Araştırma

2022 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımları

2022 KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları

2022 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımları

Bu sayfamızda sizlere 2022 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımları hakkında bilgi vereceğiz. KPSS Ortaöğretim lise mezunlarının girebildiği bir sınav türüdür. KPSS Ortaöğretim sınavında 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. Adaylara bu 120 sorunun çözümü için 120 dakika süre verilmektedir. 2022 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımlarına bakarak çalışma programınızı ona göre hazırlaya bilirsiniz. KPSS Ortaöğretim Puan Hesaplama için KPSS Ortaöğretim Puan Hesaplama (Güncel) linkimize tıklayın.

2022 KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları

► Sözcükte Anlam
► Cümlede Anlam, Cümle Yorumu
► Paragraf (Parçada Anlam)
► Sözcükte Yapı (Ekler)
► Ses Bilgisi
► Yazım Kuralları
► Noktalama İşaretleri
► İsimler (Adlar), İsim Tamlamaları
► Zamirler
► Sıfatlar
► Zarflar (Belirteçler)
► Edat-Bağlaç-Ünlem
► Fiiller (Eylemler)
► Fiilimsiler (Eylemsiler)
► Fiilde Çatı (Eylemde Çatı)
► Cümlenin Öğeleri
► Cümle Türleri (Cümle Çeşitleri)
► Anlatım Bozukluğu
► Sözel Mantık
► 2020 KPSS Ortaöğretim Türkçe Soru Sayısı: 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)

2022 KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları

► Temel Kavramlar,
► Sayılar,
► Bölme-Bölünebilme Kuralları,
► Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,
► Birinci Dereceden Denklemler,
► Rasyonel Sayılar,
► Üslü Sayılar,
► Köklü Sayılar,
► Çarpanlara Ayırma,
► Eşitsizlik – Mutlak Değer,
► Oran – Orantı,
► Problemler,
► Kümeler,
► İşlem – Modüler Aritmetik,
► Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
► Tablo ve Grafikler
► 2020 KPSS Ortaöğretim Matematik Soru Sayısı: 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)

2022 KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları

► İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
► Türk – İslam Tarihi
► Türkiye Tarihi
► Osmanlı Devleti’nin Genel Özellikleri
► Osmanlı Devleti Kültür Ve Medeniyeti
► Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
► Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
► Avrupa’daki Bazı Gelişmelerin Osmanlı Üzerindeki Etkileri
► Osmanlı Devleti Dağılma Ve Çöküş Dönemi
► İnkılâp Tarihi
► Atatürk’ün İnkılap Anlayışı
► Türk İnkılabı’nın Özellikleri
► XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu
► XIX. Yüzyılın Sonu ve XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
► I. Dünya Savaşı ve Sonuçları
► Mondros Ateşkes Antlaşması Ve Cemiyetler
► Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
► I.TBMM’nin Açılması
► Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
► Cumhuriyet (İnkılâplar) Dönemi
► Atatürk İlkeleri
► Cumhuriyet Dönemi Dış Politika
► 2020 KPSS Ortaöğretim Tarih Soru Sayısı: 27 Soru

2022 KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları

► Türkiye’nin Coğrafi Konumu
► Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri
► Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
► Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
► Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
► Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
► Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
► Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
► 2020 KPSS Ortaöğretim Coğrafya Soru Sayısı: 18 Soru

2021 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları

► Hukukun Temel Kavramları
► Yasama
► Yürütme
► Yargı
► İdare Hukuku
► Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar
► T.C. Anayasası
► 2020 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Soru Sayısı: 9 Soru
► 2020 KPSS Ortaöğretim Güncel BilgilerSoru Sayısı: 6 Soru
KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular (PDF)

2021 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımları

KPSS Nedir?

KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavı
KPSS adı altında yapılan sınavlar ise öğrenci adaylarının mezun olduğu bölüm ve atanacakları kadrolar için farklılık göstermektedir. KPSS ile alım yapacak olan kadrolar ise A ve B kadroları olacak şekilde iki türlüdür.

KPSS Lisans Nedir?

Yükseköğretim kurumlarının belirlemiş olduğu 4 yıllık lisans programlarından mezun olan adayların girebildiği bir sınav türüdür.

KPSS Önlisans Nedir?/KPSS Ortaöğretim Nedir?

Yükseköğretim kurumlarının 2 yıllık önlisans mezunları ile lise mezunlarının girebildiği bir sınav türüdür.

KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Nedir?

Öğretmen kadrosuna atanmak isteyen öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu bir sınav türüdür. Genel Kültür-Genel Yetenek ile Eğitim Bilimleri’ne ek olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılımı zorunludur.

KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) Nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların girmek zorunda Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’ne (DHBT) girilmesi zorunludur.

KPSS A Grubu Nedir?

KPSS A Grubu kadroları genellikle kariyer yapmak isteyen adayların alım yapılacak meslek grubu için kurumların kendisi açmış olup kendilerinin belirlemiş oldukları sözlü-yazılı sınav ya da mülakat şeklinde yaptıkları kadro şeklidir. KPSS A Grubu puanı 2 yıl geçerli olmaktadır. Atanılan kurumda adayların, 3 yıl sonra Uzman olma şansları vardır. Puanlar hesaplanırken atanılan kurumun belirlemiş olduğu her meslek grubu için farklı puanlar bulunmaktadır.

KPSS B Grubu Nedir?

Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarından mezun olanlar ve olacak olan adayların KPSS B Grubu kadrolarına girebilir. Alımlar çift yıllarda yapılır. B Grubu lisans kadroları P3, B Grubu Önlisans kadrolarına P93, B Grubu ortaöğretim mezunları ise P94 puan türüyle atamaları yapılmaktadır. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavlarına girilmesi zorunludur. Sınav 120 soru ve 130 dakikadan oluşmaktadır.

 

Benzer Konular

Güncel Yazılı Soruları

Lgs Puan Hesaplama MEB

LGS Deneme Sınavı PDF İndir

2020 YKS (TYT-AYT) Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

TYT Deneme Sınavları PDF İndir (2021)

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

Töder Türkiye Geneli (TYT-AYT) Denemeleri PDF

Lgs Puan Hesaplama MEB

Takdir Teşekkür Hesaplama

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu