Nedir?

Kuantum Mekaniği Nedir?

Kuantum mekaniği, 1900’lerde ortaya çıkan bir teoridir. Çok karmaşık ve anlaşılması zor olduğu düşünülen bir madde teorisidir. Kuantum mekaniği, bazı olayların gerçekte neden gerçekleştiğini, ancak ters veya zıt yollarla olmadığını açıklamaya çalışır. Saatlerin, uyduların ve uçakların neden çalıştığını açıklıyor.

Kuantum mekaniği, Albert Einstein ve Max Planck’ın fikirlerine dayanmaktadır. Teori, standart bilim yasalarıyla uyumlu tahminlerde bulunur. 

Çoğu bilim adamı tarafından kabul edilmiyor çünkü çok garip fikirlere dayanıyor. Pek çok insan Kuantum mekaniği teorisine inanmıyor çünkü hiçbir anlam ifade etmiyor.

Kuantum Mekaniği

Kuantum mekaniği, parçacıkların yan yana konduğunda nasıl davrandığını açıklayan bir teoridir. Hızlı yüklü iki parçacık birbirine yaklaşırsa, küçük parçacıkların ışık hızından daha yavaş gitmesine neden olan büyük bir patlama yaratacaktır. 

Mesafe kısaysa, parçacıklar birbirine yakın olur, ancak mesafe uzunsa parçacıklar çok uzak olacaktır. Uzayda hareket etmek için ışık ışınlarını kullandığımızda, dalga adı verilen şeyi kullanırız. 

İki dalga karşılaştığında, bir parçacık oluştururlar ve bu parçacık, onu yaratan kaynağın enerjisine sahiptir. Kuantum mekaniği teorisinin sorunu, insanların onunla birlikte gelen tüm ilkeleri anlamamasıdır.

Albert Einstein, Kuantum mekaniği teorisinin en büyük öncülerinden biriydi. Teorisini 1900’de formüle etti. Test edildikten sonra Einstein, mekanik yasalarının her yerde aynı olduğu sonucuna vardı.

 O zamandan beri bu teori biraz değiştirildi. En büyük değişiklik, enerjinin bir dalgadan ziyade bir parçacık olduğunu söylemesiydi.

Bu teori günümüzde bilim ve teknolojinin birçok alanında kullanılmaktadır. “Uzay yolculuğu” denen şeyin bir kısmı, insanların bir noktadan diğerine seyahat ederken izleyebilecekleri olası rotaları tahmin etmek için kuantum mekaniğini kullanmayı içerir. 

Bu teoriyi evrenin hızının oranını da tahmin etmek için kullanıyoruz. Bazı bilim adamları, kuantum mekaniğinin nasıl çalıştığını anlayarak dünyanın nihai sırrının çözülmeyi beklediğine inanıyor.

Kuantum Mekaniği

Kuantum mekaniği, “görelilik” adı verilen çok önemli başka bir teoride de kullanılan bir teoridir. İlk olarak Planck ve görelilik tarafından ünlenen bu teori, evrenin birçok farklı küçük varlıktan oluştuğu varsayımı üzerine inşa edilmiştir. 

Aslında çok güçlü bir iddiada bulunuyor. Bir nesneye bakılabileceğini ve onu çok daha büyük bir bütünün parçası olarak alabileceğini belirtir. Bu teori kanıt sağlamasa da çoğu bilim insanı tarafından geniş çapta kabul görmektedir.

Kuantum mekaniğinin ne olduğu konusunda çözülmesi gereken birçok gizem var. Fizikçiler, karanlık maddenin güneş sistemimizi oluşturmaya nasıl yardımcı olduğu ve parçacıkların nesneler üzerinde iz bırakabilecekleri başka yollar var mı gibi soruların cevaplarını hala arıyorlar. Bu teoriyle bağlantılı bir başka gizem, zaman ve uzayın aslında farklı olduğu fikridir. 

Çoğu bilim adamı, zaman ve mekanın gerçek olduğu konusunda hemfikir olsa da, var olmalarına neyin sebep olduğu konusunda hemfikir değiller. 

Zaman ve uzay arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için, gerçekliğin karmaşık bir yapı olduğunu öne süren bulanık fizik ve çoklu gerçekliğin bizimkiyle bir arada var olabileceğini öne süren çoklu evren gibi başka teoriler geliştirildi.

Çoğu insan bu teoriyi duymuş olsa da, çok azı tam olarak ne olduğunu biliyor. Önceden bilgisi olmayanlar için sorulması harika bir soru. Soru aptalca veya alakasız görünse de, cevaplar konuyla ilgili görüşünüzü değiştirebilir. Kuantum mekaniğinin ne olduğunu daha fazla anladığınızda, bu görünüşte garip bilime yeni bir saygı duymaya başlayacağınızı fark edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu