The news is by your side.

- Advertisement -

LGS Türkçe Deneme Soruları 2

LGS Türkçe Deneme Soruları 2

Sizlere bu sayfamızda LGS Türkçe Deneme Soruları hazırladık. Soruları çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazabilirsiniz.

LGS Türkçe Deneme Soruları 2

Tebrikler - LGS Türkçe Deneme Soruları 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A
Konu hakkında fikirlerinizi merak ediyoruz.
B
İnsanların duygularıyla oynamanız doğru değil.
C
Evden çıkarken telefonumu unuttuğumu fark ettim.
D
Ege sahilleri fırtınalı ve yağışlı günler geçiriyor.
Soru 2
lgs türkçe denemeleri
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 3
Gençlerimiz çok sevimli ama biraz sabırsız. Bir şey istedikleri zaman hemen alınacak o şey. Mesela giysi alıp geldin ve ona sahip ol­dun ya, mutluluğu da başarıyı da öyle zanne­diyorlar. Kayıpların, fedakarlıkların olmadığı bir başarı ve mutluluk bekliyorlar. Ancak ada­ma sorarlar: "Yemeği ,çiğnemeden yutabiliyor musun?" diye!
Bu parçada sözü edilen gençlerin eleştiri­len yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Her istediklerini alma hırsı ve doyumsuz­luğu
B
Bazı şeylere zaman ve emek harcamadan sahip olmak istemeleri
C
Alışveriş yaparken sabırsız ve tutarsız davranmaları
D
Düzenli beslenme alışkanlıklarının olmaması
Soru 4
4 - 7. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
lgs türkçe deneme
Metinde geçen "Mustafapaşa'nın sokaklarında zaman durmuş gibi." ifadesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mustafapaşa sokaklarının terk edildiği
B
Geçmişe ait izlerin hala hissedildiği
C
Sokaklarda yaşamın sıradan olduğu
D
Günümüz modern yapılarının gerisinde kaldığı
Soru 5
Metnin yazılış amacı aşağıdakilerden han­gisi olabilir?
A
Ürgüp mutfağı hakkında bilgi vermek
B
Üç Güzeller adlı peribacalarının oluşum sürecini aktarmak
C
Ürgüp'ü ve ona ait unsurları tanıtmak
D
Turistler için bir tanıtım yapmak
Soru 6
Metnin dil ve anlatımıyla ilgili
I. Açıklayıcı anlatım tekniği hakimdir.
II. Metnin türü anıdır.
III. Devrik cümleler kullanılmıştır.
IV. Tanımlamaya yer verilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
Soru 7
Altı çizili bölümde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Benzetme
B
Abartma
C
Kişileştirme
D
Konuşturma
Soru 8
lgs türkçe deneme
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 9
"Otel binanın arkasına düşüyor." cümlesin­deki "arka" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kulla­nılmıştır?
A
İşe alınmanız için ön görüşmeye gelmeniz gerekiyor.
B
Bu araba dünden beri marketin önünde bekliyor.
C
Önümüz kış, tedbirimizi almazsak perişan oluruz.
D
Çalışkan insanların önü her zaman açıktır.
Soru 10
Her sanat eseri, yaşadığı toplumun öncüsü­dür. Yazarı, kendini o toplum içinde geliştir­mek zorundadır. Bunu yapmadığı anda, o top­lumun yazarı, o toplumun sözcüsü sayamayız onu. Bu yüzden yerli olmalıdır yazar. Yerli ol­mak, batılı olmamak anlamında anlaşılmasın. Sanatta batılı olmak "yeni olmak"tır. Özgün ve faydalı eserler üretmektir. Söz gelimi, Sait Faik batılıdır ama yerlidir.
Bu parçada kullanılan düşünceyi geliştir­me yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Benzetme
B
Örnekleme
C
Tanık Gösterme
D
Karşılaştırma
Soru 11
11 - 13. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Bir dergi mart, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki sayılarında yer alacak metinler için bir düzenleme yapacaktır. Derginin editörüne bu aylarda dergide yayımlanacak metinleri ve yayım sırası için gerekli listeyi vermiştir. Editörün bu liste doğrultusunda metinler seçmesi gerektiğini belirtmiştir.
Metinler:
 
1. Sait Faik 1906 yılında Adapazarı'nda doğdu. Çocukluğunu Adapazarı'nda geçirdi. Lise öğrenimi için ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı. İlk hikayelerini bu dönemde yazmaya başladı. Bir süre Fransa ve İsviçre'de kaldı. O dönemde yazdıkları, gazete ve dergilerde yayımlandı. Kendisinden sonraki birçok yazara esin kaynağı olan hikayeleriyle Türk edebiyatının önemli ustalarından biri oldu.
 
2. Kan hücrelerinin büyük kısmı bazı kemiklerin içindeki boşluklarda bulunan ve süngerimsi bir yapıya sahip olan kemik iliği tarafından üretilir. Bir insanın kan grubu kemik iliği nakli sonrası de­ğişebilir. Kemik iliği naklinde hastaya önce yük­sek dozda kemoterapi ya da radyasyon verilerek kendi kemik iliğinin işlevini kaybetmesi sağlanır ve hastalıklı kan hücreleri yok edilir. Daha sonra vericiden alınan kemik iliği kök hücreleri hastaya nakledilir.
 
3. İnsanın okuduğu şey benliğine işler. Hatta insan zekasına ket vuran her türlü engeli, iyi seçilmiş eserler okumakla ortadan kaldırabilir. Tıpkı vücudun tutulduğu hastalıkların uygun idmanlarla iyi edilebildiği gibi. Mesela top oyunu, böbrek hastalarına; ok atmak, akciğer ile göğse; ağır yürüyüşler mideye; ata binmek baş ağrılarına iyi gelir. Dağınık bir zihne ya da aydınlanmak isteyen bir beyne de en iyi çare kitaptır.
 
4. 1980 yılında Sivas'ın Zara ilçesinde doğmu­şum. Annem ev hanımı, babam ise uzun yıllar devlet memurluğu yapmış, doğduğum yıllarda ticaretle uğraşan bir adamdı. Sivas'ta bir müd­det yaşadıktan sonra İstanbul'a göç etmemiz, benim okul çağına gelmemle gerçekleşmiş. Bu nedenle eğitim ve öğretim hayatıma İstanbul'da bir ilkokulda başladım. Ortaokulu bitirdikten sonra, iyi bir dereceyle İstanbul Lisesine yazıl­dım ve daha sonra hukuk fakültesini kazandım.
 
Metinler ve liste hakkında bilinenler şunlardır:
» Mayıs ayındaki sayıda bir sanat adamını tanı­maya ve tanıtmaya yönelik bir yazı bulunmalıdır.
» Mart ayında çıkacak sayı bilimsel bir metin ba­rındırmalıdır.
» Haziran sayısında yayımlanacak metin kesin yar­gıya varmayan bir düşünce yazısı olmalıdır.
» Nisan ayındaki metinde bir kişi kendi yaşam se­rüvenini anlatmalıdır.
1 numaralı metin hangi ayda yayımlanma­lıdır?
A
mart
B
nisan
C
mayıs
D
haziran
Soru 12
Yayımlanacak metinlerin arasında hangi türe ait bir örnek yoktur?
A
söyleşi
B
makale
C
deneme
D
biyografi
Soru 13
Numaralandırılmış metinlerden hangisi di­ğerlerinden daha sonra yayımlanmalıdır?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 14
14 ve 15. soruları aşağıdaki metne göre ce­vaplayınız.
Vaktiyle Kanuni Sultan Süleyman ve adamları av­lanmaya çıkmış, İstanbul'dan oldukça uzaklara git­mişler. Derken çok şiddetli bir yağmura tutulmuş­lar, ıslanmışlar, üstelik hava da çok soğukmuş. (I) Yakınlardaki bir kömürcü kulübesine sığınmışlar, her ne kadar kendilerini tanıtmak istemeseler de kömürcü gelenlerin kim olduğunu anlamış. (II) He­men ateş yakmış, sıcak bir şeyler hazırlayıp ikram etmiş. (III) Gidecekleri sırada Kanuni Sultan Süley­man yakılan ateş ve yapılan ikram için ne kadar borçları olduğunu sormuş, kömürcü, "Yüz altın ver­seniz yeter." demiş. (IV) Sultan o zamanın şartları için bu meblayı çok bulsa da "Borç, borçtur." deyip vermiş ve o günden beri ... ifadesi "bir şeyin değe­rinin çok üstünde olması" anlamında kullanılmış.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere gel­mesi gereken ifade aşağıdakilerden han­gisidir?
A
ateş pahası
B
para canlısı
C
ekmek parası
D
fırsat bulmak
Soru 15
Sıfat-fiiller, belirttikleri adlar düştüğünde adlaşır. Bu türden sıfat-fiillere adlaşmış sıfat-fiil denir.
Yukarıdaki açıklamaya göre numaralan­dırılmış cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil kullanılmıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 16
Bir tabloya bakarken, "Bu resmi kim yapmış, neler anlatmak istemiş?" diye hiç düşündünüz mü? Diyelim ki tabloda bir vazo var, içinde de çiçekler. Ancak bu çiçekler fotoğraflardaki çiçeklerden çok farklı görünüyor. Yaprakları bakarken değişiyor sanki. Bu değişimi sadece o tablonun öyküsünü bilenler görebilir. Çünkü her ressam bir elinde paleti, bir elinde fırça­sıyla tablosunun içine sızmıştır.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağı­dakilerden hangisidir?
A
Önemli olan baktığımız nesnelerde güzel olanı görebilmektir.
B
Bir resmin asıl anlamı, onu oluşturan un­surlar fark edilirse ortaya çıkar.
C
Sanat eserleri sergilendikçe anlam ve de­ğer kazanır.
D
Sanatçının amacı, eserlerini kalıcı ve et­kileyici hale getirmektir.
Soru 17
lgs türkçe deneme
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 18
lgs türkçe denemeleri
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm farklı bir öge olarak kullanılmıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 19
Metindeki hangi noktalama işareti ara sözü belirtmek için kullanılmıştır?
A
Nokta
B
Virgül
C
Kesme işareti
D
Kısa çizgi
Soru 20
Kaç numaralı cümlede bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

Yoruma kapalı.