A'dan Z'ye Tüm Ülkelerin ListesiAraştırma

Karadağ Nüfusu, Tarihi Ve Bayrağının Anlamı

Karadağ,Yugoslavya’nın altı cumhuriyetinden biri olan ülke Balkanlarda yer alır.Yugoslavya’nın bölünmesiyle ve Sırbistan’ın baskısıyla Yeni Yugoslavya’ya dahil olmuştur.Kuzeyinde Sırbistan,doğusunda Arnavutluk,güneyinde Adriyatik Denizi  ve batısında Bosna- Hersek yer almaktadır.Başkenti,Podgorica’dır.

Karadağ’ın Nüfusu

Karadağ’ın nüfusu,2020 verilerine göre 621.873’dir.Karadağ’ın Yüz ölçümü yaklaşık 13 bin 821 kilometrekaredir. Nüfusunu, Sırplar,Boşnaklardan oluşturan ülke etnik bir yapıya sahiptir.

Toplam nüfusun %49,4’ünü erkek nüfus,%50,6’sını kadın nüfusundan oluşmuştur. Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi doğum oranları hızla düşmekte olup , halkın %63’ü şehirlerde yaşamaktadır.

Karadağ’ın Tarihi

Karadağ’ın tarihi, oldukça zengin bir geçmişe sahip olup, eski halkı Arnavutlardan oluşur.Osmanlı Devletinin Karadağ’a yaptığı ilk fetihler Sultan I.Murad dönemine rastlamaktadır.Osmanlı-Karadağ çatışması da ilk olarak I.Murad döneminde yaşanmıştır.Osmanlı Devletinin asıl fetihleri ise Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşanmıştır.Karadağ’a ilk özerlik statüsünü Fatih Sultan Mehmet kazandırmıştır ve bu özerklik 1878 yılında Osmanlı Devletinden ayrılana kadar devam etmiştir.

1877-1878 yılları arasında Osmanlı-Rus savaşlarında Rusya’ya Balkanlarda  destek veren Karadağ savaşın Rusya lehine dönmesinde etkili olmuştur.Savaşın bitmesiyle imzalanan Ayastefanos ve ardından Berlin Antlaşmasıyla bağımsızlığını kazanmıştır ve böylece Karadağ devletler platformunda yerini almıştır.Bu yapılan antlaşmalarla birlikte Karadağ’ı ilk tanıyan devlet Osmanlı Devleti olmuştur.

II. Abdülhamid’in Balkanlarda sergilediği ılımlı tavırlar,iki devlet arasındaki dostluğu yapılan politikalara da yansıtmıştır.Ülkeler arası küçük çaplı sınır çatışmaları yaşansa da barışın sürdüğü gözlemlenmiştir.Bunun yanı sıra II.Abdülhamid’in burslarıyla İstanbul’da okuyan Müslüman ve Hristiyan öğrenci sayısı yükselişe geçmiştir.Türkiye’ de yaşayan Boşnakların çoğu Karadağ’dan gelmektedir.Son olarak,Karadağ Devleti 5 Haziran 2017 tarihinde NATO’ya katılmıştır.

Karadağ’ın  Bayrağının Anlamı

Karadağ bayrağı, Sırbistan’dan 13 Temmuz 2004’te ayrıldıktan sonra kabul edilmiştir.Karadağ bayrağı zemininde kırmızıyı tek renk olarak barındırır.Bayrağın, arka yüzü kırmızı ve 1:2 oranında ülkenin içinde amlebine yer verilmektedir. Sarı renk ile de çerçevesi  kaplanmıştır.Altın renkli çerçeve, bayrağın önemini vurgulamaktadır.

Bayrağın orta kısmında ise sarı renkli ve çift başlı bir kartal figürü dikkati çekmektedir.Kartal figürün bir ayağında taşıdığı haç ,diğer ayağında taşıdığı ise taç sembolüdür.Bu sembollerle anlatılmak istenen,hem dinin hem de devletin Karadağ’ın hakimiyetinde ve koruması altında olduğudur.

Karadağ bayrağı,diğer ülkelerden farklı olarak koruma altına alınmıştır.Bayrağın büyük önem taşıdığı ülkede, anayasa ile  güvence altına alınmıştır.Karadağ Devletinin, bağımsızlığını ilan ederek 2004’te kabul edilen bayrağı günümüzde de değişikliğe uğramadan kullanılmaya devam edilmektedir.Karadağ bayrağı ,II.Peter Petrovic-Njegos  tarafından tasarlanmıştır.Ülkenin bayrağının,devlet kurum ve kuruluşlarında asılması olması otorite belirtisidir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu