LGS Türkçe Deneme Soruları 20

LGS Türkçe Deneme Soruları 20

Sizlere bu sayfamızda LGS Türkçe Deneme Soruları hazırladık. Soruları çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazabilirsiniz.

LGS Türkçe Deneme Soruları 20

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.
Tebrikler - LGS Türkçe Deneme Soruları 20 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Solunum sistemine oksijen ve karbondiok­siti solumun pigmentleri taşır. İnsanlarda ve omurgalı hayvanların pek çoğunda solunum pigmenti olarak hemoglobin proteini bulunur. Hemoglobin kandaki demir atomlarıyla birle­şerek kana kırmızı rengini verir. Öte yandan bazı yumuşakçaların solunum pigmenti ise hemosiyanindir. Hemosiyanin bakır atomları ile birleşerek mürekkep balığı, örümcek gibi bazı canlıların kanının mavi renk almasını sağlar.
Terimler sözlüğü oluşturulmak istenirse bu metindeki terim anlamlı kelimelerden hangilerine sözlükte yer verilmelidir?
A
pigment-hemoglabin-hemosiyanin
B
örümcek-pigment-hemosiyanin
C
hemoglabin-canlı-solunum
D
yumuşakça-kan-renk
Soru 2
"Sürmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "satışa sunmak, pazarlamak" anlamında kullanılmıştır?
A
Yüzümü saçlarına sürmek için başımı öne eğdim.
B
Küçük çocuğun hastalığı ne kadar sürdü bilmiyorum.
C
Firma, yeni bir reklamla ürünlerini piyasa­ya sürdü.
D
Savaş döneminde birçok yabancı, ülkele­rine sürülmüş.
Soru 3
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 4

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 5
5-7. sorulan aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Su krizi, 20-30 yıl sonrası için yapılan ön görüler­deki sayısal değerlerin şimdiden kendilerini gös­termeye başlamasıyla oldukça ağır bir tabloyla karşımıza çıktı bile. Küresel su kaynaklarıyla ilgili olarak yapılan 5 yıllık bir analizin sonucu, dünya nüfusunun üçte birinin suyu kıt bölgelerde yaşamakta olduğunu gösteriyor.
Analiz sonuçlarına göre nehir, göl ve yeraltı su havzalarından çekilen suyun % 74'ünü kullanan tarım, en açgözlü tüketim alanı olarak ortaya çıkı­yor. 2000 yılında gıda amaçlı tarım için kullanılan su 7200 km3'ken, artan nüfusla birlikte bu değerin 2050 yılında 11.000-13.500 km3'e çıkacağı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre bu durum, suyun kullanı­mında epey bir değişiklik gerektirecek. Deniz suyu­nun, sulamada kullanılmak üzere tuzsuz hale getirilmesinden, insanlarda diyet değişimine kadar ...
Altı çizili ifade ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tarım için kullanılan toprakların büyük yer kapladığı
B
Nehir, göl ve yeraltı sularının tarım arazilerin yakınında olduğu
C
Suyun büyük kısmının tarım topraklarında kullanıldığı
D
Tarımsal üretimde endişe verici sonuçların görüldüğü
Soru 6
Metnin dil ve anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Açıklayıcı anlatım tekniği hakimdir.
B
Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
C
Tanımlamaya yer verilmiştir.
D
Tamamlanmamış cümle kullanılmıştır.
Soru 7
Metinde yapılan yazım yanlışı aşağıdakile­rin hangisiyle giderilebilir?
A
Sayısal ifadeler rakamla değil yazıyla yazılmalıdır.
B
"öngörü" sözcüğü bitişik yazılmalıdır.
C
"dünya" sözcüğü büyük yazılmalıdır.
D
"bilim insanı" ifadesi bitişik yazılmalıdır.
Soru 8
Bir yazar için kitabının kendi adının önüne geçmesi, yarattığı bir karakterin dünyanın ne­redeyse her kültüründe tanınması ama kendi isminin o kadar da bilinmemesi; iyi talih mi­dir, kötü mü bilemiyorum. Fakat İtalyan yazar Carlo Collodi için bunun bir mutluluk kaynağı olduğu aşikar. Çünkü Pinokyo'nun kendisin­den daha tanınır ve sevilir olmasını anlayış ve mutlulukla karşılıyor. Yalan söyleyince burnu uzayan bu tahta çocuğun, dünyanın tüm ço­cuklarına "yalanın ne kadar kötü bir şey oldu­ğunu" öğretmesiyle kıvanç duyuyor.
Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yalan söylemek kötü bir eylemdir.
B
Yazarlar kitaplarını kalıcı olmak ve tanın­mak için yazarlar.
C
Kitaplar zamanla yazarların izlerini silmeyi başarır.
D
Mesajını vermeyi başarmış bir yazar için kitabının, adının önüne geçmesi önemli değildir.
Soru 9
Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı.
Bu dört mısra değil sanki dört damla kandı.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanat­larından hangisi kullanılmıştır?
A
Abartma
B
Konuşturma
C
Benzetme
D
Kişileştirme
Soru 10
Çocukların anlayamadığımız, herhangi bir kalıba dökemediğimiz pek çok davranışı vardır. Çocukların dünyası ile yetişkinlerin dün­yasında muazzam bir uçurum bulunur. Öyle ki ne kadar yakınımızda olsalar da belli bir mesafeden bakarız onlara. Onların davra­nışlarını kendi anlam dünyamız dahilinde bir yere oturtmakta zorlanırız. Yetişkinlere özgü mantık ölçülerimiz çocuğun evrenine dar gelir. Onların evreni durmadan genişler ama biz ye­tişkinlerinki tam tersine hep daralma, küçülme eğilimindedir.
Yukarıdaki parçanın konusu aşağıdakiler­den hangisidir?
A
Çocukların Gelişim Özellikleri
B
Yetişkin Baskısı
C
Mantık Ölçüleri
D
Çocuk ve Yetişkin Evreni
Soru 11
Fosforesans ya da halk arasındaki adıyla ya­kamoz, milirias denen mikroskobik bir deniz canlısına herhangi bir nesnenin çarpması sonucu canlının ışık saçmasıyla oluşur. Ya­kamozun görülebilmesi için gökyüzünün ka­palı olması gerekir. Başka bir deyişle Ay ve Güneş ışığı yakamoz ışığını bastırmamalıdır. Uyarıldığında ışık saçan tek deniz canlısı ol­ması nedeniyle "denizin ateş böceği" de denilmektedir.
Bu parçada "yakamoz" ile ilgili aşağıdaki­lerden hangisine değinilmemiştir?
A
Farklı şekillerde adlandırıldığına
B
Kapalı havalarda görülebildiğine
C
En çok kış mevsimde oluştuğuna
D
Yalnızca denizlerde görüldüğüne
Soru 12
Disleksi, sık rastlanan bir öğrenme bozuklu­ğudur. Disleksili çocuklar ne yazık ki bu du­rumun dezavantajları ile karşılaşıyorlar. Çev­resinin ve terapinin yardımıyla bu durumun üstesinden gelenler ise başarıda sınır tanımı­yor. Küçükken disleksi teşhisi konulan Albert Einstein, Walt Disney, Leonardo Da Vinci, Biil Gates bugün dünyanın en çok konuştuğu ve alanlarında parmakla gösterilen isimlerdir.
Bu metinde yazar ana fikri desteklemek için aşağıdakilerin hangisine başvurmuş­tur?
A
Anlattıklarını okuyucunun zihninde can­landırmaya
B
Düşüncesini desteklemek amacıyla örnek­lemeye
C
Öne sürdüğü fikri başkasının görüşüyle kanıtlamaya
D
Bir kavramı eksiksiz olarak belirtmeye
Soru 13

Metinde tuz ile ilgili;
I. Ülkemizde çok fazla tüketildiğine
II. İnsan bedenindeki sıvı dengesi üzerinde etkisi olduğuna
III. Tarih boyunca toplumlar tarafından farklı işlevlerde kullanıldığına
IV. Rafine tuzun maliyetinin yüksek olduğuna
ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz?
A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve IV
Soru 14
Sofra tuzundan alınabilecek minerallerin bedenimizde eksik kalmasının nedeni aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A
Yeterince tuz tüketiminin olmaması
B
Rafine işlemi sırasında birçok işlemden geçmesi
C
İçerdiği minerallerin sağlığa faydasının olmaması
D
Sodyum klorür miktarının fazla olması
Soru 15
Altı çizili cümle için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?
A
Öge dizilimi "zarf tamlayıcısı-belirtili nes­ne-yüklem" şeklindedir.
B
Nesne grubunun içinde fiilimsi bulunmak­tadır.
C
Biçimce ve anlamca olumsuzdur.
D
Cümle vurgusu nesnenin üzerindedir.
Soru 16
I. Düğüne gelemediği için bir özür mektubu yolladı. (Etken)
II. Yurt dışına gitmek için vize başvurusunda bulundum. (Edilgen)
III. İşe yeni başladığından çok heyecanlı gö­rünüyor. (Etken)
IV. Evrakları hazır ise hemen işe alınabilir. (Edilgen)
Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 17
Mutlu olmak istiyorsan üç şeyi yapmalısın ( ) geçmişe saplanmadan yaşamak ( ) anın tadını çıkarmak ( ) geleceği hesaplamak ( )
Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktala­ma işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A
(;) (,) (,) (.)
B
(:) (,) (,) (.)
C
(:) (,) (,) ( ... )
D
(;) (,) (,) ( ... )
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A
Çok karnı acıkınca bir şeyler atıştırmaya başladı.
B
Okulun bahçesine ektiğimiz fidanlar su­suzluktan kurumuş.
C
O benim sözümü hep dinler, iki dediğimi bir etmez.
D
Bundan böyle kararlarını yalnız almak zo­rundasın.
Soru 19
19 - 20. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Aşağıda bazı öğrencilerin soru çözdükleri ders ile ilgili bilgiler verilmiştir. Türkçe dersinden en fazla soru çözen öğrenciye bir roman, matematik dersin­den en fazla soru çözen öğrenciye bir rubik küpü, fen bilimleri dersinden en fazla soru çözen öğren­ciye bir robot, İngilizce dersinden en fazla soru çö­zen öğrenciye ise bir sözlük hediye edilmiştir. Her öğrenci en fazla bir hediye alabilmiştir. Soru çözen öğrenciler İrem, İlkay, Ali, Barış ve Doğan'dır.
Öğrenciler ve derslerle ilgili bilinenler şunlar­dır:
» Roman, bir erkek öğrenciye verilmiştir.
» İrem, İlkay'dan daha fazla fen bilimleri sorusu çözmüştür.
» Ali robot, İlkay sözlük kazanmıştır.
» Barış Türkçede en çok soru çözen öğrenci de­ğildir.
Metin ve verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebi­lir?
A
En çok soru matematik dersinden çözül­müştür.
B
Tüm hediyeleri Barış almıştır.
C
İngilizcede İlkay'dan daha fazla soru çözen öğrenci yoktur.
D
Barış, İrem'den daha çok Matematik so­rusu çözmüştür.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi roman alacak öğ­renci ya da öğrencilerdir?
A
Yanız Doğan
B
Yalnız Ali
C
Doğan ve Ali
D
Doğan ve İrem
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel
Exit mobile version