Mesleklerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Hukuk Bölümü Hakkında Bilgiler

Hukuk Bölümü Hakkında Bilgiler

Hukuk Bölümü Hakkında Bilgiler adlı bu yazımızda sizlere bu bölümde okutulan dersler,bölümün amacı,gereken nitelikler,kazandıkları unvan,mezuniyet sonrasında çalışabilecekleri iş alanları ve ortalama kazanabilecekleri gelirleri derledik.

Hukuk Bölümü Hakkında Bilgiler adlı bu makaleyi okuduktan sonra diğer meslekler hakkında bilgi almak isterseniz anasayfamızdan meslekler adlı sayfamızı kontrol edebilir yada sağ üst köşeden istediğiniz mesleği yazıp araştırabilirsiniz.
 

Hukuk Bölümü Programının Amacı

Hukuk programının amacı, toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.
 

Hukuk Bölümünde Okutulan Dersler

Hukuk programında hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Türk hukuk tarihi, anayasa hukuku, Roma özel hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, devletler umumi hukuku, İslam hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku ve vergi hukuku gibi meslek dersleri verilir.
 

Hukuk Bölümü için Gereken Nitelikler

Hukuk fakültesinde başarılı olabilmek için öğrencinin lisede aldığı felsefe, mantık, sosyoloji, kompozisyon ve Türkçe derslerinde başarılı olması beklenir. Hukuk fakültesi mezunları hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar üstün bir akademik yeteneğe, ikna gücüne, sağlam bir mantık ve seziye sahip olmalıdırlar. Hukuk fakültesine girmek isteyenler hukukun, sorumluluğu çok fazla olan bir meslek alanı olduğunu, sürekli çalışma, okuma ve araştırma gerektirdiğini öncelikle kabul etmelidirler. Sabır ve anlayış da bu alanda başarı için gerekli niteliklerdir.
 

Hukuk Bölümü Mezunlarının Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Hukuk fakültesinde bölümünde 4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlayanlar daha sonra yaptıkları staja göre genellikle “Hakim”, “Savcı” ve “Avukat” unvanları ile çalışmaktadırlar. Bir bölümüde “Danışman” olarak görev yapar. Vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkların hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesine Hakim bakar. Hakim veya savcı olabilmek için bir hukuk fakültesini bitirdikten sonra mahkemelerde staj yapmak zorunludur. Hakim veya savcı olmak isteyenler hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Adalet Bakanlığına başvuruda bulunur. taleplerin arzdan fazla olması halinde stajyer atamalarında hukuk diplomasının derecesine bakılır. Derece bakımından aynı olan stajyerler arasında önce başvuranlar sonrakilere, doktora yapmış olanlar hepsine tercih edilir. Stajyerlik dönemi başarıyla tamamlandıktan sonra atanacakları yer kura ile belirlenir.
Avukat kendisine başvuranın şikayetini dinler, gerekirse davanın açılması için yol gösterir, savunmayı hazırlar ve mahkemede yargıca, yazılı ya da sözlü olarak sunar, davayı kovuşturur, gerekirse olay yerine gidip keşif yapan mahkeme heyetine katılır.Avukatlar insanların hukuki sorunlarıyla uğraşırlar. Avukat olmak isteyen bir kimsenin hukuk fakültesini bitirdikten sonra bir yıl staj yapması gerekir. Staj süresinin yarısı mahkemelerde, yarısı tecrübeli bir avukatın yanında geçer. Eğitimini başarı ile tamamlayan bir avukat bir yazıhane açarak dava kabul etmeye başlayabilir. Bazı avukatlar kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda avukat veya hukuk müşaviri olarak görev alırlar. Her avukat, avukatlık mesleğini yürütmek için meslek üyelerinin çalışmalarını denetleyen bir kuruluş olan Türkiye Barolar Birliğine kaydolmak mecburiyetindedir. Avukatlık mesleğinde iş bulma olanağı, bulunulan bölgenin ekonomik ve toplumsal koşullarına ve avukatın yeteneklerine bağlıdır. Bunun dışında, hukuk fakültesini bitirenler hukuk danışmanlığı, müfettişlik, hariciye meslek memurluğu gibi mesleklerde de iş bulabilmektedirler.
 

Hakim ve Savcıların Ayrıcalıkları

Hakimlere ve savcılara, kendi yasaları hükümlerince bazı maddi ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu ayrıcalıklar, iki yılda bir ilerleme (diğer memurlar 3 yılda bir derece ilerlemesi yapar), maaşlarının yarıdan fazlası kadar tazminattır. Hakimlerin, görevleri gereği, siyasal etkilerden uzak tutulmaları ve kendilerini güvenlikte hissetmeleri için bazı önlemler alınmıştır. Sözgelimi, kendileri istemedikçe, hastalık veya yüz kızartıcı bir suç işlemiş olma durumları dışında, Anayasa’da gösterilen yaştan önce işten çıkarılamazlar, emekliye ayrılamazlar. Avukatlık genellikle serbest yürütülen bir meslektir.
 

Hukuk Bölümü Maaşları

Hukuk bölümünden mezun olmuş öğrenciler gördükleri staja göre yapacakları işleri değiştiğinden maaşlarda haliyle çok degişkenlik gösterebilir ancak sizlere genel olarak en çok tercih edilen mesleklerin ortalama maaşlarını derlerdik.
Avukatlar kamuda görev yaparsa ortalama Avukat 2019 da 6.350 TL alırken 2020 ocak ayında 6.604 TL arası maaş alacaklar.
eş ve çocuk durumu yıllık enflasyon oranına göre bu miktar değişkenlik gösterebilir. Ayrıca Yıllık tecrübeye göre kamuda çalışan avukatların maaşı 8.000 tl yi bulabilir. Özel Sektörde ise bir firmaya yada kendi işini yapmasına bağlı olarak kazançları degişkenlik gösterir. Kendi işini yapan avuklatlar tecrübesine göre aylık 100.000 tl bile kazanabilirler.(stabil bir maaş söz konusu değil)

hukuk bölümü maaşları
 

İlginizi Çekebilecek Konular

Güncel Yazılı Soruları

Lgs Puan Hesaplama MEB (2019-2020)

LGS Deneme Sınavı PDF İndir

2020 YKS (TYT-AYT) Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

TYT Deneme Sınavları PDF İndir (2019)

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

Töder Türkiye Geneli (TYT-AYT) Denemeleri PDF

Lgs Puan Hesaplama MEB

Takdir Teşekkür Hesaplama

TYT Konuları ve Soru Dağılımları


AYT Konuları ve Soru Dağılımları

9-10-11. Sınıflar Bursluluk Sınavı Soruları 2019

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu