The news is by your side.

- Advertisement -

İ Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

İ Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 

İbraz       ⇔   gizleme

İcap       ⇔   gereksizlik, lüzumsuzluk

İcazet       ⇔   yasak

İç       ⇔   dış

İç açıcı       ⇔   sıkıcı

İçeri       ⇔   dışarı

İçinde       ⇔   dışında

İçtima       ⇔   dağılma

İdareli       ⇔   müsrif

İdaresiz       ⇔   tutumlu

İdmanlı       ⇔   ham

İffet       ⇔   ahlaksızlık, namussuzluk

İffetli       ⇔   ahlaksız

İfşa       ⇔   saklama, gizleme

İftihar       ⇔   utanç

İğrenmek       ⇔   gıpta etmek

İhanet       ⇔   sadakat, bağlılık

İhmal       ⇔   özen

İhracat       ⇔   ithalat

İhtilaf       ⇔   uzlaşma

İhtimam       ⇔   baştan savma

İhtiram       ⇔   saygısızlık

İhtişam       ⇔   gösterişsiz, sadelik

İhtiyar       ⇔   genç

İhtiyarlık       ⇔   gençlik

İkrah       ⇔   beğenme, hazzetmek

İktisat       ⇔   savurganlık, israf

İlenç       ⇔   dua

İler       ⇔   geri

İlerici       ⇔   gerici

İletken       ⇔   yalıtkan

İlk       ⇔   son

İlkbahar       ⇔   sonbahar

İlkel       ⇔   medeni

İlkin       ⇔   sonra

İllüzyon        ⇔   gerçek

İltifat       ⇔   hakaret

İmtiyaz       ⇔   eşitlik, denklik

İnatçı       ⇔   uysal

İnce       ⇔   kalın

İncelemek       ⇔   kalınlaşmak, şişmanlamak

İndirim       ⇔   pahalı, zamlı

İndirmek       ⇔   kaldırmak

İniş       ⇔   çıkış

İnkişaf       ⇔  gerileme, çökme

İnmek       ⇔   çıkmak

İnsancıl       ⇔   yabani, vahşi

İptidai       ⇔   çağdaş, modern, yeni

İri       ⇔   ufak

İrrasyonel       ⇔   rasyonel

İrtica       ⇔   ilericilik

İrtifa       ⇔   alçaklık

İsabetli       ⇔   yersiz

İsraf       ⇔   tutum

İstekli       ⇔   bezgin

İstihsal       ⇔   tüketim

İstikbal       ⇔   mazi, geçmiş

İstiklal       ⇔   bağımlılık, esaret

İstikrar       ⇔   dengesizlik

İsyan       ⇔   itaat

İsyan etmek       ⇔   baş eğmek

İşgüzar       ⇔   beceriksiz

İştirak       ⇔   ayrılma, çıkma

İtaat       ⇔   isyan

İthalat       ⇔   ihracat

İtham       ⇔   aklama

İtibar       ⇔   değersizleşme, küçülme

İtici       ⇔   çekici

İtilaf       ⇔   anlaşma, birlik

İtimat       ⇔   güvensizlik

İtiraz       ⇔   kabullenme, onama

İtmek       ⇔   çekmek

İttifak       ⇔   uyuşmazlık, bağdaşmazlık

İttihat       ⇔   ayrılma

İvedi       ⇔   yavaş

İyi       ⇔   kötü

İyileşmek       ⇔   fenalaşmak

İyilik       ⇔   kötülük

İyimser       ⇔   kötümser

İzan       ⇔   anlayışsızlık

İzdivaç       ⇔   boşanma, ayrılma

İzin       ⇔   yasak

İ – Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

Yoruma kapalı.