Türk Dili ve Edebiyatı

İletişimin Ögeleri

İLETİŞİM

Gönderici ile alıcı arasındaki her türlü bilgi alışverişine iletişim denir. Bu alışveriş sözlü ve yazılı olabileceği gibi işaret ve simgelerle, hatta el kol hareketleriyle de gerçekleşebilir. İletişimde bulunması gereken birtakım ögeler vardır.

İletişimin Ögeleri

Gönderici (Kaynak): İletişimi başlatan, iletiyi hazırlayan ve gönderen iletişim ögesine gönderici ya da kaynak denir. Gönderici sahip olduğu her türlü bilgiyi, duyguyu, düşünceyi, isteği veya hayali diğer insanlarla paylaşmak amacıyla iletişim sürecini başlatır.

Alıcı: Göndericinin muhatabı olan, iletinin yansıttığı bilgiyi alan iletişim ögesine alıcı denir.

İleti (Mesaj): Göndericinin aktardığı her türlü duygu, düşünce, istek, hayal ya da bilgiye ileti (mesaj) denir. İletiler sözlü, yazılı ya da görsel bir malzeme olabileceği gibi yerine göre bir işaret bile ileti kapsamında değerlendirilebilir.

Kanal: İletinin göndericiden alıcıya ulaştığı yol veya araca kanal denir. İletinin aktarılma sürecinde yazı, rakam, söz ve çeşitli araçlar (telefon, bilgisayar …) kanal olarak kullanılabilmektedir.

Dönüt (Geri bildirim): Alıcının göndericiye verdiği olumlu ya da olumsuz her türlü yanıta dönüt veya geri bildirim denir. İletişimin gerçekleşebilmesi için alıcı, göndericinin aktardığı iletiyi aldığına dair göndericiye dönüt vermelidir.

Bağlam: İletişimin gerçekleştiği, iletişimde görev alan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortamdır. Yani bağlam, iletişimin niteliğini ve amacını belirleyen mekânlardır. Örneğin, arkadaşlık ortamındaki konuşma ile resmi bir ortamdaki konuşma arasında nitelik farkları olacaktır. Bir kişi arkadaşlık ortamında daha sıcak, daha samimi ifadeler kullanırken resmi ortamlarda daha seviyeli bir tavır takınır.

Kod: İletinin üretildiği şifreleme sistemidir. Konuşma, yazı, resimler, rakamlar ve hareketler iletinin gizlendiği kodlara örnek olarak gösterilebilir. İletişimin gerçekleşebilmesi için gönderici ile alıcının aynı kodu bilmesi gerekir. Dolayısıyla iletişimde kodlar, yaşadığımız sosyal çevre ve içinde bulunduğumuz kültürle yakından ilgilidir.

Türk Dili ve Edebiyatı Konularını Görmek İçin Linke Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu