LGS

LGS Türkçe Deneme Soruları 10

LGS Türkçe Deneme Soruları 10

Sizlere bu sayfamızda LGS Türkçe Deneme Soruları hazırladık. Soruları çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazabilirsiniz.

LGS Türkçe Deneme Soruları 10

Tebrikler - LGS Türkçe Deneme Soruları 10 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1 -3. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Bazı yemekleri fırına atmadan önce alüminyum folyoyla sarıyorsanız bir daha düşünün. Zira bu alışkanlık sağlığınız için son derece zararlı olabilir. Alüminyum, özellikle de gelişmekte olan ülkeler­ de en çok kullanılan mutfak malzemelerinden biri haline geldi. İçi onla kaplı olan tencere ve tavalar da en az folyo kadar tercih edilen ürünler arasında. Ucuz ve kolay üretilen bir malzeme olması da çok fazla kullanılmasında büyük etken.
Ancak özellikle folyo halinde kullanılmasının zararlı olduğu görüldü. Çünkü insan bedeni alüminyumu çok az miktarlarda tolere edebiliyor. örneğin mısır, tuz, bazı baharatlar ve çayda da alüminyum var ama bunlardaki değerler öyle düşük ki zaten 60 kg olan birisi için günlük maksimum alüminyum tüketimi 2400 mg civarında olabiliyor. Folyo olarak kullanıldığında oksitlenip yemeğe sızması gibi bir risk var ve bu şekilde pişirilen yemekler, Dünya Sağlık Örgütünün günlük alüminyum tüketim de­ğerlerini aşacak kadar yoğun alüminyum içermiş oluyor. Özellikle de folyonun sarıldığı yemeğin asit oranı yüksekse. Ama sızma riski ve miktarı baharatlı yemeklerde daha da yükseliyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar kelimelerden biri olamaz?
A
risk
B
asit
C
folyo
D
yemek
Soru 2
Alüminyum folyonun mutfakta kullanıl­masının risk olarak değerlendirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ucuz ve kolay üretilen bir malzeme olması
B
Mısır, tuz ve bazı baharatlarda düşük oranda bulunması
C
Yemeklere sızarak insan sağlığını tehdit etme ihtimalinin olması
D
İçi alüminyum ile kaplı tencere tavaların sağlıksız olması
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde metin­deki altı çizili fiilimsi türlerinden herhangi birini örneklendiren bir kullanım yoktur?
A
Alıp başımı gideceğim bir gün buralardan.
B
Sizinle gelmeyi ben de çok istiyorum.
C
Parası varken kıymetini bilemedi hiç.
D
Hep bilindik hikayeleri anlatıyor bize.
Soru 4
Ali, günaşırı yanımıza uğrar, biraz oturup gi­derdi.
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı­nı veren sözcük aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A
Hava kararmaya başlayınca eve gitmek istedi.
B
Saksıdaki çiçekleri, her gün aynı saatte suluyor.
C
Bu aralar onunla pek fazla bir araya gele­miyoruz.
D
İki günde bir, çim sahada antrenman ya­pıyoruz.
Soru 5
(I) Türkan Şoray, Türk sinemasında "Sultan" olarak bilinir. (II) Bugüne kadar çok sayıda filmde rol almıştır. (III) Son dönemlerde dizi­lerle de karşımıza çıkan sanatçı, aynı zaman­da yönetmenlik de yapmaktadır. (IV) Sultan, güzelliği ve oyunculuktaki başarısı ile daha uzun yıllar adından söz ettirecek gibi.
Bu metindeki numaralandırılmış cümle­lerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 6
Kız çocukları annelerinin gardırobunu, erkek çocukları ise babalarının tıraş takımlarını karıştırır. Anneleri gibi yemek yapıp giyinen küçük hanımlar, babaları gibi saç tarayan kü­çük beyler olurlar. Onların cümlelerini tekrar eder, bazen boylarından büyük sözler söyler­ler. Küçük birer taklitçidir onlar. Büyüklerinin minyatürü gibidirler.
Bu metnin ana fikrini ifade eden atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.
B
Dala çıkan keçinin, ağaca bakan oğlağı olur.
C
Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz.
D
Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir.
Soru 7
Arılar aralarında çeşitli ritmik hareketlerle ile­tişim kurar. Bilim adamları tarafından bu ha­reketlere "arıların dansı" denilmektir. Arıların dansı olarak tanımlanan hareketlerden biri de kanat çırpışlarıdır. Arılar, saniyede 250 kez kanat çırpabilir. Bunu yaşadıkları kovanı so­ğutmak için yapar. Bu yelpaze adı verilen bir soğutma sistemidir. Ayrıca arılar tehlike his­settikleri durumda daha yüksek sesle vızıldar ve diğer arılarla iletişim kurar.
Bu parçaya göre tehlikesiz bir günde sıcak bir arı kovanı için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
lgs türkçe deneme soruları
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 8
Çantasında ya da cebinde küçük bir defter veya kalem taşıyanımız vardır hala. Otobüs­te, vapurda, derste, iş yerinde o defter mu­hakkak çıkarılır ve bir iki satır yazılır. Çünkü bazılarımız, günü gününe görmek ister kendi hikayesini. İşte o defter, her günümüzün kay­da alındığı bir film şeridi gibidir.
Metne göre yazarın "film şeridi" ifadesiyle kast ettiği tür aşağıdakilerden hangisidir?
A
Anı
B
Günlük
C
Deneme
D
Biyografi
Soru 9
Samed Behrengi, yazar olduğu kadar bir ma­sal derleyicisidir de. Derlediği masallardan yola çıkarak yepyeni öyküler yazar. Bu öykü­lerdeki kişiler kanlı canlı, varlığından şüphe duymayacağımız, nefesini yanı başımızda hissettiğimiz insanlar. Anlattığı olaylar ise he­men her sokağın köşesinde rastlayacağımız türden.
Bu metinde bahsedilen yazar için aşağıda­kilerden hangisi söylenebilir?
A
Masalları çocukları eğitmek için bir araç olarak kullanmıştır.
B
Masallarındaki konular ve kullandığı üslup günlük hayattan kopuk değildir.
C
Öykülerinden çok derlediği masallarla ba­şarı yakalamıştır.
D
Masallarını derlerken düş gücünü ve kendi duygularını göz ardı etmiştir.
Soru 10
1. Metin
Issız bir adaya düşen insanların hikayelerini çok duymuşsunuzdur. İlk zamanlar ne yapacağını bilmeden dolaşan bu insanlar, aç kaldıklarında avlanıp karınlarını doyurmayı; üşüdüklerinde kendilerine korunak yapıp ısın­mayı öğrenirler. O ada, zamanla yaşanacak bir yer haline gelir.
  2. Metin
İş ya da eğitim dolayısıyla anne-babasından ayrılmak zorunda kalan insanlar sudan çıkmış balığa dönerler. Yemek yapıp çamaşırları ütü­leyen, alışverişe giden, faturaları yatıran kim­secikler yoktur artık. Hayatı boyunca bunları yapmamış biri, bir zaman sonra bütün bunları aksatmadan yapmaya başlar.
Bu metinlerde verilmek istenen ortak me­saj aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yalnızlık, insana hayatla mücadele etmeyi öğretir.
B
İnsan doğanın karşısında çoğu kez çare­sizdir.
C
Ailesinden uzakta yaşayan bireyler, haya­ta tutunamaz.
D
Hayatı öğrenmek istiyorsak yalnız yaşa­malıyız.
Soru 11
11 -12. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Olimpiyat oyunları uzun atlama, cirit, yüzme, ok­çuluk ve tenis olmak üzere 5 dalda gerçekleşti­rilmiştir. Olimpiyatlara katılan ülkeler ise Rusya, Almanya, Japonya, Çin, Fransa ve Türkiye'dir. Bu ülkelerden her dal için birer erkek yarışmacı katıl­mıştır. Belirtilen dallarda birinci olan yarışmacılara altın madalya verilmiştir. En fazla altın madalya alan ülke 4 yıl sonraki olimpiyatlara doğrudan ka­tılma hakkı elde etmiştir.
Yarışlar ve sonuçları ile ilgili bilinenler şunlar­dır: » En fazla altın madalya alan ülke Çin'dir.
» Almanya sadece cirit atmada altın madalya ka­zanmıştır.
» Türkiye'nin tek altın madalya aldığı alan okçu­luktur.
» Rusya yalnızca yüzmede birinci gelmiştir.
Metin ve verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
2022 Olimpiyatları Çin'de yapılacaktır.
B
Türkiye sadece bir madalya alabilmiştir.
C
En çok madalya kazanan ikinci ülke Rusya'dır.
D
Çin bir sonraki olimpiyatlar için direkt ka­tılım hakkına sahiptir.
Soru 12
Çin hangi dallarda altın madalya kazan­mıştır?
A
uzun atlama-cirit
B
tenis-uzun atlama
C
cirit-tenis
D
uzun atlama-okçuluk
Soru 13
(I) Muğla, Türkiye'nin en kalabalık yirmi dör­düncü şehri. (II) Ege Bölgesi'nde yer alan şehrin topraklarının bir kısmı Akdeniz Bölgesi içine girer. (III) Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Milas, Datça ve Bodrum gibi tatil yöreleri ile bilinen bir yerleşim yeridir. (IV) Bu güzel tatil alanlarıyla Türkiye'de turizmin kal­binin attığı yerlerden biridir kuşkusuz.
Numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağı­dakilerden hangisi yanlıştır?
A
I. cümle kurallı isim cümlesidir.
B
II. cümle yapıca basittir.
C
III. cümle anlamca olumludur.
D
IV. cümle yüklemin yerine göre devriktir.
Soru 14
Aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir kişi ağzıyla anlatılmıştır?
A
Her yıl olduğu gibi o yaz sonunda da yalının bahçesinde büyük bir davet verilmişti. Süsler, ortamı cennet bahçesine çevirmiş. Davete gelenler, "Ruyada mıyız?" diye soruyorlardı birbirlerine.
B
Son buluşmamızda kendi yazıları, el yaz­maları ve defterleriyle dolu küçük bir bavul verdi bana babam. Her zamanki şakacı tavrını takınarak okumamı istedi. Galiba şimdi anlıyorum kıymetini.
C
Müziğin ritmi başımı ağrıtmaya başlamış­tı. Saatlerdir aynı tonda devam ediyordu. İstediğim tek şey, bu sıkıcı ortamdan bir an önce kurtulmak, evime gidip ayaklarımı uzatmaktı.
D
Bugünlerde üzerime bir keyifsizlik çök­tü. Belirli bir nedeni yok. Günlerimi sahil kenarında yürüyerek geçiriyor, akşamları elime aldığım kitaplarla arkadaş oluyorum. Sanırım bunlar bana iyi gelen nadir şey­lerden.
Soru 15
lgs türkçe deneme soruları
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 16
16 ve 17. soruları aşağıdaki metne göre ce­vaplayınız.
lgs türkçe deneme soruları
Bu metinde numaralanmış yerlerin han­gisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 17
Altı çizili cümle nesne-yüklem ilişkisine göre aşağıdakilerin hangisiyle aynı değildir?
A
Kombinin bakımını geçen yıl yaptık.
B
Misafirlerimize üç çeşit yemek pişirdik.
C
Baharda buralar düğün yeri gibi şenleniyor.
D
Azmi sayesinde alanında büyük başarılar yakaladı.
Soru 18
İyilik yapmak, insanların sıkıntılarına çare olmak, elbette güzel şey. Ancak bunu göze sokar gibi yapmak ne büyük yanlış! Diderot: "Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği zarafet­le yapmak lazımdır." sözüyle bunun önemini vurgulamıştır. İnsanı inciterek yapılan iyilik, en büyük kötülüktür zira.
Bu metinde düşünceyi geliştirme yolların­dan hangisi kullanılmıştır?
A
Tanık Gösterme
B
Örnekleme
C
Benzetme
D
Sayısal Verilerden Yararlanma
Soru 19
Deneme, Türkçede yeteri kadar ayrımına varılan ve değer verilen, özellikleri belirtilen bir tür olamadı. Kuşkusuz iyi denemecileri­miz yetişti. Türkçenin bütün tatlarını veren doyumsuz denemeler yazıldı. Buna karşılık öyle zamanlar oldu ki hiçbir türe dahil ede­mediğimiz "melez" yazıları da deneme diye okurun önüne sürdük. Belki de bu sebepten deneme kitapları çoğu zaman edebiyat eseri olarak görülmedi. Basılan ya da okunan de­neme kitaplarının sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Dolayısıyla gelişme gösterememiş bir tür olarak kaldı.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine de­ğinilmemiştir?
A
Denemenin özelliklerinin tam olarak belirtilemediğine
B
Niteliksiz deneme örneklerinin çıktığına
C
Denemenin edebiyatımıza sonradan gir­diğine
D
Önemli deneme yazarlarının olduğuna
Soru 20
lgs türkçe deneme soruları
A
I
B
II
C
III
D
IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu