaleminden tanı­yamayacaksınız. Onun kitaplarını bir solukta okuyabilirsiniz evet ama kitap boyunca duydu­ğunuz ses onun değildir. Başkaları yankılanır kulaklarınızda.
Yukarıdaki metinde bahsedilen yazarın hangi anlatım zenginliğinden yoksun ol­duğu vurgulanmaktadır?
A
Akıcılık
B
Özgünlük
C
Duruluk
D
Doğallık
Soru 9
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "Bu kitabı yazarken sizi en çok ne zorladı?" sorusuna yanıt olarak söylenmiş olabilir?
A
Yetişkinler kitapta az yer kaplıyor. Daha çok çocukların dünyasını anlatan, onların dilinden konuşan ve bakan bir kitap bu. Haliyle çocuk karakterler daha fazla.
B
İyi ve kötü arasındaki farkı sezdirmekti amacım. Daha küçük yaşlarda çocukla­rın tanıştığı bu kavramlar, kahramanlarla somut hale getirildi.
C
Kahramanları hangi kelimelerle konuşturacağım konusunda biraz ter döktüm açık­çası. Her birinin özelliklerine has kelime­ler etmesi gerekirdi, bu da beni uğraştırdı açıkçası.
D
Tanıtım aşamasında birçok reklam fikri denedik. En sonunda çocuklar için yazıl­mış olan bir kitabın, bir çocuğun oynadığı reklamla tanıtılabileceğinde karar kıldık.
Soru 10
Gönül, yol geçen hanı değil, dergahtır.
Öyle paldır küldür girilip çıkılmaz, günahtır.
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanat­larından hangisi ağır basmaktadır?
A
Abartma
B
Konuşturma
C
Benzetme
D
Kişileştirme
Soru 11
I.Metin
Kimi yazarlar korkaktır. Kendilerini ele ver­mekten geri dururlar. Bu duruma okur, yazarın eserini okumamakla yazara ceza verir. Oysa kendisini ele verip yaşantısını anlatan, bildik­lerini çekinmeden yazanlar bize daha yakın­dır. Çünkü okuyucu mesafeli duran kaleme ısınmaz. Yazarı ve okuru arasındaki perdeyi yazar görmese de okur görür.
  II. Metin
Bazı okuyucular kitaplara tadımlık bakar. Arka kapağında okuduğu birkaç satır söz, ki­tap hakkında duyduğu birkaç cümle onlar için yeterlidir. Ancak sofraya doymak için oturanlar öyle mi? Onlar her sayfayı sindire sindire okur, tadını çıkara çıkara bakar sözcüklere, kitapla bütünleşir. Kapağı kapattıklarında damakla­rında tüm satırların tadı vardır.
  Yukarıdaki metinler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Her iki metinde de öznel ifadeler ağırlıktadır.
B
Karşılaştırma cümleleri iki metinde de vardır.
C
Düşünceler mecazlı anlatımlarla destek­lenmiştir.
D
Öyküleyici anlatım ağır basmaktadır.
Soru 12
lgs türkçe deneme soruları
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 13
13-16. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
lgs türkçe deneme soruları
Kuvarsla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A
Verileri uzun süre koruyabildiğine
B
Çok yüksek derecedeki ısıya dayanabildi­ğine
C
Birden fazla çeşidinin olduğuna
D
Çok miktardaki veriyi muhafaza edebildi­ğine
Soru 14
Metinden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır?
A
Kuvars üzerine sadece adı geçen üniver­sitede araştırma yapılabilmektedir.
B
Kuvars üzerine yapılan araştırma kendin­den önce yapılanları geride bırakmıştır.
C
Verilerin korunması ve saklanması adına geliştirilebilen tek teknoloji kuvarstır.
D
Kuvars üç boyutlu ve lazer ışınları ile ça­lışabilen bir alettir.
Soru 15
Metinde geçen yazım ve noktalama yan­lışlığı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A
"haberse" sözcüğü "haber ise" şeklinde yazılmalıdır.
B
"4,5" ifadesinde virgül yerine nokta konul­malıdır.
C
"İngiltere Southampton Üniversitesi'nde" ifadesindeki kesme işareti atılmalıdır.
D
"nanoteknoloji" ifadesi "nano-teknoloji" şeklinde yazılmalıdır.
Soru 16
Altı çizili cümlenin çatı özelliği aşağıdaki­lerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
Edilgen-geçişsiz
B
Etken-geçişli
C
Etken-geçişsiz
D
Edilgen-geçişli
Soru 17
17-18. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Bir hastanenin poliklinikleri sabah ve öğlen olmak üzere hizmet vermektedir. Aynı gün içinde bir po­liklinik hem sabah hem de öğlen hizmet verme­mektedir. Sabahları 1, 2 ve 3 numaralı poliklinikler; öğlen ise 4, 5 ve 6 numaralı poliklinikler hizmet vermektedir. Ayrıca bir hasta aynı gün içinde biri sabah biri öğlen olmak üzere iki farklı poliklinikten randevu alabilmektedir. Randevu saatini aksatan hasta, bir hafta boyunca hastanenin hiçbir polikliniğinden randevu alamamaktadır.
Poliklinikler ve hastalarla ilgili bilinenler şun­lardır:
» Ali, 1 numaralı polikliniğe zamanında gelmiştir.
» Mehmet, 3 numaralı poliklinikten randevu· almak için 1 hafta beklemiştir.
» Dilek, 5 ve 6 numaralı poliklinikten aynı gün ran­devu almak istemiştir.
» Duygu, aynı gün 2 ve 4 numaralı poliklinik için randevu talep etmiştir.
Metin ve verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Duygu her iki polikliniğe de gidebilir.
B
Mehmet randevu saatini aksatmıştır.
C
Dilek 5 ve 6 numaralı poliklinikten aynı gün randevu alamaz.
D
Ali aynı poliklinikten randevu almak için bir hafta beklemek zorundadır.
Soru 18
Buna göre saat 14.00'te hastaneye gelen bir kişi hangi poliklinikte muayene olamaz?
A
1
B
4
C
5
D
6
Soru 19
Yaşamayı seviyorum, buzdolabımda sakla­dığım ekmeğin bir kısmı küflense de diğer parçasını yemeyi, masanın bir ayağı kısa olsa da altına kağıt koyup dengede tutmayı ... Çok ihtiyacım olan bir şeyi aylarca alamamayı bile seviyorum. Çünkü sahip olduklarıma se­vinmek, sahip olamadıklarımı düşünmekten daha eğlenceli.
Bu parçada sözü edilen kişi için aşağıda­kilerden hangisi söylenebilir?
A
Yalnız yaşamayı sevmektedir.
B
Hayata iyimser yaklaşmaktadır.
C
Yaşadığı hayattan tat almamaktadır.
D
Yaşamın olumsuz taraflarına odaklanmak­tadır.
Soru 20
Edebiyat dünyasında yıllarca "Sanat, sanat için mi yoksa toplum için mi?" sorusu tartışıldı. "Sanat, sanat içindir." düşüncesini savunan­lar, başka amaca yönelen her türlü eğilimin sanatı öldüreceğini söyler. Sanatın topluma ait bir parça olduğunu söyleyenler ise sanatı da sanatçıyı da toplumun yarattığını gerekçe gösterirler. Onlara göre topluma hizmet etme­yen bir sanatın değeri yoktur. Bu iki anlayış karşısındaki tavır kişiye göre değiştiğinden daha yıllarca tartışılacak gibi.
Yukarıdaki metinde sanatın hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A
Biçimi
B
Üslubu
C
Konusu
D
Amacı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu