LGS

LGS Türkçe Deneme Soruları 12

LGS Türkçe Deneme Soruları 12

Sizlere bu sayfamızda LGS Türkçe Deneme Soruları hazırladık. Soruları çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazabilirsiniz.

LGS Türkçe Deneme Soruları 12

Tebrikler - LGS Türkçe Deneme Soruları 12 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Rüzgar uzaktaki geminin hızını kesiyor.
II. Beni dinle, bu ilaç baş ağrısını hemen keser.
III. İşsiz adama yapılan yardımı kestiler.
"Kesmek" kelimesi, numaralandırılmış cüm­lelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır?
A
Bir şeyden yoksun bırakmak
B
Azaltmak, güçleştirmek
C
Birini yermek, kötülemek
D
Son vermek, gidermek
Soru 2
Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır?
A
Her sabah ufuklardan mavi şarkılar gelir,
Ve her sabah ürperir içimde yalnızlığım.
B
Seni yitiriyorum çok karanlık bir andan,
Birden uyanıyorum, bakıyorum aydınlık ...
C
Ateş düştü gönlümdeki harmana,
Bıraktım ağrıyı, sızıyı bir yana.
D
Bir gül mahzun durur bahçede yaprakları yorgun,
Sen pembe güllerin en pembesi, hasta, solgun ...
Soru 3
Mektup bugün modası geçmiş bir iletişim bi­çimi. Artık yeni iletişim araçları var ve insan­lar bu araçları ustalıkla kullanıyor. Ben, bu duruma ahlanıp vahlananlardan biri değilim. Çünkü zaman, mektupla iletişim kurmak için çok hızlı. Mektup teknolojinin hızına yetişe­biliyor ne de insanların. Bu durum karşısında onun bir köşeye bırakılması da kaçınılmaz oldu haliyle.
Bu metindeki altı çizili sözle mektubun hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A
Sağlıksız bir iletişim aracı olduğu
B
amana uyum sağladığı
C
Eski önemini yitirdiği
D
Ulaşmasının zaman aldığı
Soru 4
4 - 5. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Küresel ısınmanın dünyamıza verdiği ve vereceği zararların boyutları ortada. Her ne kadar küresel ısınmayı yavaşlatmak ve durdurmak için sera gazı salımında küresel düzenlemeler yapılmış olsa da maalesef yaşadığımız çevresel ve iklimsel değişik­likler bunların yetersiz kaldığını açıkça gösteriyor. Bu nedenle bitki örtüsünde değişimi hedef alan al­ternatif yöntemlerin uygulanması önem kazanıyor. Bu yöntemlerden biri ağaçlandırma. Dünyamızda tarıma elverişsiz en geniş alanların çöller olması, ilginin çöllere odaklanmasına neden oldu ve küre­sel ısınmayla mücadelede çöllerin ağaçlandırılabi­leceği fikri üzerinde duruldu.
İlk akla yatkın gelmese de bu çalışmalardan biri 2009'da yapıldı. Sahra ve Avustralya çöllerinin ağaçlandırılmasıyla bu bölgedeki yüzey sıcaklık­larının düşeceği ve dünyadaki karbon salımında büyük ölçüde azalma olacağı tespit edildi. Böyle bir projenin maliyeti ve teknolojisi ile ilgili detaylar hesaplansa da çöllerde yapılacak bu tip bir ağaçlandırmanın kalıcı çözüm olup olmayacağının ancak denenerek görülebileceği söyleniyor.
Çöllerde ağaçlandırma yapılabilmesi fikri­nin dayanak noktası aşağıdakilerden han­gisidir?
A
Sahra ve Avustralya çöllerinde ağaçlan­dırma olmaması
B
Dünyada tarım için en elverişsiz alanların çöller olması
C
Ağaçlandırma ile çöllerin ısısının düşürül­mesi
D
Mali ve teknolojik açıdan en uygun yerlerin çöller olması
Soru 5
Altı çizili cümlede görülen anlatım bozuk­luğunun benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A
Sekreter bayanın söylediklerini birer birer not etti.
B
Sınavda yüksek not almanız çalışmanıza bağımlıdır.
C
Dün gece çok dişim ağrıdığı için sabaha kadar uyuyamadım.
D
Hepimiz senin söylediklerine güveniyor ve yapıyoruz.
Soru 6
Başkalarının kusurlarını tartarken parmağıy­la terazinin kefelerini bastırmayan insan pek enderdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle an­lamca çelişir?
A
Karşımızdaki insanı suçlamak daha kolaydır.
B
İnsan, kendi kusurlarını görmek istemez.
C
Öz eleştiri yapan insan sayısı azdır.
D
İnsanlar başkalarının kusurlarını kapatma­ya meyillidir.
Soru 7
Dünya 72 milletten ve onlarca dinden, milyon­larca insanı barındırıyor. Dili, inancı ve kültürü farklı milyonlarca insan aynı yörüngede dö­nüyor. Bazen düşünüyorum da bu farklılıklar bizim zenginliğimiz oluvermiş. Hani birini çı­karsak içinden geriye kalanlar anlamını yitire­cek gibi. Dünya küçülecek gibi. Bu zenginliğin içinde yaşamak bana huzur veriyor. Yaşadı­ğım hayatı daha anlamlı kılıyor.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cüm­leleri söyleyen bir kişinin dünya görüşü olamaz?
A
Farklılıklarımız yaşadığımız hayatı daha anlamlı kılar.
B
Düşüncesi ve inancı farklı olan insana kar­şı mesafeli olunmalıdır.
C
Dünya, farklılıkları barındırdığı sürece zenginleşir.
D
Kültür, dil ve din farklılıklarına saygı duyul­malıdır.
Soru 8
İlk gençliğin sancıları, vücuttaki ve duygular­daki sarsıcı değişim, kafaya takılan boydan büyük meseleler. .. Ergenlik, insan evladının şu hayattaki en büyük sınavlarından biri. Bitişi, tünelin sonunda görünen ışık gibi ferahlık ve huzur demek. Zira sıkıntıların geride kalması bir yana, o yolda öğrenilen kıymetli bilgilerle 1-0 yenik başladığınızı düşündüğünüz hayatla beraberliği yakalarsınız. Hatta sabrederseniz liderliği bile ele geçirebilirsiniz.
Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıda­kilerden hangisi söylenemez?
A
Benzetme yapılmıştır.
B
Karşılaştırmaya başvurulmuştur.
C
Deyim kullanılmıştır.
D
İkileme kullanılmıştır.
Soru 9
25 yıldır Türk Dil Kurumu üyesiyim. Dilimizin güzelleşmesi, sadeleşmesi için yapılan çalış­maları takdirle karşılarım. Ne var ki dilimizin yozlaştırılması, abuk sabuk kelimeler türetil­mesi, hiçbir kaynağı olmayan kelimeler uy­durulması beni tedirgin ediyor. Gazete, dergi, kitap ve medya organlarında dilin, yanlış ve zevksizce kullanılması kimse tarafından da yadırganmıyor üstelik. Böyle giderse sade ve temiz Türkçemiz, dilimiz kaybolacak. Oysaki ufak bir gayretle bunun düzeltilmesi mümkün.
Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Biyografi
B
Deneme
C
Makale
D
Fıkra
Soru 10
Edebiyat, insan duygu ve düşüncelerinin ke­limelere giydirilmiş halidir. Sevinçler, üzüntü­ler, kıskançlıklar, hayal kırıklıkları ... Hepsinde bir parça insan saklıdır aslında. Şiir de olsa hikaye de olsa roman da olsa hepsinde in­sanın halleri yansır. Ünlü yazar Jean Paul Sartre "Edebiyat cadde üzerinde gezdirilen bir aynaya benzer." diyerek her edebi yapıta bir parça insanın sızdığını ifade eder. İşte bu, insanın ve onu gerçeğinin satır aralarına karışmasıdır.
Yazar, bu metnin anlatımında aşağıdakiler­den hangisine başvurmuştur?
A
Örnekleme
B
Karşılaştırma
C
Tanık Gösterme
D
Sayısal Verilerden Yararlanma
Soru 11
- ....
- Teşekkür ederim. Öykümü yazarken buna çok dikkat ettim. Çünkü anlattığınız öykü ne kadar günlük hayattan olursa olsun onu inandırıcı bir şekilde anlatamıyorsanız bü­tün tılsımını kaybediyor. Bu da başarınıza ve kaleminize gölge düşürüyor.
- Kesinlikle katılıyorum. Bu anlayışla daha birçok başarılı esere imza atacağınızı dü­şünüyorum.
Bu karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse metnin anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A
Çok incelikli ama aynı zamanda abartılı olmayan gerçekçi bir öykü anlatıyorsunuz.
B
Kitaplarınız pek çok dile çevrilerek evren­selliği yakaladı.
C
Yazar olma hayaliniz yazdığınız eserlere başarıyla yansımış.
D
Dili esprili bir şekilde kullanmanız daha çok ilgi görmenizi sağlıyor.
Soru 12
12-14. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Beyin sarsıntısı konusunda araştırmalar yapan bir araştırmacı, giyilebilir teknoloji dünyasına yepyeni bir ürün daha kazandırdı: akıllı baş bandı. Orjinal adı "brajnband" olan bu tasarım, özellikle sporcu­ların birbirleriyle temas ettiği sporlarda başa alınan darbelerin şiddetini gerçek zamanlı izleyebilen ve bu darbelerin etkisini takip edebilen akıllı bir bant.
Üzerinde darbenin etki düzeyini gösteren led ışıklar olan bant, arka tarafında yer alan algılayıcılar sayesinde sporcunun başına aldığı darbenin şiddetini ve etkisini ölçüyor ve ilgili bilgileri, hakemlerin ve spor hocalarının akıllı telefonlarına yansıtı­yor. Bandın üzerindeki led ışıkları sarı olduğunda sporcunun düşük seviye bir uyarı aldığı, turuncu olduğunda orta seviye bir uyarı aldığı, kırmızı ol­duğunda yüksek seviye bir uyarı aldığı ve muayene için saha dışına alınması gerektiği anlaşılıyor. Bandın üzerinde tüm darbe verileri saklanabiliyor, sporcuların başlarına aldıkları darbelerin şiddeti ve etkisi belirli zaman aralıklarında görüntülenebiliyor.
Metinde akıllı baş bandı ile ilgili,
1. Ürün futbolcular tarafından ilgi görmüştür.
2. Akıllı baş bandı elde ettiği verileri saklayabilmektedir.
3. Giyilebilir teknoloji dünyasının ilk tasarı­mıdır.
4. Renkler darbe şiddetine göre uyarı ver­mektedir.
yargılarından hangileri çıkarılamaz?
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
3 ve 4
D
2 ve 4
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi akıllı baş bandının faydalarından biri değildir?
A
Darbelerin insanlarda yarattığı etkinin bo­yutlarını tespit edebilmesi
B
Sporcuların daha kısa sürede iyileşmele­rini sağlaması
C
Sporcunun aldığı darbelere zamanında müdahale edilmesini sağlaması
D
Başa alınan darbelerin şiddetini gerçek zamanlı olarak aktarması
Soru 14
lgs türkçe deneme soruları
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 15
Cümleye başladıktan sonra genellikle bir öge­nin açıklayıcısı olarak kullanılan cümleden çı­kartıldığında cümlede anlam daralması veya bozulmasına yol açmayan kelimelere ara söz denir. Örneğin, "O kasabayı, doğduğum yeri, çok seviyorum." cümlesinde altı çizili kısım ara sözdür ve belirtili nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde ara söz, diğerlerinden farklı bir ögenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır?
A
Amasya'daki evlerine, özlemini çektikleri yere, gittiler.
B
İşten çıkınca arkadaşına, en sevdiği insa­na gidecekti.
C
Başımın ağrısına, migrene, bir türlü çare bulamadım.
D
Yarın, okulun ilk günü, arkadaşlarımla ta­nışacağım
Soru 16
lgs türkçe deneme soruları
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 17
lgs türkçe deneme soruları
Bu metinde numaralandırılmış noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlış açıklanmıştır?
A
I, söze soru anlamı kazandırmak için kullanılmıştır.
B
II, özel isimlere gelen çekim eklerini ayırmak için kullanılmıştır.
C
III, art arda gelen eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır.
D
IV, söze alay, kinaye, küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılmıştır.
Soru 18
18- 20. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Beril, Suna, Ömer ve Kemal hafta sonu sinema ve tiyatroya gitmişlerdir. Gittikleri sinema filmleri ve tiyatro oyunlarının listesi ve saatleri aşağıda verilmiştir. Film ve oyun saatleri aynıdır. Sinema filmi için bilet alıp yetişemeyen biri, bir saat son­raki tiyatro oyununa; tiyatro oyunu için bilet alıp yetişemeyen biri, bir saat sonraki sinema filmine girebilmektedir.
lgs türkçe deneme soruları
Bu metin ve verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Ömer, Kafkas Tebeşir Dairesi oyununa girebilir.
B
Suna, İftarlık Gazoz filmini izleyememiştir.
C
Beril, bilet aldığı filme yetişememiştir.
D
Kemal'in bilet aldığı sinema filmi Ekşi Elmalar'dır.
Soru 19
Beril hangi film ya da oyunu izlemiştir?
A
Kafkas Tebeşir Dairesi
B
Avatar
C
Cimri
D
Altın Ejderha
Soru 20
Buna göre aşağıdaki oyunlardan hangisini herhangi bir izleyici izlememiştir?
A
Hastalık Hastası
B
Kafkas Tebeşir Dairesi
C
Altın Ejderha
D
Cimri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu