Araştırma

İç Anadolu Bölgesi Özellikleri

İç Anadolu Bölgesi Özellikleri

Anadolu’nun orta kısmını oluşturan coğrafi bölge. Kuzey Anadolu, Toros Dağları ve İçbatı Anadolu eşiği tarafından kuşatılmış yüksek düzlükler alanıdır. Birinci Türk Coğrafya Kongresine (1941) göre çizilen sınırları içinde yüzölçümü 151.275 km2 dir. Türkiye’nin yüzde 19,5’i kadar yer tutar. Doğu Anadolu bölgesinden sonra alan bakımından ikinci gelir. Türkiye nüfusunun % 15,5’i kadarı bu bölgede yaşar.

İç Anadolu bölgesi dört bölüme ayrılır: a) Kuzeydoğuda Yukarı Kızılırmak bölümü, b) Bunun batısında Orta Kızılırmak bölümü, c) Kuzey batıda Orta Sakarya bölümü, d) Güneyde Konya bölümü. İç Anadolu bölgesi içinde Nevşehir ve Kırşehir’in tamamı, Eskişehir, Ankara, Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas il topraklarının çoğu, Çorum, Çankırı ve Afyon illerinin bir kısmı yer alır.

İç Anadolu Bölgesinin Yüzey Şekilleri

Güney Toroslar, kuzeyden Kuzey Anadolu dağları ile sınırlanan, doğudan Doğu Anadolu yücelerine doğru yükselen dağlarla çevrilidir. Bu bölgenin yüzey şekilleri daha silik ise de zemini çok yerde 1000 m’den daha yüksektir. Yüksek dağlarından Kızıldağ 3025 m, Kösedağ 2815 m, Yıldız Dağı 2552 m, Tecer Dağları ise 2596 m’ye kadar yükselirler. Ayrıca Erciyes Dağı 3916 m ve Hasan Dağı da 3286 m’ye ulaşır. Bölgenin en büyük bölümü Tuz Gölüdür. Sakarya ve Kızılırmak en önemli iki ırmağıdır. En büyük ovası da Konya Ovasıdır.

İç Anadolu Bölgesinin İklimi

Kara (step) iklimi niteliğini gösterir. Kışlar genellikle sert ve uzun, yazlar çukur alanlarda gündüzleri sıcak, yayla sırtlarında serin geçer. Doğuya doğru gidildikçe kara iklimi kendini iyice gösterir. Yaz mevsimi az yağışlı olup, yağış maksimumu kış ve özellikle ilkbahara rastlar.

İç Anadolu Bölgesinin Bitki Örtüsü

Bölgenin büyük bölümünü meydana getiren düzlükler cılız otsu bitkilerin kapladığı bozkırlar halindedir. Türkiye’de orman alanlarının en az yer tuttuğu bölgedir (% 5,8).Orman ancak dağ yamaçlarındadır. Akarsular boyunca söğüt ağaçları, yine sulak yerlerde kavak ağaçları bulunur.

İç Anadolu Bölgesinin Nüfusu ve Yerleşimi

İç Anadolu’da km2 ye düşen nüfus yoğunluğu 37’dir. Nüfusun önemli kısmı köylerde yaşar. Ankara, Kayseri, Konya, Eskişehir, Sivas ve Kırıkkale en kalabalık şehirlerindendir.

İç Anadolu Bölgesinin Ekonomisi

İç Anadolu bölgesi ekonomik yönden gelişmekte olan bir bölgemizdir. Enerji üretimi yönünden oldukça zengindir. Hirfanlı ve Sarıyar hidroelektrik barajları bu üretimi üslenmektedirler. Ankara, Konya, Kayseri, Sivas, Eskişehir ve Kırıkkale endüstri merkezlerindendir. Eskişehir’de lüle taşı üretimi, şeker fabrikası, uçak fabrikası, DDYmotor fabrikası; Konya’da mermercilik, Seydişehir Alüminyum Fabrikası; Kayseri’de şeker fabrikası; Divriği’de demir-çelik fabrikası; Kırıkkale’de makina kimya ve silah sanayi mevcuttur.

Türkiye’nin tahıl üretiminin büyük bir bölümü bu bölgemizdedir. Buğday, arpa ve yulaf başlıca tahıldır. şekerpancarı üretimi de oldukça yaygındır. Sınırlı da olsa; sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Özellikle Sakarya ve Kızılırmak boyunca ekime elverişli geniş tarım alanları vardır. Hayvancılık köylülerin gelir kaynaklarının başında gelmektedir. Özellikle son yıllarda gelişen üretim sistemiyle küçük ve büyük baş hayvancılıkta ilerlemeler kaydedilmiştir.

İç Anadolu Bölgesi Haritası
i̇ç anadolu bölgesi haritası

Marmara Bölgesi Özellikleri
Karadeniz Bölgesinin Genel Özellikleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri
Ege Bölgesi Özellikleri
Doğu Anadolu Bölgesi Özellikleri
Akdeniz Bölgesi Özellikleri

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu