Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

L Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı  Kelimeler

L Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı  Kelimeler

 

 

Labirent   ⇒     dolangaç

Laborant   ⇒     deneylikçi

Laboratuvar   ⇒     deneylik

Laptop   ⇒     dizüstü

Laçkalaşmak   ⇒     gevşemek, bollaşmak

Lades   ⇒     öcür

Laf   ⇒     söz, lakırdı

Laf ebesi   ⇒     konuşkan

Lafazan  ⇒     geveze

Lafçı   ⇒     konuşkan, dedikoducu

Lafzi   ⇒     sözel

Lağvetmek   ⇒     kaldırma

Lağvolmak   ⇒     kaldırılmak

Lahika   ⇒     ek yazı

Lahit   ⇒     mezar

Lahza   ⇒     an

Laik   ⇒     özgen

Laiklik   ⇒     özgenlik

Lakap   ⇒     takma ad

Lakayt   ⇒     aldırışsız, ilgisiz

Lakırdı   ⇒   söz, laf

Lakırdıcı   ⇒     konuşkan

Lakin   ⇒     ama, ancak, fakat

Lakonik   ⇒     özlü söz

Lal   ⇒     dilsiz

Lala   ⇒     dadı

Lama   ⇒     deve

Lamba   ⇒     ışıtaç

Lanet   ⇒     ters,kötü, kargış

Lanse   ⇒     yansıma, tanıtma

Lasta   ⇒     sığa

Latif  ⇒     ince, hoş, güzel

Latife   ⇒     şaka

Laubali   ⇒     saygısız, teklifsiz, senli benli

Lav   ⇒     püskürük

Lavabo  ⇒     yunakça

Layık   ⇒     yakışır, yaraşır

Lazım   ⇒     gerek, gerekli

Leb   ⇒     dudak

Legal   ⇒     yasal

Legalite   ⇒     yasallık

Lehçe   ⇒     diyalekt

Lehim   ⇒     kaynak

Lehimci   ⇒     kaynakçı

Lekelemek   ⇒     kirletmek, lekelemek, suçlamak, kötülemek

Lekelihumma   ⇒     tifüs

Leken   ⇒     teğel

Lekesiz   ⇒     temiz

Leksikografi   ⇒     sözlükbilim

Leksikoloji   ⇒     sözcükbilim

Lektör   ⇒     okutman

Lenf   ⇒     akkan

Lenk   ⇒     aksak

Lens   ⇒     mercek

Lerzan   ⇒     titrek

Levazım   ⇒     gereç, araç

Levye   ⇒     kanırtmaç

Leyli   ⇒     yatılı

Leziz   ⇒     tadımlı

Lezyon   ⇒     yıpranma

Lezzet   ⇒     tat, tadım

Libas   ⇒     giysi, elbise

Libye   ⇒     börülce

Lider   ⇒     önder

Liderlik   ⇒     önderlik

Lifting   ⇒     gerdirme

Lig   ⇒     küme

Likit   ⇒     sıvı, akışkan

Lime   ⇒     tike, dilim

Limit   ⇒     sınır

Limited   ⇒     sınırlı

Linol    ⇒     oyma

Lipom   ⇒     yağur

Lirik   ⇒     çoşkun

Lirizm    ⇒     çoşkunluk

Lisan   ⇒     dil

Lisani   ⇒     dilsel

Lise   ⇒     ortaokul, idadi

Liste   ⇒     dizelge

Literatür   ⇒     kaynaklar, yazın, edebiyat

Litografi   ⇒     taşbaskı

Litre   ⇒     lotra

Liva   ⇒     sancak, tugay

Liyakat   ⇒     yeterlilik, uygunluk

Loder   ⇒    yükler

Lojistik   ⇒     donanım

Lojman   ⇒     konut

Lokal   ⇒     yerel, sınırlı bölge

Longplay   ⇒     uzunçalar

Loş   ⇒     karanlıkça

Lugat   ⇒     sözlük

Lup   ⇒     büyüteç

Lügat   ⇒     sözlük, kamus

Lüks   ⇒     şatafat, gösteriş

Lüle   ⇒     kıvrım

Lüpçü   ⇒     bedavacı

Lüterizm   ⇒     Lütercilik

Lütfen   ⇒     rica ederim

Lütuf    ⇒     iyilik, yardım, ihsan, inayet

Lüzum   ⇒     gerek, gereklilik

Lüzumlu   ⇒     gerekli

Lüzumsuz   ⇒     gereksiz

Lüzumsuzluk   ⇒     gereksizlik

L – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu