LGS

LGS Türkçe Deneme Soruları 18

LGS Türkçe Deneme Soruları 18

Sizlere bu sayfamızda LGS Türkçe Deneme Soruları hazırladık. Soruları çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazabilirsiniz.

LGS Türkçe Deneme Soruları 18

Tebrikler - LGS Türkçe Deneme Soruları 18 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
"Görmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Göz yardımıyla bir şeyin varlı­ğını algılamak, seçmek" anlamında kullanıl­mıştır?
A
Bu yılki ürünler sandığımızdan daha fazla rağbet görüyor.
B
Yeni aldığımız ev ancak öğleden sonra güneş görüyor.
C
Bu ülke savaş zamanında çok acı ve yok­luk gördü.
D
Geçen akşam yolda ilkokul arkadaşımı gördüm.
Soru 2
Abisi birden karşısına çıkınca boş bulunup çığlık attı.
Yukarıdaki cümlede altı çizili ifadenin cüm­leye kattığı anlam aşağıdakilerden hangi­sidir?
A
Dalgın bir durumda olmak
B
Söylenmemesi gereken bir şeyi söylemek
C
Bıraktığı yerde aradığını bulamamak
D
Aklındaki hiçbir şeyi hatırlayamamak
Soru 3
I. Zeynep, en çok kırmızı ve maviyi seviyordu.
II. Böyle güzel bir kitap daha önce okuma­mıştım. ­
III. Karanlık, bir kabus gibi çöktü üstümüze.
IV. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangileri öznel yargı içerir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I ve IV
D
II ve IV
Soru 4
4 - 6. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Endonezya'da Bali Adası'nda "Yeşil Okul" adın­da alıştıklarımızdan farklı bir okul var. Bu okulda, çocukların spor yapabilecekleri alanlar, mutfak, çikolata fabrikası, organik tarım alanları ve ofisler bulunuyor. Okul için gerekli elektrik enerjisinin bü­yük bir bölümü de güneş panellerinden ve küçük bir hidroelektrik santıralinden sağlanıyor. Okuldaki eşyaların da çoğu bambudan. Bambu esnek, sağ­lam, hafif ve maliyeti düşük bir malzeme. Ayrıca bambu bölgede bolca bulunan bir bitki.
Okulda matematik ve fen bilgisi gibi derslerin yanı sıra tarımla ilgili bilgiler de veriliyor. Öğrenciler çe­şitli bitkiler yetiştirerek öğrendikleri bilgileri uygu­lama fırsatı da buluyor.
Aşağıdakilerden hangisi Yeşil Okul'un niteliklerinden biri değildir?
A
Birçok etkinlik alanına sahip olması
B
Kullanılan eşyaların ekonomik olması
C
Farklı alanlara ait eğitim verilmesi
D
Atık malzemelerin doğaya kazandırılması
Soru 5
Altı çizili cümle için aşağıdakilerden han­gisi yanlıştır?
A
Yapıca basit, anlamca olumlu bir cümledir.
B
Özne-yüklem ilişkisine göre edilgendir.
C
Özne-yer tamlayıcısı ve yüklemden oluş­maktadır.
D
Yüklem bir söz grubudur.
Soru 6
Altı çizili cümlede yapılan yazım yanlışı aşağıdakilerden hangisi ile giderilebilir?
A
"Hidroelektirik" sözcüğü "hidro elektirik" şeklinde yazılmalıdır.
B
"santıralinden" sözcüğü "santralinden" şeklinde yazılmalıdır.
C
"de" sözcüğü kendisinden önceki sözcükle bitişik yazılmalıdır.
D
"güneş" sözcüğünün ilk harfi büyük yazılmalıdır.
Soru 7
Aşağıdaki metinlerin hangisinde zaman unsuru belirgin değildir?
A
Okul yolunun üzerinde küçük bir kırtasiye dükkanı vardı. Kapının önüne bırakılmış tahta kanepenin üzerine sıra sıra okul ki­tapları dizilirdi.
B
Bu yıl, kış sert geçeceğe benziyor. Uz­manlar son yirmi yılın en soğuk kışı ola­bileceği konusunda uyarıyor. Soğuklar kendini hissettirmeye başladı bile.
C
Kitabının son sayfalarını okuyordu. Pen­cereden baktığında gün ağarmak üzerey­di. Saatlerce kitap okuduğunu fark etme­mişti.
D
Havanın güzel ve güneşli olduğu günlerde insanlar evcil hayvanlarını balkona çıka­rırlardı. Balkonu olmayanlar ise bahçeye indirirlerdi. Dayanamaz ben de inerdim aşağıya.
Soru 8
Halk edebiyatında herhangi bir kişiye yermek (eleştirmek) için yazılan yazılara taşlama de­nir. Modern şiirdeki karşılığı satirik olan taşla­ma her dönemde mizahın ve eleştirinin güçlü bir silahı olarak kullanılmıştır.
Bu metne göre aşağıdaki dörtlüklerden hangisi taşlamaya ait olamaz?
A
Yayladan yaylaya konup göçer de
Arpayı buğdayı ekip biçer de
Mısır yaprağın kıyıp içer de
Tütünü bulunca duman beğenmez.
B
Alemi tan eder yanına varsan
Seni yanıltır bir mesele sorsan
Bir cim bile çıkmaz karnını yarsan
Camiye gelir de erkan beğenmez
C
Her nere gidersen eyle talanı
Öyle yap ki ağlatasın güleni
Bir saatte söyle yüz bin yalanı
El, bir doğru söz söylerse inanma.
D
Tarihin dilinden düşmez bu destan
Nehirler gazidir, dağlar kahraman
Her taşı bir yakut olan bu uçtan
Can verme sırrına erenlerindir.
Soru 9
(I) Cam yapımının ilk basamağı, doğru mad­delerin uygun oranda bir araya getirilmesidir.(II) Günlük hayatımızda karşımıza çıkan ve camın ham maddesini oluşturan maddeler; kum, soda ve kireçtir. (III) İnsanoğlu volkanik cam veya obsidyen diye anılan doğal camı, çok eski zamanlarda keşfetmiştir. (IV) Keşif sonrasında bu doğal madeni işleyerek ok ucu, silah, süsleme aracı ve mücevher olarak kul­lanmıştır.
Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin hangisi kendisinden sonraki cümlenin ge­rekçesi durumundadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 10
10 -12. sorulan aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Balıkçıl ailesinin bir üyesi olan balabanların vü­cutları kahverengi, siyah ve bej olur. Kırçıllı bir desenleri vardır. Kanatları çok uzundur. Öyle ki kanatları açıkken iki kanat ucu arasındaki uzunluk bir metreyi geçer.
Balabanlar sulak alanlardaki sazlıklarda yaşar. Bu kuşlar balıklar, kurbağalar, böcekler ve omurgasız hayvanlarla beslenir. Balabanlar çoğunlukla yaşadıkları bölgelerden ayrılmaz. Ama kış aylarında suların donduğu yerlerde yaşayan balabanlar daha sıcak olan güney bölgelere göç etmek zorunda kalır. Balabanlar gagalarını yukarı kaldırıp hiç kıpır­damadan uzun süre durabilir. Bu sayede avcıları olan hayvanlardan kolayca gizlenebilirler. Vücutlarının rengi ve deseni sazların bulunduğu ortamda fark edilmelerini güçleştirir. Balabanlar yuvalarını sazların arasına yapar ve her üreme döneminde 4-5 yumurta bırakır. Balabanlar nadiren de olsa uçarken görülebilir.
Metinde balabanlar ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A
Fiziksel özelliklerine
B
Bazı balabanların mevsim özelliklerinden ötürü göç ettiğine
C
Kendilerine özgü bir yöntemle avlandıklarına
D
Uçabilen bir kuş türü olduğuna
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi balabanların fark edilmesini güçleştiren nedenlerdendir?
A
Sayılarının az olması
B
Vücutlarının renk ve desen özellikleri
C
Sıcak bölgelere göç etmeleri
D
Yaşadıkları bölgeden ayrılmamaları
Soru 12
Altı çizili cümlede görülen anlatım bozuk­luğu aşağıdakilerin hangisinden kaynak­lanmaktadır?
A
Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
B
Özne-yüklem uyumsuzluğu
C
Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
D
Mantık hatası
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi farklı bir kişi ağ­zıyla anlatılmıştır?
A
Elimdeki minicik bardak hapsolduğu plastiğin tadını da bana bağışlıyor. Su­suzluktan yansam da muavini çağırmaya çekiniyorum. Suya dair cimriliğinden mi üşendiğinden mi yüzü ekşiyor. Herkes gibi o da yaptığı işten zevk almıyor ya da rahat çalışmanın derdine düşmüş.
B
Geçenlerde annemle birlikte alışveri­şe çıktık. Daha önceden ihtiyacım olan şeylerin listesini yapmıştım. Çünkü liste yapmadığım zaman ne almam gerektiğini unutabiliyor ya da hesapta olmayan şeyler alabiliyordum.
C
Yemekten sonra Batıkşehir'e hareket et­mişlerdi. İnsanoğlunun sonsuz bir hayatı yaşıyormuşçasına sürdüğü hayatın ibretlik öyküsü deniz tabanında yatıyordu. Teknedekilerin çoğu gülerek, fotoğraf çekerek sevdiğiyle el ele tutuşarak kıssadan hisse alamadan sadece geldim, gördüm, fotoğraf çektirdim havasında yaşamaya devam ediyordu
D
Sınıf arkadaşlarımdan biri pazartesi okula gelmedi. Aynı apartmanda oturuyorduk. O gün okula giderken zillerine bastım ama kimse cevap vermedi. Okula geç kalmamak için servise bindim ama aklım arkadaşımda kalmıştı.
Soru 14
Bugün oynadığımız oyunların ve oyuncakların nasıl ortaya çıktıklarını hiç düşündünüz mü? Mesela tarihteki ilk oyuncak kimler tarafından yapıldı? Saklambaç oynamak ilk kimin aklına geldi? Seksek, misket, topaç ilk nerede oy­nandı? Bu gibi soruların cevabını bilsek de bilmesek de bu oyunlar hepimizin çocuklu­ğunun birer parçasıydı. Saklambaç oynarken yakalanma korkusu taşımayanımız, gözü gibi baktığı misketlerini kaybetme endişesi duy­mayanımız yoktur aramızda.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi­dir?
A
Sohbet
B
Fıkra
C
Anı
D
Eleştiri
Soru 15
Yıllar önce dinlediğimiz türküleri yeni seslerde tekrar duymak güzel. Hem bu değerler kay­bolmuyor hem de yeni nesil türküyle büyüyor. Ancak birçoğunun hali içler acısı. Dinlerken "Bu hangisiydi?" diyorsunuz. Anladık, zama­na ayak uydurma kaygısı var da özü nerede kaldı?
Bu parçada yazarın yakındığı asıl durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Türkülerin çoğunun yeni nesil tarafından tanınmamasından
B
Çağa uyarlama kaygısıyla türkülerin asıl halinin yansıtılmamasından
C
Birçok türkünün zamanla unutulup yok olmasından
D
İnsanı hüzünlendiren türkülerin daha çok dinlenmesinden
Soru 16
lgs türkçe deneme soruları
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır?
A
Üniversite yıllarımda -beş on yıl önce- gi­tar kursuna gitmiştim.
B
Misafirler için yaptığı yemeği -ben hiç beğenmemiştim- öve öve bitiremedi.
C
Bence en iyi roman -Türk edebiyatı ro­manları arasında-Tutunamayanlar'dır.
D
Halk şairleri -toplum için sanat- görüşünü benimsemişlerdir.
Soru 18
Tüm zamanların en önemli dehası Leonardo da Vinci, son yıllarda çağımızın kahramanı oldu çıktı. Dehayı konu edindiği kitapları, çok satanlar listelerinin zirvesini işgal ediyor. Eserlerine yüzyıllardır duyulan merak ve bu merakı yaratan gizem bir yana da Vinci kişisel özellikleriyle de farklı eserlere ilham kaynağı oluyor, yazarların ve okuyucuların hayal gü­cünü zorluyor.
Bu metinden "Leonardo da Vinci" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A
Eserlerinin yoğun ilgi gördüğü
B
Başka eserlere konu olduğu
C
Eserlerinde merak temasını işlediği
D
Uzun yıllardır adından söz ettirdiği
Soru 19
19 -20. sorulan aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Bir çiçekçide papatya, karanfil, gül, nilüfer ve nergis satılmaktadır. Gün boyu en çok satılan ürün iki gün sonra satılmaktadır. Çiçekçi hafta içi en çok sattığı çiçek türünü hafta sonu indirimli satmaktadır.
Çiçekler ve kişiler ile ilgili bilinenler şunlardır:
» Nilüfer en çok salı günü satılmıştır.
» Çarşamba günü en çok gül satılmıştır.
» Çarşamba günü nergis bulamamış, perşembe günü bulunmuştur.
» Cumartesi günü papatyalar indirimli satılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?
A
Perşembe günü çiçekçide gül bulunmaz.
B
Hafta boyunca en çok papatya satılmıştır.
C
Salı günü en çok nergis satılmıştır.
D
Hafta sonu nilüfer indirimli satılmıştır.
Soru 20
Gül en erken hangi gün tekrar satılabilir?
A
perşembe
B
cuma
C
cumartesi
D
pazar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Başa dön tuşu