Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

K Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

K Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Kaba    ⇒     görgüsüz, özensiz, çirkin, hantal

Kabadayı  ⇒     yılmaz, korkusuz, babayiğit, külhanbeyi

Kabahat   ⇒     suç, kusur

Kabahatli   ⇒     suçlu

Kabahatsiz   ⇒     suçsuz

Kabarmak   ⇒     taşmak, şişmek, artmak, kafa tutmak

Kabartı   ⇒     tümsek, çıkıntı

Kabız   ⇒     peklik

Kabil   ⇒     olabilir, olası

Kabile   ⇒     boy, oymak

Kabiliyet   ⇒     yetenek, beceri

Kabiliyetli   ⇒     yetenekli, becerikli

Kabiliyetsiz   ⇒     yeteneksiz, beceriksiz

Kabin   ⇒     bölme

Kabir   ⇒     mezar, gömüt

Kabotaj   ⇒     denizcilik

Kabristan   ⇒     mezarlık, gömütlük

Kabus   ⇒      karabasan, sıkıntı

Kabza   ⇒     tutak, sap

Kaçık   ⇒     deli

Kaçmak   ⇒     ayrılmak, kaçınmak, sızmak, uzaklaşmak

Kadastro   ⇒     yeryazım

Kadavra   ⇒     ceset

Kademe   ⇒     basamak, derece

Kademli   ⇒     uğurlu

Kader   ⇒     alın yazısı, baht, mukadderat, yazgı, talih

Kaderci   ⇒     yazgıcı

Kadercilik   ⇒     yazgıcılık

Kadir   ⇒     güçlü, muktedir

Kadirşinas   ⇒     değerbilir, iyilikçi

Kadük   ⇒     önemsiz

Kafa   ⇒     baş

Kafalı   ⇒     anlayışlı, bilgili

Kafatasçılık   ⇒     ırkçılık

Kafi   ⇒     yeter

Kafile   ⇒     bölük

Kâfir   ⇒     dinsiz

Kafiye   ⇒     uyak

Kafiyesiz   ⇒     uyaksız

Kağan   ⇒     hakan, han

Kahır  ⇒     üzüntü

Kahil  ⇒     erişkin

Kahin   ⇒     medyum

Kahraman   ⇒     batır, alp, yiğit

Kahramanlık   ⇒     baturluk, yiğitlik, koçaklık

Kahretmek   ⇒     ezmek, çok üzmek, içlenmek

Kahve   ⇒     kahvehane

Kahya   ⇒     kizir

Kaide   ⇒     kural

Kaideli   ⇒     kurallı

Kaidesiz  ⇒     kuralsız

Kâinat   ⇒     evren, acun, el gül, herkes

Kakışmak   ⇒     itişmek, dürtüşmek

Kakmak   ⇒     itmek

Kaknem   ⇒     sıska, kuru

Kâkül   ⇒     perçem

Kalamış   ⇒     sazlık

Kalbi   ⇒     içten, yürekten

Kalbur   ⇒     elek

Kalburüstü   ⇒     seçkin

Kalender   ⇒     alçakgönüllü

Kalımlı   ⇒     baki, ölümsüz, zevalsiz

Kalımsız   ⇒     fani

Kalıt   ⇒     miras

Kalıtım   ⇒     soya çekim, irsiyet

Kalıtsal   ⇒     irsi

Kalifikasyon   ⇒     nitelik

Kalifiye   ⇒     yetişmiş, nitelikli

Kalitatif   ⇒     niteleyici

Kalite   ⇒     nitelik

Kalitesiz   ⇒     kötü

Kalitesizlik   ⇒     niteliksizlik

Kalker   ⇒     kireçtaşı

Kalkışma   ⇒     girişmek

Kallavi   ⇒     iri

Kalp   ⇒     yürek

Kalpsizlik   ⇒     merhametsizlik

Kamarot   ⇒     kamaracı

Kamer   ⇒     ay

Kamet   ⇒     boy

Kamga   ⇒     yonga

Kâmil   ⇒     olgun, erişkin, etkin

Kâmilen   ⇒     büsbütün, toptan

Kamp   ⇒     oba

Kampana   ⇒     çan

Kampüs   ⇒     yerleşke

Kamu   ⇒     halk

Kamuflaj   ⇒     saklama, gizleme

Kamulaştırmak   ⇒     istimlak etmek

Kamus   ⇒     sözlük, lügat

Kanaat   ⇒     kanı

Kanaatkar   ⇒     gözü tok

Kanal   ⇒     ark

Kanalet   ⇒     arkçık

Kanalizasyon   ⇒     atık arkı

Kancık   ⇒     dişi, dönek

Kandırıcı   ⇒     inandırıcı, aldatıcı

Kandırmak   ⇒     ikna etmek, aldatmak

Kanı  ⇒     kanaat

Kanıt   ⇒     delil

Kanıtlamak   ⇒     ispat etmek

Kani   ⇒     inanmış

Kantitatif   ⇒     niceleyici

Kantite    ⇒     nicelik

Kanun   ⇒     yasa

Kanuni   ⇒     yasal

Kaos   ⇒     kargaşa

Kapamak   ⇒     tıkamak, engellemek, örtmek

Kaparo   ⇒     pey

Kapasite   ⇒     sığa, yeti

Kapital   ⇒     anamal, sermaye

Kapitalist   ⇒     sermayedar

Kapitalizm   ⇒     anamalcılık

Kapitülasyon   ⇒     ayrıcalık

Kaplıca   ⇒     ılıca

Kapmak   ⇒     yakalamak, koparmak, bellemek

Kapşon   ⇒     başlık

Kâr   ⇒     kazanç, fayda

Kara   ⇒     siyah

Karabasan   ⇒     kabus

Karahumma   ⇒     tifo

Karakter   ⇒     ıra

Karakteristik   ⇒     kişiliksel, özyapısal

Karalamak   ⇒     yazmak, çizmek, leke sürmek

Karambol   ⇒     karmaşa

Karamsar   ⇒     kötümser, üzgün, bedbin

Karaniyoloji   ⇒     kafatasıbilim

Karar  ⇒     kesin yargı, azim, ölçülü

Kararlı   ⇒     düzenli

Kararlılık   ⇒     istikrar

Kararsız   ⇒     oynak, düzensiz, ikircimli

Karartı   ⇒     siyahlık

Kareli   ⇒     damalı

Kargaşa   ⇒     fitne

Kargı   ⇒     mızrak, kamış

Kargo   ⇒     yük

Karışık   ⇒     düzensiz

Karışıklık   ⇒     düzensizlik, kargaşa

Karışma   ⇒     müdahale

Karıştırıcı   ⇒     bozguncu

Karıştırmak   ⇒     kurcalamak, karmak

Karikatürcü   ⇒     karikatürist

Karine   ⇒     ipucu

Karizma   ⇒     ergi

Karizmatik   ⇒     ergisel

Kârlı   ⇒     kazançlı

Karşılamak   ⇒     rastlaşmak

Karşılaştırma   ⇒     mukayese, kıyaslama

Karşılık   ⇒     mukabele, yanıt, bedel

Karşılıklı   ⇒     mütekabil

Karşılıksız   ⇒     cevapsız, yanıtsız, bedelsiz

Karşın   ⇒     rağmen

Karşıt   ⇒     zıt

Karşıtçı   ⇒     aleyhtar

Karşıtduygu   ⇒     antipati

Karşıtlık   ⇒     zıddiyet

Kart   ⇒     yaşlı, kartpostal

Kartel  ⇒     tekel

Kartelci  ⇒     tekelci

Karton  ⇒     mukavva

Kas   ⇒     adale

Kasaba   ⇒     ilçe

Kasavet   ⇒     üzüntü, sıkıntı

Kase   ⇒     çanak

Kasır   ⇒     köşk

Kasıt  ⇒     amaç, erek, istek

Kasıtlı   ⇒     isteyerek

Kaside   ⇒     samav

Kasr   ⇒     köşk

Kasten   ⇒     kasıtla, isteyerek

Kastetmek   ⇒     amaçlamak, kıymak, kötülük etmek

Kasvet   ⇒     sıkıntı

Kasvetli   ⇒     sıkıntılı

Kaşe   ⇒     damga

Kaşif   ⇒     bulgucu

Kâşif   ⇒     bulan, bulucu

Kaşkol   ⇒     atkı

Kaşmer   ⇒     soytarı

Kat etmek   ⇒     bölmek, yol almak

Katalog   ⇒     dizit

Katarakt   ⇒     perde, akbasma

Katarsis   ⇒     arınma

Kategori   ⇒     ulam

Katı  ⇒     sert

Katışıksız   ⇒     saf

Kati   ⇒     kesin, kesinkes

Katileşmek   ⇒     kesinleşme, kesinleşmek

Katilik   ⇒     kesinlik

Katip   ⇒     yazman

Katiyen   ⇒     kesinlikle

Katiyet   ⇒     kesinlik

Katkı   ⇒     ilave, pay, yardım

Katlanmak   ⇒     tahammül etmek, dayanmak

Katletmek   ⇒     öldürmek

Katliam   ⇒     kırım

Katmak   ⇒     eklemek

Katman  ⇒     tabaka

Katot   ⇒     eksiuç

Katre   ⇒     damla

Kavalye   ⇒     eş

Kavga   ⇒     dövüş

Kavi   ⇒     dayanıklı, güçlü, zorlu

Kavil   ⇒     sözleşme

Kavim   ⇒     budun

Kavis   ⇒     yay, eğmeç

Kavlen   ⇒     sözle

Kavmi   ⇒     budunsal

Kavram   ⇒     mefhum

Kavramak   ⇒     anlamak, sıkıca tutmak

Kavurmak   ⇒     kızartmak, kurutmak

Kavuşmak   ⇒     erişmek, varmak, birleşmek

Kavzamak   ⇒     sıkı tutmak

Kaybetmek   ⇒     yitirmek

Kaybolmak   ⇒     yitmek

Kaydetmek   ⇒     yazmak, yazımlamak

Kaydolmak   ⇒     yazılmak, yazımlanmak

Kaygan   ⇒     kaypak, kayağan

Kaygı   ⇒     endişe

Kayın birader   ⇒     kayın

Kayın  peder   ⇒     kaynata

Kayın  valide   ⇒     kaynana

Kayıp   ⇒     yitik

Kayırıcılık   ⇒     iltimasçılık

Kayırmak   ⇒     korumak, iltimas etmek

Kayıt   ⇒     yazım

Kayıtsız   ⇒     aldırmaz, umursamaz, ilişkisiz

Kayıtsızlık   ⇒     ilgisizlik

Kaynak   ⇒     pınar

Kaynamak   ⇒     fokurdamak

Kaynaşmak   ⇒     birleşmek, sıkı fıkı olmak, hareketlilik

Kaza   ⇒     ilçe; kötü olay

Kazanç   ⇒     kâr

Kazara   ⇒     rast gele, yanlışlıkla

Kazı  ⇒     hafriyat, hâk

Kazıbilim   ⇒     arkeoloji

Kazmak  ⇒     hakketmek

Kebe  ⇒     keçe

Keçilik   ⇒     inatçılık

Keçiyolu   ⇒     patika

Keder   ⇒     üzüntü, ıstırap, acı, tasa

Kederlenmek   ⇒     üzülmek, tasalanmak

Kederli   ⇒     acılı, acıklı, tasalı

Kedersiz   ⇒     acısız, tasasız

Kefalet   ⇒     kefillik

Kehanet   ⇒     kâhinlik

Kehkeşan   ⇒     samanyolu

Kel  ⇒     saçsız, dazlak

Kelam   ⇒     söz

Kelime   ⇒     sözcük

Kelle   ⇒     baş

Kellik   ⇒     saçsızlık, dazlaklık

Kelp   ⇒     köpek

Kem   ⇒     kötü

Kemal   ⇒     olgunluk, yetkinlik

Kemalizm   ⇒     Atatürkçülük

Kemer   ⇒     kayış, kuşak

Kemirici   ⇒     kemiren

Kemiyet   ⇒     nicelik

Kemlik   ⇒     kötülük

Kenar   ⇒     sahil, kıyı, kumsal, yan

Kendir   ⇒     kenevir

Kent   ⇒     şehir

Kentsoylu   ⇒     burjuva

Kep   ⇒     başlık

Kerata   ⇒     çekecek

Kere   ⇒     defa, kez

Kerhen  ⇒     istemeyerek, iğrenerek

Kesafet  ⇒     yorgunluk

Kesat   ⇒     seyrek

Kesif   ⇒     yoğun, koyu

Kesilmek   ⇒     dinmek, yorulmak, bitkinleşmek, makaslanmak, kapatılmak, beğenmek

Kesin   ⇒     kati

Kesinlik   ⇒     katiyet

Kesinlikle   ⇒     mutlaka

Kesret   ⇒     bolluk

Kestirmek   ⇒     tahmin etmek

Keşfetmek  ⇒     bulmak

Keşif   ⇒     bulma, bulgu

Keşifçi   ⇒     bulgucu

Keşiş   ⇒     rahip

Keşmekeş   ⇒     karışıklık

Ket   ⇒     güçlük, engel çıkarma

Kethüda   ⇒    kizir

Ketum   ⇒     ağzısıkı, sırlı

Keyfi   ⇒     keyfince

Keyfî   ⇒     nitel

Keyfiyet   ⇒     nitelik

Keyifli   ⇒     neşeli

Keyifsiz   ⇒     rahatsız

Kes   ⇒     defa

Kılavuz   ⇒     rehber

Kılık   ⇒     kıyafet

Kımıltı   ⇒     hareket

Kınama   ⇒     ayıplama

Kınnap   ⇒     sicim

Kıraat   ⇒     okuma

Kıraç   ⇒     çorak

Kırgın   ⇒     gücenmiş

Kırıcı  ⇒     gücendirici

Kırıklık   ⇒     rahatsızlık

Kırım   ⇒     katliam

Kırıtmak   ⇒     cilvelenmek

Kırlent   ⇒     yanyastığı

Kırmak   ⇒     parçalamak, katlamak, öldürmek, azaltmak, yok etmek

Kırmızı   ⇒     al

Kısıtlamak   ⇒     sınırlamak

Kıskanmak   ⇒     çekememek, imrenmek, haset etmek

Kısmet   ⇒     ülüş

Kısmık   ⇒     cimri

Kıssa   ⇒     öykü, fıkra

Kıstas   ⇒     ölçü, ölçüt

Kışkırtmak  ⇒     tahrik etmek

Kır   ⇒     az

Kıta   ⇒     anakara, dörtlük

Kıtlık   ⇒     azlık

Kıvam   ⇒     koyuluk, tav, yoğunluk

Kıvanç   ⇒     sevinç, haz, övünç

Kıvanmak   ⇒     iftihar etmek, memnun olmak

Kıvrak   ⇒     canlı, atik, derli toplu

Kıyafet   ⇒     kılık

Kıyas   ⇒     karşılaştırma, örnekseme, oranlama

Kıyaslama   ⇒     karşılaştırma

Kıyaslamak   ⇒     karşılaştırmak,  oranlamak, mukayese etmek

Kıyı   ⇒     kenar, kumsal, sahil

Kıyıcı   ⇒     gaddar

Kıymak  ⇒     doğramak, esirgememek

Kıymet   ⇒     değer

Kıymetli   ⇒     değerli

Kıymetsiz   ⇒     değersiz

Kız kardeş   ⇒     bacı

Kızan   ⇒     delikanlı

Kızışmak   ⇒     şiddetlenmek

Kızmak   ⇒     öfkelenmek

Kibar   ⇒     kostak, ince

Kibir   ⇒     kasıntı

Kibirlenmek   ⇒     büyüklenmek

Kibrit  ⇒     kav

Kifayet   ⇒     yeterlik

Kifayetli   ⇒     yeterli

Kifayetsiz   ⇒     yetersiz

Kile   ⇒     ölçek

Kilitlemek  ⇒     kapamak

Kimi  ⇒     bazen

Kimisi  ⇒     bazısı

Kimsesizlik  ⇒     yalnızlık

Kimya   ⇒     nesnebilim

Kimyacı   ⇒     nesnebilimci

Kimyager   ⇒     kimyacı, nesnebilimci

Kimyasal   ⇒     kimyevi

Kimyevi   ⇒     kimyasal

Kin   ⇒     hınç, garaz

Kinaye   ⇒     dolaylama, değinmece

Kinayeli   ⇒    dolaylı

Kindar  ⇒     kinci

Kinematik   ⇒     devinimbilim

Kinetik   ⇒     devrimsel

Kir   ⇒     pislik

Kiralamak   ⇒     tutmak

Kirli   ⇒     pis

Kisve   ⇒     kılık

Kişi   ⇒     şahıs

Kişileştirme   ⇒     teşhis

Kişilik   ⇒     benlik

Kişioğlu   ⇒     insan

Kişisel   ⇒     şahsi

Kişizade   ⇒     soylu

Kitabe   ⇒     yazıt

Kitle   ⇒     yığın

Klan   ⇒     boy

Klarnet   ⇒     gırnata

Klas   ⇒     nitelikli

Klasifikasyon   ⇒     bölümleme

Klasik   ⇒     kökleşik

Klasikleşme   ⇒     kökleşme

Klasiklik   ⇒     kökleşiklik

Klasman   ⇒     küme, bölük

Klik   ⇒     tık

Kliklemek   ⇒     tıklamak

Klinometre    ⇒     eğimölçer

Kliring   ⇒     takas

Klişe   ⇒     baskı kipi, basmakip

Klişeleşme   ⇒     kipleşme

Klitoris   ⇒     bızır, dılak

Klastrofobi   ⇒     kapalı yer ürküsü

Koalisyon   ⇒     ortak  yönetim

Kobay   ⇒     denek

Koca   ⇒     zevç

Kocamak   ⇒     ihtiyarlanmak, yaşlanmak

Kocaman   ⇒     iri

Kod  ⇒     gizim

Kodes   ⇒     hapishane

Kodifikasyon   ⇒     düzenleme

Kodifike    ⇒     düzenlenmiş

Kof   ⇒     boş, değersiz

Kokart   ⇒     belirtke

Kol   ⇒     dal, branş

Kolay   ⇒     basit

Kolayca   ⇒     kolaylıkla

Koleksiyon   ⇒     biriktiri

Kolektif   ⇒     ortaklaşa

Kolektivist   ⇒     ortaklaşacı

Kolektivizm   ⇒     ortaklaşacılık

Kolektör   ⇒     toplaç, toplayıcı

Kolesterol   ⇒     ödyağı

Kollamak   ⇒     korumak, gözetmek

Koloni   ⇒     sömürge

Koloniyalist   ⇒     sömürgeci

Koloniyalizm   ⇒     sömürgecilik

Koltuklama   ⇒     kompliman

Komando   ⇒     akıncı

Komedi   ⇒     güldürü

Komedya   ⇒     güldürü

Komedyen   ⇒     güldürmen

Komik   ⇒     gülünç, güldürücü

Komisyon   ⇒     inceleme kurulu

Komisyoncu   ⇒     arapaycı, aracı

Komite   ⇒     encümen

Komodin   ⇒     çekmece

Kompetan   ⇒     uzman

Komple   ⇒     dolu, takım

Komplikasyon   ⇒     yan etki

Komplike   ⇒     karışık, çatak

Kompliman   ⇒     koltuklama

Komplo   ⇒     tuzak

Kompozisyon   ⇒     bileşke

Komprador   ⇒     işbirlikçi

Kompresör   ⇒     sıkaç

Komut   ⇒     emir

Komuta   ⇒     kumanda

Komutan   ⇒     kumandan

Komutanlık   ⇒     kumandanlık

Komünikasyon   ⇒     iletişim

Komütatör   ⇒     çevireç, çevirici

Konaklamak   ⇒     gecelemek

Kondansatör    ⇒     sığaç

Kondansör   ⇒     yoğuşturaç, yoğuşturucu

Kondisyon   ⇒     dayanıklılık

Konfeti   ⇒     saçıntı

Konfigürasyon   ⇒     yapılandırma

Konfor   ⇒     rahatlık

Konformist   ⇒     uydumcu

Konformizm   ⇒     uydumculuk

Konglomera   ⇒     yığışım

Kongre    ⇒     kurultay

Koni   ⇒     sivrim

Konik   ⇒     sivrimsel

Konjonktivite   ⇒     göz yangısı

Konkasör   ⇒     taşkıran

Konkav   ⇒     içbükey

Konsantrasyon   ⇒     yoğunlaşma, derinleşme

Konsantre   ⇒     yoğun, derişik

Konsensus   ⇒     uzaklaşma, anlaşma

Konsept   ⇒     kavram

Konser   ⇒     dinleti

Konservatör    ⇒     tutaç

Konsolos   ⇒     elçi

Konson   ⇒     ünsüz

Konsonant   ⇒     ünsüz

Konstellasyon   ⇒     takımyıldızı

Konstrüksiyon   ⇒     yapı, kurgu

Konsültasyon   ⇒     kenes

Kontekst   ⇒     bağlam

Kontör   ⇒     konuşumluk

Kontrast   ⇒     karşıtlık

Kontrat   ⇒     sözleşme

Kontrol   ⇒     denetim

Kontrolör   ⇒     denetimci

Konu   ⇒     mevzu

Konuk   ⇒     misafir

Konukluk   ⇒     misafirhane

Konuksever   ⇒     misafirperver

Konum   ⇒     vaziyet, durum, pozisyon

Konuşkan   ⇒     dilbaz

Konuşma   ⇒     konferans

Konut   ⇒     ev

Konveks   ⇒     dışbükey

Konvertibilite  ⇒     çevirgenlik

Konvertibl   ⇒     çevrilgen

Konvoy   ⇒     kafile, bölük

Koordinasyon   ⇒     eşgüdüm

Koordine   ⇒     eşgüdümsel, eşgüdümlü

Korelasyon   ⇒     ilgileşim

Koridor   ⇒     aralık, beçenek

Korkak  ⇒     ödlek

Korku  ⇒     tehlike , kaygı

Korkulu   ⇒     tehlikeli

Korsan   ⇒     deniz haydutu

Kortej   ⇒     tören alayı

Koruma   ⇒     himaye

Korumak   ⇒     savunmak, önlemek, esirgemek

Koruyucu   ⇒     hami

Kostik   ⇒     aşındırıcı, yakıcı

Koşuk   ⇒    manzume, nazım

Koşul   ⇒     şart

Koşut   ⇒     paralel

Kota   ⇒     sınırlama

Kotarmak   ⇒     tamamlamak, bitirmek

Kotasyon   ⇒     değer

Kotra   ⇒     yelkenli

Kovboy   ⇒     sığırtmaç

Kovmak   ⇒     çıkarmak, uzaklaştırmak

Kovuk   ⇒     oyuk

Kovuşturma   ⇒     soruşturma, araştırma, takibat

Kovuşturmak   ⇒     takip etmek

Koyulmak   ⇒     girişmek, teşebbüs etmek, koyulaşmak

Koz   ⇒     ceviz

Kozmik   ⇒     evrensel

Kozmogoni   ⇒     evrenbilim

Kozmoloji   ⇒     evrenbilim

Kozmolojik   ⇒     evrenbilimsel

Kozmonot   ⇒     uzay adamı

Köhne   ⇒     eskimiş, çağdışı, püskü

Kök   ⇒     dip, temel, esas, kaynak, köken

Kökleşmek   ⇒     yerleşmek

Kör   ⇒     âmâ

Körpe   ⇒     taze

Köşe   ⇒     tun

Köşeli   ⇒     tunlu

Köşesiz   ⇒    tunsuz

Kötek   ⇒     dayak

Kötü   ⇒     fena

Kötümser   ⇒     bedbin

Kraker   ⇒     çıtırdak

Kraliçe   ⇒     ece

Kraliyet   ⇒     krallık

Kramp   ⇒     kasınç, kasılma

Krank   ⇒     dingil

Kravat   ⇒     boyunbağı

Kreş   ⇒     yuva

Kriko   ⇒     kaldıraç

Kriminal   ⇒     suçsal

Kriminoloji   ⇒     suçbilim

Kripto   ⇒     gizyazı

Kriptoloji   ⇒     gizyazıbilim

Kristal   ⇒     sırça

Kriter   ⇒     ölçüt

Kritik   ⇒     eleştiri, nazik, tehlikeli, endişeli

Kritisizm   ⇒     eleştiricilik

Kriz   ⇒     bunalım

Krizantem   ⇒     kasımpatı

Kroki    ⇒     taslak

Kromozom   ⇒     soyaktaran

Kronik   ⇒     süreğen

Kronoloji   ⇒     sürevbilim

Kronometre   ⇒     süreölçer

Kros   ⇒     kır koşusu

Kuaför   ⇒     berber

Kuartet   ⇒     dörtlü

Kudret   ⇒     güç, erk

Kudsi   ⇒     kutsal

Kudsiyet   ⇒     kut, kutsallık

Kudurgan   ⇒     azgın

Kullanmak   ⇒     çalıştırmak, yararlanmak, değerlendirmek, yönetmek, işletmek, istismar

Kulübe   ⇒     çatanak

Kulvar   ⇒     şerit, çizgi

Kumanda   ⇒     komuta

Kumandan   ⇒     komutan

Kumanya   ⇒     azık, er azığı

Kumluk   ⇒     kumsal

Kumsal   ⇒     kıyı, sahil

Kundura   ⇒     ayakkabı

Kura   ⇒     çekiliş

Kural   ⇒     kaide

Kurcalamak   ⇒     karıştırmak, araştırmak

Kurk  ⇒     kuluçka

Kurnaz   ⇒     açıkgöz

Kurtulmalık   ⇒     fidye

Kuru   ⇒     sıska, susuz, nemsiz

Kurul   ⇒     heyet

Kuruluş   ⇒     müessese

Kurum   ⇒     kuruluş

Kurumak   ⇒     zayıflamak, cılızlaşmak, sertleşmek

Kuruntu   ⇒     evham

Kurye   ⇒     özel ulak

Kusur   ⇒     teltik, özrü

Kuşak   ⇒     nesil

Kuşatma   ⇒     abluka

Kuşku   ⇒     şüphe

Kutlama   ⇒     tebrik

Kutlamak   ⇒     tebrik etmek

Kutlu   ⇒     mübarek

Kutsal   ⇒     mukaddes

Kutsi   ⇒     kutsal

Kutup   ⇒     sonlam, uç

Kuvvet   ⇒     güç

Kuvvetlenmek   ⇒     güçlenmek

Kuvvetli   ⇒     güçlü

Kuytu   ⇒     tenha, sessiz

Kuzey   ⇒     şimal

Kuzulamak   ⇒     yavrulamak

Küçücük   ⇒     ufacık

Küçük   ⇒     ufak

Küçülmek   ⇒     ufalmak

Küfretmek   ⇒     sövmek

Küfür   ⇒     sövgü

Küfürbaz   ⇒     sövgücü

Kükremek   ⇒     bağırmak

Külfet   ⇒     sıkıntı, yorgunluk

Külhanbeyi   ⇒     kabadayı

Külliyen   ⇒     tamamen, büsbütün

Kült   ⇒     tapınç

Kültür   ⇒     bilgi, ilim, irfan, ekinç

Küme   ⇒     grup

Kümelenmek  ⇒     yığılmak

Küre   ⇒     yuvar

Küs   ⇒     dargın

Küsmek   ⇒     darılmak

Küspe  ⇒     posa

Küstah   ⇒     terbiyesiz, saygısız

Küsur   ⇒     püsür, fazla

Küsurat   ⇒     püsürler, fazlalık

Kütüphane   ⇒     kitaplık

K – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu